AFM waarschuwt tegen Castlepeak and Sons, Ltd.

Door: Autoriteit Financiële Markten  08-08-2006
Trefwoorden: Finance, Effectendiensten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers niet in te gaan op aanbiedingen van effectendiensten door Castlepeak and Sons, Ltd. (gehanteerd adres: Blue Ash 11427 Reed Hartman Highway, Cincinnati, OH 45241, USA).
Castlepeak and Sons, Ltd. (http://www.castlepeakandsons.com) biedt in Nederland effectendiensten aan zonder dat zij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft klachten ontvangen van personen die in Nederland door Castlepeak and Sons, Ltd. telefonisch zijn benaderd.

Het aanbieden in Nederland van effectendiensten zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt is een overtreding van artikel 7, eerste lid, Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995). Deze openbare kennisgeving geschiedt met toepassing van artikel 48n, onder c, Wte 1995 j° artikel 48s Wte 1995. In laatstgenoemd artikel is bepaald dat aan een overtreder geen waarborgen geboden hoeven te worden indien deze geen bekend adres heeft of zijn identiteit verhult.

De AFM raadt beleggers die met een instelling of persoon zaken wil doen aan, vóóraf op de website van de AFM in het Instellingenregister voor effectendiensten te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland effectendiensten mag aanbieden of verrichten. Beleggers kunnen voor vragen of klachten ook contact opnemen met de Toezichtslijn van de AFM: 0900- 5400 540 (0,35 euro per gesprek).

Trefwoorden: Effectendiensten, Finance

Contact Autoriteit Financiële Markten

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share