Jongeren positiever over slagingskans eindexamen

Door: Aromedia  12-05-2006
Trefwoorden: Economisch Onderzoek, Opleidingen, Tkmst

Amsterdam, 12 mei 2006 - 93 % van de eindexamenkandidaten in het havo- en vwo denkt het eindexamen in één keer te halen. Van de 6-vwo leerlingen denkt zelfs 95% in één keer te slagen, tegenover 92% van de havo 5 leerlingen. In 2004 was dit nog 93 % voor 6-vwo leerlingen en 88 % voor 5 havo leerlingen. Met name havisten zijn veel positiever over hun slagingskans dan twee jaar geleden. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de TKMST Monitor 2006, het grootste jaarlijkse studie- en beroepskeuzeonderzoek onder jongeren.

Jongens die eindexamen doen in het havo of vwo zijn net als twee jaar geleden iets positiever over hun slagingskansen dan meisjes. 95% van de jongens denkt in één keer te slagen, tegenover 92% van de meisjes. In 2004 was dit nog 89% van de jongens en 86% van de meisjes.

TKMST Monitor
De TKMST Monitor onderzoekt jaarlijks onder circa 30.000 jongeren op havo-, vwo-, vmbo- en mbo- niveau hun plannen op het gebied van leren, studeren, werken en studiekeuze. Tevens worden sociaal- maatschappelijke factoren gepeild. De monitor is een samenwerkingsverband tussen de SEO Economisch Onderzoek en Aromedia.Trefwoorden: Economisch Onderzoek, Opleidingen, Tkmst