Internettool voor maken van nieuwe financiële bijsluiter

Door: Autoriteit Financiële Markten  22-05-2006
Trefwoorden: Internet, Finance

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt op haar website www.afm.nl een hulpmiddel beschikbaar waarmee instellingen eenvoudig een financiële bijsluiter (FB) kunnen maken.

Met de komst van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) per 1 januari 2006 zijn de voorschriften voor de financiële bijsluiter veranderd. Deze is eenvoudiger, grafisch vorm gegeven en daardoor beter leesbaar voor de consument. Voor de financiële instellingen die verplicht zijn een bijsluiter beschikbaar te stellen op hun website betekent dit een aanpassing van de oude bijsluiters. Om de instellingen hiermee te helpen heeft de AFM voor deze instellingen een zogeheten FB-generator ontwikkelt. Daarmee levert de AFM een aanzienlijke bijdrage aan de administratieve lastenverlichting

Deze FB-generator kunnen instellingen downloaden van de AFM-website. Zolang de instelling de juiste gegevens invoert komt er de juiste FB uitrollen. Deze FB kunnen de instellingen vervolgens beschikbaar stellen op hun website. De FB berekent overigens niet de kosten of het risico van een product, dit moet de instelling natuurlijk zelf juist invullen.

Onlangs hebben alle instellingen waarvan de AFM weet of denkt dat zij verplicht zijn een FB beschikbaar te houden een brief ontvangen over de wijze waarop zijnde FB-generator kunnen downloaden.

Trefwoorden: Finance, Internet

Contact Autoriteit Financiële Markten

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share