Cora Reijerse start organisatieadviesbureau All About Change

Cora Reijerse start organisatieadviesbureau All About Change van All About Change

Door: All About Change  12-07-2007
Trefwoorden: Organisatieadviesbureau, Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is een voor Europa nieuwe benadering om veranderingen binnen organisaties te realiseren. De aanpak, die in het buitenland succesvol bleek, zorgt voor veranderingstrajecten die leiden tot een cultuur waarin veranderen gemakkelijk en vanzelfsprekend wordt. Inmiddels heeft Cora Reijerse in Nederland verschillende instanties ondersteund bij veranderingstrajecten en visieontwikkeling, waaronder de campagne- en lobbyorganisatie Fairfood en de automatiseerder Sogetti.

Cora Reijerse heeft jarenlange ervaring op het gebied van HRM-management. Als voorzitter van het Nederlands Instituut voor Psychologen (sectie HRM) publiceerde zij eerder over het stimuleren van prestaties bij werknemers. Zij geeft regelmatig lezingen en verzorgt opleidingen voor loopbaanbegeleiders. In 1993 richtte zij een eigen psychologisch adviesbedrijf op voor training, teamcoaching en individuele begeleidingstrajecten. Vanuit All About Change richt zij zich nu op het faciliteren van gewenste veranderingen in organisaties met een maximale betrokkenheid van de mensen die in de organisatie werken. Goede, productieve samenwerking, gemeenschappelijke visie ontwikkeling en efficiënte logistieke processen zijn voorbeelden van resultaten die bereikt worden met deze aanpak.

“In veel bedrijven en organisaties heb ik in de afgelopen jaren een grote behoefte aan een positieve veranderingsmethodiek geconstateerd”, aldus Cora Reijerse, directeur-eigenaar van All About Change. “Onderlinge samenwerking en werkprocessen kunnen sterk verbeterd worden door uit te gaan van de kracht van de organisatie. De Appreciative Inquiry, die in de Verenigde Staten al geruime tijd een goede methode is gebleken, introduceer ik daarom graag in Nederland.”

------------------------ 

Over All About Change
All About Change is een onderneming die zich bezighoudt met het begeleiden van individuele, team- en organisatieontwikkeling. De interventies richten zich op alle veranderingen binnen organisaties die mogelijk worden gemaakt door professionele betrokkenheid van de medewerkers. All About Change maakt gebruik van de Appreciative Inquiry aanpak. Bij deze benadering worden doelen en resultaten gerealiseerd op basis van een betrokken veranderingsmethodiek. Door middel van trainingsdagen, workshops, brainstormsessies, werkconferenties en individuele coachingstrajecten All About Change brengt mensen in organisaties in contact met hun ambities en kwaliteiten. All About Change helpt teams en organisaties om gezamenlijke uitgangspunten te vinden en het bedrijf of de afdeling op basis van een consensus een ander beleid te laten uitvoeren. Werknemers raken verbonden met de doelstellingen en zorgen zo voor een hoge kwaliteit van het werk. Voor meer informatie kijkt u op www.allaboutchange.nl.

Voor meer informatie:
Marcommit PR
Leonie Bosman-Schouwenaar
Tel.: 035 582 27 30
E-mail: [email protected]

Trefwoorden: Appreciative Inquiry, Organisatieadviesbureau

Contact All About Change

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share