Zorgverzekeraars in de herkansing

Door: Aon Nederland  29-09-2006
Trefwoorden: Zorgverzekeraars

Rotterdam, 29 september 2006 – Bijna een jaar na het invoeren van de nieuwe zorgverzekeringswet gaat de concurrentiestrijd tussen zorgverzekeraars echt beginnen. Een kwart van de Nederlandse bedrijven geeft aan per 1 januari 2007 te willen switchen van verzekeraar, zo blijkt uit het onderzoek ‘Tussen zorg en zekerheid; de hervorming van het zorg-, verzuim- en pensioenstelsel door de ogen van de werkgever’ van Aon Nederland onder 716 werkgevers en HR-professionals. “De prijsverschillen worden de komende tijd pas goed zichtbaar,” zegt Jan Oldenziel, lid van het Management Team van Aon Consulting.

Gebrekkige communicatie
De waardering voor de overgang naar de nieuwe zorgverzekering is matig, blijkt uit het onderzoek van Aon. Ruim de helft van de werkgevers geeft de nieuwe wet zelfs een 6 of lager als cijfer. Bij de overheid als werkgever wordt het meest positief gedacht over de nieuwe wet (6,4). Het negatieve oordeel over de nieuwe wet wordt door de ondervraagden toegeschreven aan gebrekkige communicatie door de overheid en de hoge kosten die de zorgverzekeringswet met zich meebrengt, zo blijkt uit het onderzoek.

Circa twee derde van de ondervraagden concludeert dat de verzekeraars vorig jaar veel te laat met hun voorstellen zijn gekomen. Concrete offertes en aanbiedingen bleven lang uit en ook administratieve problemen hebben niet bijgedragen tot een positief beeld. Als gevolg hiervan voorziet Aon dit jaar een inhaalslag. Het is volgens Oldenziel daarom niet verwonderlijk dat zo’n groot deel van de werkgevers aangeeft het komende jaar van verzekeraar te zullen veranderen.

Problemen met aanpassen arbeidsvoorwaarden
Ruim een op de vijf bedrijven (22%) heeft nog steeds problemen om de arbeidsvoorwaarden aan de nieuwe zorgverzekeringswet aan te passen. In het MKB worstelt men bijvoorbeeld met de implementatie van de nieuwe wet door de gebrekkige informatievoorziening (28%) en bij werknemers leven er nog steeds vragen (36%) over de wet. Ook vinden ze in het MKB dat de verzekeraars te laat met de voorstellen kwamen (70%) en dat de wet leidde tot buiten proportioneel administratieve kosten. De implementatie van de wet zal volgens Oldenziel gemakkelijker gaan als het kennisniveau op dit gebied in het MKB verder wordt verbeterd: “Hier ligt ook een belangrijke rol voor financiële dienstverleners en adviesorganisaties weggelegd,” aldus Oldenziel.

Over het onderzoek
Het kwantitatieve onderzoek is gehouden door onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw onder 716 respondenten. Alleen bedrijven met meer dan 25 werknemers zijn voor het onderzoek benaderd. De vragen hebben betrekking op de volgende beleidsgebieden: zorgverzekeringswet, WIA, verzuimbeleid en pensioenregelingen.
De resultaten van het onderzoek over de zorgverzekeringswet zijn op te vragen via aon@sterkwerk.nl.

Trefwoorden: Zorgverzekeraars

Contact Aon Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share