AFM publiceert voorlichtingsbrochure Wmz voor aandeelhouders

Door: Autoriteit Financiële Markten  02-11-2006
Trefwoorden: Finance

De Autoriteit Financiële Markten heeft op haar website een brochure gepubliceerd over de nieuwe Wet melding zeggenschap (Wmz 2006) voor aandeelhouders. Met ingang van 1 november 2006 zijn de nieuwe regels voor aandeelhouders van kracht. De brochure gaat in op de werking van de verschillende regels, zoals de vraag wie op welk tijdstip een aandelenbelang moet melden.
Op 27 september publiceerde de AFM al de brochure Wmz 2006 voor effectenuitgevende instellingen, bestuurders en commissarissen. Voor effectenuitgevende instellingen is de nieuwe Wmz 2006 op 1 oktober 2006 van kracht.

Trefwoorden: Finance

Contact Autoriteit Financiële Markten

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share