Aids Fonds start campagne over hiv en stigma

Door: Aids Fonds  02-06-2009
Trefwoorden: Campagne, Hiv, Kennis Testen

Angst en onwetendheid
Bijna iedere Nederlander is op de hoogte van het feit dat iemand met hiv de hand schudden geen risico met zich meebrengt. Toch denkt bijna een op de zes Nederlanders dat contactsporten waarbij veel gezweet wordt, risico op hiv-infectie met zich meebrengt. Twee op de vijf Nederlanders denken dat tongzoenen met iemand die hiv heeft, gevaarlijk is. Ouderen en laagopgeleiden schatten het risico van een aantal situaties hoger in.

Bijna tweederde van de Nederlanders vindt dat een groepsleid(st)er die hiv-positief is, verplicht is de ouders van deze kinderen hiervan op de hoogte te stellen. Ruim een kwart (27 procent) van de Nederlanders eet liever niet in een restaurant waarvan een van de koks hiv-positief is.

Bemoedigend echter is dat inmiddels de meerderheid van de Nederlanders weet dat hiv geen doodvonnis meer betekent.

Houding
Drie kwart van de Nederlanders zou een collega met hiv niet anders benaderen in het dagelijks contact dan een collega die geen hiv heeft. Voor een op de zeven Nederlanders is dit echter niet het geval.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders denkt dat er in Nederland vooroordelen heersen over mensen die hiv-positief zijn. Echter, slechts een minderheid lijkt zelf vooroordelen te hebben. Hierin zit een vreemde discrepantie. Vooral omdat uit onderzoek van vorig jaar onder hiv-positieven gebleken is dat zonder uitzondering alle deelnemers ooit negatieve reacties hebben ervaren.

Aan het TNS NIPO-onderzoek ‘Hiv en stigmatisering in Nederland’ in opdracht van het Aids Fonds deden 1024 respondenten uit alle lagen van de bevolking mee.

Waarom een campagne over stigma en hiv?
Doel van de Aids Fonds-campagne is bewustwording rond de voortdurende stigmatisering van mensen met hiv, zowel door hoogopgeleide als door laagopgeleide mensen. Dit is nodig omdat mensen met hiv zonder uitzondering negatieve reacties krijgen en tegelijkertijd maar een klein deel van de Nederlandse bevolking zegt vooroordelen te hebben. Verder heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat irreële angst leidt tot een negatieve houding ten aanzien van mensen met hiv.

De feiten over hiv en stigma
Meer dan de helft van de hiv-positieven in Nederland heeft te maken gehad met stigmatisering in de familiesfeer of vriendenkring, het uitgaansleven, in de werksfeer, en bij contacten met financiële dienstverleners, of door hun sekspartner. Belangrijke uitingsvormen van stigma zijn verwijt, meer fysieke afstand, vermijding, buitengewone hygiënische maatregelen, onverschilligheid en uitsluiting.

Zelfs bij de tandarts, de huisarts of in het ziekenhuis ervaart eenvijfde tot een kwart van de hiv-geïnfecteerden negatieve reacties. Meer dan de helft van de mensen met hiv krijgt het advies om verder met niemand te praten over de hiv-status van met name familie, vrienden en collega's. Nog altijd 30 procent van de ondervraagden durft niet of maar aan enkele naaste familieleden te vertellen over de hiv-status; Op het werk houdt 65 procent de hiv-status geheim of onthult het aan een enkeling.

Wat doet het Aids Fonds naast deze campagne nog meer?
Naast deze campagne financiert het Aids Fonds tal van (inter)nationale projecten om stigma tegen te gaan. Zo wordt met steun van het Aids Fonds een internationale database gemaakt, de zogenaamde Stigma-index, een instrument om in verschillende landen de trends rond stigma en discriminatie te meten. De resultaten worden per deelnemende regio samengevat in een rapport. Daarnaast is het Global Forum on MSM (men having sex with men) and HIV opgericht omdat het aantal geïnfecteerden binnen deze kwetsbare groep op veel plaatsen in de wereld nog steeds toeneemt. Ook draagt het Aids Fonds met haar projecten bij aan het wegnemen van stigma rond hiv in de Nederlandse homogemeenschap.

Al sinds de oprichting van het Aids Fonds is de ondersteuning van mensen met hiv een prioriteit. Zo is het Aids Fonds al jaren de grootste sponsor van de Hiv Vereniging Nederland. Ook de Vereniging voor Hemofilie Patiënten ontvangt een financiële bijdrage. Weer een ander project van het Aids Fonds richt zich op het verminderen van het taboe op hiv onder Antilliaanse/Arubaanse, Surinaamse, Kaapverdiaanse en Afrikaanse gemeenschappen in Nederland. Hiervoor worden campagnes ingezet en groepsgerichte activiteiten.

Trefwoorden: Campagne, Hiv, Kennis Testen, Negatieve Recreaties, Onwetendheid,