Waarom willen Nederlandse werknemers in het buitenland werken?

Door: Accountemps Uitzendbureau  31-08-2006
Trefwoorden: Personeel, Recruitement

AMSTERDAM, donderdag 31 augustus 2006 – Reizen en een nieuwe stap in de carrière zijn de belangrijkste redenen voor werknemers om in het buitenland te gaan werken. Het beste moment om naar het buitenland te vertrekken, is na een aantal jaren te hebben gewerkt. Daarbij kijken Nederlandse werknemers vaak naar interne mogelijkheden bij hun eigen organisatie wanneer zij in het buitenland willen gaan werken. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd door financieel uitzend- en detacheringbureau Accountemps. Zij ondervroegen 1.765 Human Resources en Finance Managers in elf landen.

Reizen wordt door de Nederlandse ondervraagde managers het meest genoemd (51%) als reden waarom mensen in het buitenland gaan werken. Op de tweede plaats staat een nieuwe stap in de carrière (49%), gevolgd door beroepsmatige redenen (14%), een hoger salaris (8%) en een andere taal leren (7%). Opvallend is dat Nederlandse respondenten in vergelijking met andere landen het laagst scoren (8%) op de reden ‘hoger salaris’. In landen zoals Frankrijk (47%), Luxemburg (38%), Italië (36%) en België (32%) wordt een hoger salaris duidelijk meer genoemd als reden om in het buitenland te gaan werken.

Internationaal gezien wordt een nieuwe stap in de carrière (45%) het meest genoemd als reden voor vertrek naar het buitenland. Grote uitzondering is Tsjechië waar slechts 3% van de respondenten carrièrestap als reden noemt. Reizen (42%) is internationaal gezien een populaire reden maar dit geldt in mindere mate voor respondenten uit Tsjechië (17%), Italië (19%), Frankrijk (21%) en Luxemburg (23%). Opmerkelijk is dat zowel internationaal als in Nederland ‘internationale ervaring’ en ‘betere/andere levensstijl’ niet of nauwelijks als reden worden genoemd.

Silvia Schilder, Division Manager Accountemps: “Wij merken dat steeds meer kandidaten werkervaring in het buitenland willen op doen. Een periode in het buitenland werken is een goede manier om internationale ervaring op te doen, om vertrouwd te raken met een andere cultuur en om een vreemde taal te leren.”

Beste moment
Als beste moment om een bepaalde periode in het buitenland te werken wordt, zowel internationaal (41%) als in Nederland (36%), genoemd ‘na een aantal jaren werken’. Daarnaast wordt ‘na het afronden van de studie’ zowel internationaal (36%) als in Nederland (27%) genoemd als goed moment. Opmerkelijk is dat Nederlandse (5%) en Engelse (5%) respondenten de enige zijn die aangeven dat ‘gepensioneerd zijn’ een goed moment is om in het buitenland te gaan werken. Van de Nederlandse ondervraagde managers vindt overigens 21% het altijd een goed moment om in het buitenland te gaan werken.

Interne mogelijkheden
In Nederland geeft 39% van de ondervraagde managers aan dat hun medewerkers altijd kijken naar de interne mogelijkheden bij hun organisatie wanneer zij in het buitenland willen gaan werken. Daarnaast geeft 20% van de Nederlandse ondervraagden aan dat hun medewerkers soms naar de interne mogelijkheden kijken. Hierin wijkt Nederland niet veel af van de andere internationale respondenten waarvan 30% aangeeft dat hun medewerkers altijd naar de interne mogelijkheden kijkt en 26% geeft aan dat dit soms het geval is. Uitzondering hier is Tsjechië waar slechts 5% van de ondervraagden aangeeft dat hun medewerkers altijd kijken naar interne mogelijkheden. Opvallend is dat zowel in Nederland als internationaal gezien maar liefst 31% van de respondenten aangeeft dat hun medewerkers nooit naar interne mogelijkheden kijken wanneer zij in het buitenland willen gaan werken. In Luxemburg geldt dit zelfs voor 54% van de respondenten.

Sollicitatiebrieven uit het buitenland
Zowel in Nederland (50%) als internationaal gezien (53%) geeft de helft van de ondervraagde managers aan dat slechts één tot tien procent van de ontvangen sollicitatiebrieven uit het buitenland afkomstig is. Ierland daarentegen is meer populair bij buitenlandse sollicitanten, hier geeft 23% van de respondenten aan dat 25 tot 50% van de sollicitatiebrieven uit het buitenland komt. Ook Luxemburg is geliefd bij sollicitanten uit het buitenland, hier geeft 23% van de ondervraagde managers aan dat tussen de 50 en 75% van de sollicitatiebrieven afkomstig zijn van buitenlandse kandidaten. Nederland is niet bepaald populair bij buitenlandse kandidaten, maar liefst 35% van de respondenten geeft aan nooit sollicitaties uit het buitenland te ontvangen. Internationaal geldt dit voor 18% van de ondervraagde managers.

“Wij ontvangen steeds vaker internationale cv’s. Deze komen voornamelijk bij ons binnen via verschillende online vacaturesites“, aldus Schilder. “De komst van het internet en de toenemende globalisering leiden er toe dat steeds meer kandidaten over de grens online solliciteren. Zo krijgen wij bij Accountemps in Nederland bijvoorbeeld steeds meer goede cv’s binnen van kandidaten uit Oost-Europa. Ik verwacht dat deze trend zich de komende jaren steeds verder zal ontwikkelen.”


Internationale Workplace Survey
Deze resultaten komen uit het arbeidsmarktonderzoek dat is ontwikkeld door financieel uitzend- en detacheringbureau Accountemps. Het onderzoek is gehouden in 11 landen: Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Tsjechië, Nieuw Zeeland en Groot-Brittannië. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Heliview en omvat de reacties van 1.765 Human Resources en Finance Managers. Meer informatie: http://www.accountemps.nl/Site/showpage.jsp?p=PRCORNER&s=ACT_NLD.

Trefwoorden: Personeel, Recruitement

Contact Accountemps Uitzendbureau

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share