Prijswinnende MammaPrint® kan hoeveelheid chemotherapie bij borstkanker met een kwart reduceren

Door: Agendia  22-05-2008
Trefwoorden: Arts, Kwaliteit, Ziekenhuis

Prijswinnende MammaPrint® kan hoeveelheid chemotherapie bij borstkanker met een kwart reducerenAgendia’s MammaPrint® is door het Innovatieplatform uitgeroepen tot één van de vier meest baanbrekende zorginnovaties. Op de topconferentie Zorg heeft minister Klink, voorzitter van het Zorg Innovatieplatform, MammaPrint® onderscheiden om actief te ondersteunen bij het mogelijk maken van landelijke invoering. Zowel het expertpanel als het aanwezige publiek heeft MammaPrint® verkozen als winnaar. MammaPrint® is een revolutionaire diagnostische test die vaststelt of een borstkankerpatiënt een ‘laag’ of ‘hoog’ risico heeft op uitzaaiingen waardoor onnodige chemotherapie voorkomen en kwaliteit van leven verbeterd kan worden. MammaPrint® vervult een voortrekkersfunctie om innovaties in de zorg sneller te implementeren. Met de erkenning van MammaPrint® door het Innovatieplatform heeft minster Klink van ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zich gecommitteerd om MammaPrint® zo snel mogelijk in het pakket van vergoedingen op te nemen, waardoor MammaPrint® voor iedere borstkankerpatiënt beschikbaar komt.MammaPrint®

MammaPrint® is een moleculaire test, gebaseerd op de zogenaamde DNA micro-arraytechnologie waarmee het risico van uitzaaiingen in een vroegtijdig stadium van borstkanker nauwkeuriger kan worden bepaald dan met conventionele methoden mogelijk is. Doordat de test een beter onderscheid maakt in hoog- en laagrisico patiënten kan het aantal borstkankerpatiënten dat met chemotherapie behandeld wordt, verminderen. Dit betekent een verbetering van de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten en een enorme kostenbesparing. Uit Europees onderzoek is bekend dat vijftig procent van de chemotherapie behandelingen bij borstkankerpatiënten achteraf onnodig is gebleken. MammaPrint® is beschikbaar voor alle lymfeklier-negatieve (en 1-3 klieren) borstkankerpatiënten en kent geen behandelingsbeperking. MammaPrint® is nu nog niet toegevoegd aan het zorgstelsel. Desondanks vinden veel vrouwen zelf de weg naar Agendia om deze print aan te vragen. Jaarlijks krijgen bijna 13.000 vrouwen de diagnose borstkanker. Daarmee is borstkanker in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.Agendia B.V.

Agendia, gevestigd in Amsterdam, levert een innovatieve diagnostiek voor de behandeling van kankerpatiënten die gebaseerd is op genexpressie analyse. Agendia is opgericht door onderzoekers van het Nederlands Kankerinstituut. MammaPrint® is een nieuwe categorie moleculaire-diagnostische tests (de In Vitro Diagnostic Multivariate Index Essays (IVDMIA)), die als eerste goedgekeurd is door de Amerikaanse Food en Drug Administration (FDA) voor gebruik bij diagnose van borstkanker. Time Magazine heeft MammaPrint® uitgeroepen tot één van de beste uitvindingen in 2007 op het gebied van de gezondheidszorg.Trefwoorden: Arts, Kwaliteit, Patiënt, Verpleeghuis, Ziekenhuis, Zorgverzekering

Contact Agendia

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share