NEDERLANDERS ONWETEND OVER GELD IN PENSIOENFONDS

Door: Towers Perrin  18-05-2006
Trefwoorden: Hrm, Pensioenfonds, Pensioenvoorziening

Amsterdam, 18 mei 2006 - Twee derde van de Nederlanders weet niet op welke inkomsten zij kunnen rekenen na hun pensioen. Daar maakt 53% zich zorgen over. 83% zegt onvoldoende inzicht te hebben in de manier waarop hun pensioenfonds hun geld belegt. Toch denkt 51% van de Nederlanders dat zij in de toekomst kunnen rekenen op én AOW van de overheid én een pensioen van de werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van Towers Perrin.

10 tot 30 % van het salaris gaat maandelijks naar een pensioenvoorziening. Dat bedrag wordt door werkgevers en werknemers gezamenlijk opgebracht. Dit betekent dat het pensioenfonds voor de meeste mensen het grootste beleggingsfonds is waar ze in hun leven aan deelnemen. Wat het pensioenfonds met dit ingelegde geld doet blijft voor velen echter onduidelijk.

De nieuwe pensioenwet die volgende week in de Tweede Kamer wordt behandeld, gaat veel duidelijker eisen stellen aan communicatie. Pensioenfondsen zullen helderder informatie gaan verstrekken. Een grote groep mensen, 56%, geeft in het onderzoek aan dat zij meer invloed wil kunnen uitoefenen op het pensioen. Falco Valkenburg van Towers Perrin: “We zien in onze dagelijkse praktijk dat veel pensioenfondsen deze bal al hebben opgepakt of aan het oppakken zijn. Tijdige informatie is een ‘must’. Voor mij gaat de nieuwe wet vooral om zorg. Zeker zolang veel mensen nog geen inzicht hebben in het eigen pensioen. Ik zie een belangrijke taak voor een onafhankelijk deskundige die waakt over de belangen van alle betrokkenen bij een pensioenfonds.


Trefwoorden: Hrm, Pensioenfonds, Pensioenvoorziening

Contact Towers Perrin

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share