Galenusprijs 2008

Door: Cmpmedica  28-05-2008
Trefwoorden: Therapie, Zorg, Gezondheid

Januvia®
De jury onder voorzittersschap van prof. dr. Henk Timmerman kwam tot de conclusie dat Januvia een zeer interessant geneesmiddel is, waarvan het werkingsmechanisme van het actieve bestanddeel is gebaseerd op een innovatief principe. Het indicatiegebied, diabetes Mellitus type 2, vraagt om effectieve, veilige therapieën. Januvia lijkt, voor zover momenteel bekend is, zowel veilig als effectief te zijn en is daarom belangwekkend te noemen.

Inzendingen
Er waren dit jaar acht inzendingen, waaronder drie middelen voor de behandeling van kanker. Uit de kandidaten werden drie genomineerden geselecteerd, dat waren: Januvia®,(sitagliptine), Torisel® (temsirolimus) en Lucentis® (ranibizumab).
De winnaar van de Galenus Geneesmiddelenprijs Januvia® (sitagliptine) is de eerste van een nieuwe klasse orale glucoseverlagende middelen. Lucentis® (ranibizumab) is een nieuwe intravitreale behandeling voor natte maculadegeneratie. Torisel® (temsirolimus) is geïndiceerd bij de behandeling van niercelcarcinoom.
De overige kandidaten waren Equasym XL® (methylfenidaat), een middel bij de behandeling van ADHD. Exjade® (deferasirox) werkt bij de behandeling van secundaire ijzerstapeling. Nexavar® (sorafenib) verlengt levensverwachting en kwaliteit bij hepatocellulair carcinoom (HCC). Procoralan® (ivabradine) zorgt voor selectieve hartfrequentieverlaging met behoud van contractiekracht, geleiding en repolarisatie, coronaire dilatatie en bloeddruk. En tot slot Sprycel? (dasatinib), biedt patiënten met chronische myeloïde leukemie die vanwege resistentie of intolerantie uitbehandeld zijn met imatinib, een nieuwe kans.

Galenus Researchprijs 2008 voor dr. Onno Meijer
Dr. Onno Meijer (Leiden,1967) was volgens de jury de terechte winnaar van de Galenus Researchprijs 2008. De assistent-professor ontving uit handen van de voorzitter van het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelenregistratie) prof. dr. Leufkens een gouden plakkaat en een geldbedrag van € 5.500,-.
Dr. Meijer heeft een glansrijke carrière. In 2002 ontving hij een Zon-MW VID-beurs. In 2002 was hij recipiënt van een Young Investigators Award van de Amerikaanse Alliance for Schizophrenia and Depression. De publicatielijst van dr. Meijer is aanzienlijk; deze telt rond de 70 publicaties.
Het onderzoek van dr. Meijer is van groot wetenschappelijk belang en is relevant voor toepassingen in de praktijk. Zijn onderzoek naar de specifieke rol van endogene cortico’s bij de pathologie van schizofrenie, depressie en andere afwijkingen in het centraal zenuwstelsel zou kunnen leiden tot verbeterde farmacotherapie bij de betreffende ziekten.

Over de Galenusprijzen
De Galenus Geneesmiddelenprijs en de Galenus Researchprijs worden jaarlijks toegekend aan het meest innovatieve en betekenisvolle geneesmiddel van het jaar, respectievelijk een veelbelovende, jonge onderzoeker. De prijs werd in 1993 ingesteld door PatientCare, het nascholingsvakblad voor huisartsen, geriaters en verpleeghuisartsen. De jury onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Timmerman is onafhankelijk en bestaat uit wetenschappers en bestuurders van openbare lichamen in de medische sector.

Voor meer informatie:
CMPMedica Netherlands bv
De heer Ph.A. de l’Orme
Gebouw Keynes - Hogehilweg 8f
1101 CC Amsterdam
www.galenusprijs.nl
tel. +31 (0) 20 312 31 20
fax +31 (0) 20 312 31 21
e-mail: [email protected]

Trefwoorden: Diabetes, Galenus, Geneesmiddelen, Gezondheid, Januvia, Medicijnen, Patientcare, Prijzen, Therapie, Zorg,