Ooglidcorrectie nummer 1 op verlanglijst

Ooglidcorrectie nummer 1 op verlanglijst van Evensis Media

Door: Evensis Media  12-03-2009

Een ander opmerkelijk feit is dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, een cosmetische operatie in bijna driekwart van de gevallen leidt tot een toename van het zelfvertrouwen. Men is in het algemeen dan ook tevreden met het resultaat (88%).

Dit zijn enkele opvallende conclusies van het tweede Nationale Beauty Onderzoek (NBO), dat recent is gehouden onder ruim 2.600 mannelijke en vrouwelijke bezoekers en abonnees van de website newbeauty.nl. Van de respondenten heeft 69% ooit een cosmetische behandeling ondergaan, de rest overweegt een dergelijke behandeling. Het onderzoek is gehouden in het kader van de 4e editie van het evenement New Beauty/New Wellness 2009, dat komend weekend plaatsvindt in de Amsterdam RAI.

Goede oriëntatie essentieel
Ruim 1 op de tien respondenten is ontevreden over de ingreep. Als belangrijke reden van de tegenvaller geven ze aan dat ze zichzelf vooraf onvoldoende hebben verdiept in de kwaliteit van de kliniek en ervaring van de arts. Zij adviseren iedereen die een ingreep overweegt zich uitgebreid vóóraf te oriënteren en te verdiepen in het onderwerp.
Er blijkt een duidelijk verband tussen de periode van oriëntatie en de mate van tevredenheid over de behandeling. Mannen en vrouwen doen gemiddeld 2 jaar over het traject van de keuze tot aan de daadwerkelijke behandeling. Maar liefst 26% -ruim een kwart- doet hier langer over dan 3 jaar. De ontevreden vrouwen oriënteren zich gemiddeld korter dan 1 jaar. Ook raadplegen tevreden vrouwen vaker informatiebronnen als Internet, tijdschriften, beurzen en familie/vrienden, dan de groep ontevreden vrouwen.

Controle moet beter
Opmerkelijk is verder dat het vertrouwen in de plastische chirurgie de afgelopen 2 jaar met een kwart is toegenomen, terwijl een meerderheid van de ondervraagden (58%) van mening is dat de Inspectie van de Gezondheidszorg te weinig doet om veiligheid in deze branche te garanderen. Als suggesties worden betere controle op deskundigheid artsen en de oprichting van een overkoepelend keurmerk opgeworpen.

Verbod onder 18 jaar
Over cosmetische chirurgie bij jongeren onder de 18 jaar is 61% van de ondervraagden van mening dat dit verboden moet worden. De meeste deelnemers aan dit onderzoek hebben tussen hun 40 en 55 jaar een ingreep ondergaan.