AFM registreert ruim 700 aanvragen voor Wta-vergunning

Door: Autoriteit Financiële Markten  02-11-2006
Trefwoorden: Finance

Ruim 700 accountantsorganisaties hebben in oktober een vergunning voor de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) aangevraagd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Door het aanvragen van deze vergunning voor 1 november kunnen deze accountantsorganisaties gebruik maken van het overgangsregime van de Wta. Dit betekent dat de aanvragers wettelijke controles mogen blijven verrichten en nieuwe opdrachten mogen aannemen in de periode tot de AFM over de aanvraag beslist. De electronische aanvraag van de vergunningen is soepel verlopen.
Van het totaal aantal aanvragers hebben 20 accountantsorganisaties een vergunning aangevraagd voor het mede verrichten van controles bij zogenoemde Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s). OOB’s zijn beursgenoteerde NV’s, kredietinstellingen en verzekeraars. Accountantsorganisaties die slechts enkele van deze controles verrichtten hebben in een aantal gevallen gekozen voor het bundelen van de krachten en hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend. Circa 185 aanvragers verrichten op dit moment nog geen wettelijke controles.

Welke accountantsorganisaties een vergunning hebben aangevraagd is te zien in het register onder ‘accountantsorganisaties’ op de website van de AFM. Daarin is ook te vinden welke status de vergunningaanvraag heeft. De AFM heeft tot 1 oktober 2007 de tijd om op de aanvragen te beslissen. Daarvoor zal zij een groot aantal accountantsorganisaties bezoeken, om ter plekke te beoordelen of op goede wijze invulling wordt gegeven aan de Wta-eisen. Deze eisen hebben vooral betrekking op wat een accountantsorganisatie nodig heeft om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden en de deugdelijkheid van de af te geven accountantsverklaringen te waarborgen.

Trefwoorden: Finance

Contact Autoriteit Financiële Markten

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share