Nederlander beslist snel over lening

Door: Interbank  26-10-2006

Minderheid vraagt offertes bij verschillende kredietverstrekkers

Amsterdam, 26 oktober 2006 - Nederlanders hoeven niet lang na te denken over hun lening. Gemiddeld trekt de Nederlander minder dan vier uur uit voor het afsluiten hiervan (55%). Daarnaast vergelijkt een minderheid van de Nederlanders offertes van meerdere kredietverstrekkers (39%) en blijven algemene voorwaarden door een op de vijf (18%) ongelezen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 531 Nederlanders in opdracht van InterBank.

Van de Nederlanders met een lening heeft een kwart vooraf geen maximaal bedrag berekend van verantwoorde maandelijks rente- en aflossingskosten. 42% Geeft toe geen informatie over de gekozen kredietverstrekker in te winnen. Ook de Toezichtslijn van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar consumenten terecht kunnen met vragen over lenen, is nauwelijks bekend.

Verantwoord
Hoewel Nederlanders aangeven snel een lening aan te gaan, zeggen ze te weten dat je hier verantwoord mee om moet gaan. Bijna twee derde (63%) van de Nederlanders staat positief tegenover lenen, mits men er maar bewust mee bezig is. Zo zegt men wel voor een wasmachine (34%), maar niet voor een vakantie (91%) te lenen. En eerder om tijdelijk beter te kunnen rondkomen dan er structureel beter van te worden (22% respectievelijk 13%). Aandelen en cosmetische chirurgie komen volgens dit onderzoek al helemaal niet in aanmerking voor een lening.

Een op de drie Nederlanders zegt wel eens een onverantwoorde lening te hebben afgesloten, meer dan de helft (52%) kent iemand die dit wel eens heeft gedaan. Niet goed zijn voorbereid op financiële consequenties (68%) of te impulsief keuzes gemaakt (53%) worden genoemd als voornaamste oorzaken. Een op de acht Nederlanders beseft dat ze zich beter moet oriënteren (13%).

Informatie
Men is zich wel bewust van het belang om goed geïnformeerd een lening aan te gaan. Veel Nederlanders (64%) verwachten van kredietverstrekkers dat zij consumenten handvatten bieden hoe verantwoord met leningen om te gaan. Zo is men van mening dat geld lenen tegenwoordig te makkelijk gaat en verwacht men van de kredietverstrekker dat deze zich verdiept in de persoonlijke situatie van de 'lener'.

Ook de overheid krijgt een rol toegedicht als het gaat om de bescherming van de consument tegen het afsluiten van onverantwoorde leningen (58%). Maar ook kijken de Nederlanders naar zichzelf: 71% verwijt het henzelf als ze een lening afsluiten die niet verantwoord is.

Om onverantwoorde leningen te voorkomen ziet Arlinde Vletter, Hoofd Marketing van InterBank, een gezamenlijke verantwoordelijkheid weggelegd: "Verantwoorde leningen zijn in ieders belang. Om dat te bewerkstelligen, moeten consumenten goed geïnformeerd leningen aangaan. Die verantwoordelijkheid ligt bij de consument zelf, maar zeker ook bij de overheid en kredietverstrekkers. We nemen graag onze verantwoordelijkheid door consumenten zo goed mogelijk voor te lichten over leningen. Zo kijken we naar de persoonlijke situatie middels een aanvraagprogramma waarin een goede afweging van het inkomen en de lasten wordt gemaakt en een persoonlijk kredietmaximum wordt afgegeven. Bovendien zijn onze leningen transparant."

Een kopie van het volledige onderzoeksrapport is te downloaden door op onderstaande link te klikken:
http://www.online-pr.nl/docs/Onderzoeksrapport%20InterBank%20-%20Leenproces.pdf

Over het onderzoek
InterBank heeft onderzoek laten doen naar het leengedrag van Nederlanders om meer inzicht te krijgen in de manier waarop zij tegen lenen aankijken en hoe zij het proces doorlopen. InterBank ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar leningen op verantwoorde en betrouwbare manier te verstrekken via professionele intermediairs, overkreditering te voorkomen en transparant te zijn in de wijze waarop zij zaken doet met tussenpersonen en indirect met consumenten. De uitkomsten van het onderzoek helpen InterBank haar dienstverlening verder te verbeteren en producten te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van consumenten.

Blauw Research heeft het onderzoek uitgevoerd onder 531 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.