Nieuwe publicaties CESR

Door: Autoriteit Financiële Markten  26-05-2006
Trefwoorden: Finance, Medelingen Cesr

24-5-2006 - Op 5 en 15 mei heeft CESR twee nieuwe mededelingen gepubliceerd.
15 05 2006
CESR en CFTC willen transatlantische derivatenhandel bevorderen

CESR en CFTC (de Amerikaanse toezichthouder op de derivatenhandel) hebben nieuwe "Frequently Asked Questions" over de derivatenhandel gepubliceerd om de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken.
Via de links in het document op de website van CESR kan landspecifieke informatie over de derivatenmarkten in de Verenigde Staten, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden en het Verenigde Koninkrijk gevonden worden. Via deze links kunt u ook de contactdetails van de experts in de derivatenhandel van de desbetreffende toezichthouder vinden.

Het originele bericht : Facilitating Transatlantic Derivatives Business: U.S. (CFTC) and EU Regulators, through CESR, Take Joint Steps to Respond to Industry Concerns and to Facilitate Transatlantic Business by Use of Online Guides

05 05 2006
CESR verwelkomt politieke steun EU ministers van Financiën voor verdere convergentie van het toezicht op effectenmarkten

Op 5 mei jl. hebben de ministers van Financiën, bijeen in de ECOFIN, steun uitgesproken voor het werk van CESR en de door CESR opgestelde aanbevelingen voor verdere convergentie van het toezicht. Met deze bekrachtiging door de lidstaten is een bijzonder belangrijke politieke stap gezet sinds de totstandkoming van de Stockholm-resolutie die leidde tot de introductie van de Lamfalussy-benadering voor financiële diensten en tot de oprichting van CESR in 2001.

De hiervoor genoemde aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de creatie van een mechanisme voor mediation in de tweede helft van 2006 en op het uitvoeren van een pilot-studie in 2007 naar delegatie van bevoegdheden onder de Prospectus-richtlijn.

CESR is erkentelijk voor de belofte van de ministers om de convergentie van bevoegdheden van effectentoezichthouders te monitoren en voor de erkenning dat gelijkwaardigheid van bevoegdheden van toezichthouders een noodzakelijke voorwaarde is voor effectieve samenwerking door die toezichthouders.

Het originele bericht : The Committee of European Securities Regulators (CESR) welcomes ECOFIN conclusions adopted today by Europe's Finance Ministers, and accepts the reconfirmed mandate given to CESR to take forward supervisory convergence amongst Europe's securities regulators

Trefwoorden: Finance, Medelingen Cesr

Contact Autoriteit Financiële Markten

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share