Goed nieuws voor mensen met onverklaarbare klachten

Door: Acupunctuurkliniek Rangkuti / Hwa To University Of Tcm  07-08-2007

Er is goed nieuws voor mensen met chronische klachten, die geen baat hebben bij reguliere behandeling van hun lichamelijke of psychische klachten. Voor mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd, omdat er geen duidelijke verklaring is voor hun aandoening.
Prof.Dr. Sofyan Rangkuti, al jarenlang actief op het gebied van integratie van westerse en oosterse geneeskunde, voegt een extra dimensie toe aan de traditionele acupunctuur. Dit jaar introduceert hij Brain Abdominal acupunctuur: een nieuwe, baanbrekende behandeling voor aandoeningen zoals onverklaarbare chronische vermoeidheid, pijnklachten, chronische huidaandoeningen, dystrofie en onvruchtbaarheid. Aan het einde van dit jaar verschijnt zijn boek, waarin de behandelmethode op een begrijpelijke wijze beschreven wordt.

Hoe het werkt
Bij de behandeling volgens de Brain Abdominal (BA) methode wordt allereerst met behulp van moderne polsdiagnose de balans opgemaakt. Met vier vingers wordt de polsslag van de patiënt gevoeld, waarbij elke vinger aan een verschillend orgaangebied gerelateerd is. De polsslag geeft aan welke organen minder goed functioneren. Bij deze polsdiagnose worden zes drukniveaus gehanteerd, wat een zeer nauwkeurige diagnose oplevert.
Zwakke orgaangebieden worden via het meridiaansysteem gestimuleerd. Te actief functionerende organen worden op dezelfde manier tot rust gebracht.

Door jarenlange studie en ervaring ontdekte Sofyan Rangkuti dat dit principe uit de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) ook toe te passen is bij patiënten met ogenschijnlijk onverklaarbare psychische of lichamelijke aandoeningen.
De hersenen zijn via zenuwen met de verschillende organen verbonden. Rangkuti heeft in totaal 60 gebieden op de buik ontdekt die in directe relatie staan met de hersenen. Door acupunctuur en -pressuur op deze gebieden toe te passen, worden hersenprikkels gestimuleerd of juist afgeremd. Zo vindt stimulatie plaats van de neurotransmitters, die informatie overdragen tussen de organen en de hersenen. Opgeslagen trauma's en blokkades, die ziekten veroorzaken en in stand houden, kunnen dankzij Brain Abdominal acupunctuur weggenomen worden.

Zelfdiagnose
Patiënten kunnen ook zelf aan de slag. In het boek, dat later dit jaar verschijnt, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd wat je kunt doen bij bepaalde klachten. Door middel van voeding, massage en acupressuur kunnen problemen verholpen of - nog beter - voorkomen worden. Op duidelijke wijze wordt beschreven welk voedsel je onder bepaalde omstandigheden moet eten of juist moet laten staan, hoe je met boosheid om kunt gaan en hoe je klachten van depressieve aard kunt bestrijden. Ook wordt uitgelegd hoe je zelf de polsdiagnose kunt uitvoeren om te ontdekken waar de kern van de klacht zit.

Integratie van oost en west
Prof.Dr. Sofyan Rangkuti werd in China tot chirurg opgeleid en volgde daar tevens een studie tot acupuncturist. Midden jaren tachtig vestigde hij een eigen praktijk in Koog aan de Zaan.
Acupunctuurkliniek Rangkuti ijvert al jaren voor integratie van deze oosterse en westerse kennis. De combinatie van oost en west verschaft nieuwe inzichten op alle medische terreinen.
Zo verschijnt elk kwartaal het tijdschrift EastWest Integration Medicine en worden lezingen, cursussen en congressen georganiseerd. Aan de kliniek is tevens de Hwa To International University verbonden die erkende opleidingen verzorgt. Vanzelfsprekend vullen ook daar oosterse en westerse kennis elkaar aan.
Wie meer wil weten over Brain Abdominal acupunctuur kan de lezing bijwonen, die op 25 augustus door Sofyan Rangkuti wordt gegeven. Bel voor informatie naar Cherine Blankevoort, telefoon 075 - 670 42 30.

Als u meer wilt weten over Acupunctuurkliniek Rangkuti of als u een afspraak wilt maken voor een behandeling, bel dan 075 - 612 56 79. Informatie over de kliniek kunt u vinden op de website www.rangkuti.nl


Contact Acupunctuurkliniek Rangkuti / Hwa To University Of Tcm

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share