Nieuw vaktijdschrift: Endocrinologie

Door: Benecke Medische Educatie En Communicatie  05-06-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Tijdschrift, Endocrinologie

Nieuw vaktijdschrift: Endocrinologie
GRONINGEN – Op donderdag 5 juni 2008 ontvangen alle leden van de Nederlandse Vereniging voor
Endocrinologie (NVE) het allereerste nummer van het nieuwe vaktijdschrift Endocrinologie. Het
periodiek, dat wordt uitgegeven door Benecke in Amsterdam, is de officiële uitgave van de NVE.
Endocrinologie verschijnt 4 maal per jaar in een oplage van 3.000 exemplaren.
Insteek en doelgroep tijdschrift
Tot de leden van de NVE behoren internisten, kinderartsen, gynaecologen, immunologen,
farmacologen, verpleegkundigen, dierenartsen, (medisch) biologen, biochemici, biomedische
wetenschappers en klinisch chemici. Het tijdschrift Endocrinologie wil echter niet alleen een platform
zijn voor alle NVE-leden, maar voor alle artsen en onderzoekers die vakmatig zijn geïnteresseerd in de
endocrinologie. In het tijdschrift staan voor Nederland unieke/specifieke endocriene ontwikkelingen
en situaties centraal. Het nieuwe vakblad benadert onderwerpen met een wijde endocriene blik,
bijvoorbeeld de consequenties van specifieke ontwikkelingen in de endocrinologie voor de
Nederlandse bevolking.
Het eerste nummer: welke onderwerpen?
Het eerste nummer van Endocrinologie bevat, naast nieuws en mededelingen van de NVE en een
uitgebreide congresagenda, tal van wetenswaardige onderwerpen. Zo stelt prof. dr. J.W.A. Smit in een
interview dat de endocrinologie nog te veel een vak van ‘amputatie en substitutie’ is. ‘Niet voor niets
zijn veel patiënten ontevreden’, aldus de internist-endocrinoloog uit Leiden. Onder meer pleit hij voor
het opstellen van strikte kwaliteitseisen voor bepalingen van hormoonconcentraties en voor de
ontwikkeling van therapieën die de klieren behouden. Verder gaan twee Nederlandse experts
uitgebreid in op de stand van zaken en toekomst van medicamenteuze interventies bij overgewicht en
obesitas. Ook is er aandacht voor het genetisch onderzoek dat een nieuw inzicht biedt in de
pathogenese van diabetes mellitus type 2. Daarnaast houdt biochemicus dr. ir. J.A. Mol op grond van
actuele onderzoekresultaten een pleidooi om het wetenschappelijk onderzoek naar melkkliertumoren
bij honden weer nauw te betrekken bij het humaan onderzoek naar mammacarcinoom.
De redactieraad
De samenstelling van de redactieraad is met zorg zo gekozen, dat een zo breed mogelijk terrein van de
endocrinologie wordt gedekt. De raad bestaat uit de volgende specialisten:
 prof. dr. A.J. (Aart Jan) van der Lelij, internist-endocrinoloog, Erasmus MC, Rotterdam
(hoofdredacteur Endocrinologie en voorzitter NVE);
 J. (Joke) Beukers-Blom, verpleegkundige endocrinologie, Erasmus MC, Rotterdam (bestuurslid
NVE en voorzitter Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen);
 prof. dr. F.H. (Frank) de Jong, biochemicus, Erasmus MC, Rotterdam;
 prof. dr. J.A. (Ton) Maassen, moleculair diabetoloog, LUMC, Leiden (bestuurslid NVE);
 dr. B.J. (Barto) Otten, kinderarts-endocrinoloog, UMC St. Radboud, Nijmegen (bestuurslid NVE);
 prof. dr. J.A. (Hans) Romijn, internist-endocrinoloog, LUMC, Leiden (bestuurslid NVE);
 prof. dr. N.C. (Nicolaas) Schaper, internist-endocrinoloog, Academisch Ziekenhuis Maastricht;
 prof. dr. A.J.W. (Anton) Scheurink, neuroendocrinoloog, Rijksuniversiteit Groningen (secretaris
NVE).

Trefwoorden: Endocrinologie, Onderzoek, Tijdschrift

Contact Benecke Medische Educatie En Communicatie

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share