Nederlanders willen Postbus 51-campagne over lenen

Door: Interbank  09-10-2006

“Haal tv-commercials direct van de buis”

Amsterdam, 9 oktober 2006 – Als het aan de Nederlanders ligt, verdwijnen de tv-commercials over lenen direct van de buis. 91% Vindt de reclames irritant, 86% noemt ze zelfs misleidend. Veel liever krijgen ze heldere voorlichting over lenen, bijvoorbeeld in de vorm van een Postbus 51 campagne (79%). Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 531 Nederlanders in opdracht van InterBank.

Klachtenlijn tv-commercials
De irritatie over leencommercials is zo groot, dat twee derde (66%) meteen weg zapt als er een leencommercial op tv is. Slechts 1 op de 10 Nederlanders (11%) geeft aan niet meteen naar de afstandsbediening te grijpen. Vooral laagopgeleide Nederlanders (24%) begrijpen niet dat consumenten zitten te zeuren over de commercials over lenen, bij middelbaar (11%) en hoger (12%) opgeleiden is dit maar een kleine groep.

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt nooit een lening te zullen afsluiten met een kredietverstrekker of intermediair die adverteert op tv. “Ik heb het gevoel dat er informatie wordt verzwegen”, zegt 67%. Ook denken veel Nederlanders dat er altijd een addertje onder het gras zit (44%). Vrouwen (54%) zijn hierin achterdochtiger dan mannen (35%). Een klachtenlijn voor tv-commercials over lenen is bij 59% van harte welkom.

Onlangs zijn in de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) richtlijnen voor tv-commercials vastgelegd. De meest recente tv-commercials laten die veranderingen zien. De wijzigingen in tv reclames blijven echter voor de meeste Nederlanders (67%) onzichtbaar. 80% Blijft erbij dat de commercials misleidend zijn. Bijna 3 op de 4 (74%) concluderen dat er te weinig over de nieuwe regels wordt gecommuniceerd. Volgens een groot gedeelte (44%) is het imago van de commercials zo slecht, dat wijzigingen in WFD-regels voor wat betreft tv-commercials geen enkele zin hebben.

Voorlichting op middelbare school
Voorlichting over verantwoord omgaan met geld moet al vroeg beginnen. Het liefst al op de middelbare school, vinden 2 op de 3 Nederlanders. 90% vindt dat ook in het voortgezet onderwijs aandacht voor dit onderwerp moet komen. Meer dan een derde ziet hierin een rol voor kredietverstrekkers weggelegd (35%). Niet alleen op school, maar ook thuis moet over geld worden gesproken, zeggen veel Nederlanders. Meer dan een derde is van mening dat ouders tekort schieten in de financiële opvoeding als jongeren onder de 21 jaar onverantwoorde leningen afsluiten.

Arlinde Vletter, Hoofd Marketing InterBank: “Goede voorlichting, vanuit elke partij, is essentieel om mensen te stimuleren verantwoord met geld om te gaan en op de juiste manier een lening af te sluiten. InterBank neemt graag haar verantwoordelijkheid. Zo sponsoren wij het lesmateriaal van het Nibud over ‘consumeren en budgetteren’ voor de onderbouw van HAVO/VWO.”

Onderzoeksrapport
U kunt het volledige onderzoeksrapport over kredietreclames downloaden door op de volgende link te klikken:
http://www.online-pr.nl/docs/Onderzoeksrapport%20InterBank%20-%20Kredietreclames.pdf

Over het onderzoek
InterBank heeft onderzoek laten doen naar het leengedrag van Nederlanders om meer inzicht te krijgen in de manier waarop zij tegen lenen aankijken en hoe zij het proces doorlopen. InterBank ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om haar leningen op verantwoorde en betrouwbare manier te verstrekken via professionele intermediairs, overkreditering te voorkomen en transparant te zijn in de wijze waarop zij zaken doet met tussenpersonen en indirect met consumenten. De uitkomsten van het onderzoek helpen InterBank haar dienstverlening verder te verbeteren en producten te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van consumenten.
Blauw Research, een onafhankelijk onderzoeksbureau, heeft het onderzoek uitgevoerd onder 531 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.