Debat Islam and Democracy: Islamic Views

Door: Blaise Pascal Instituut  19-03-2007
Trefwoorden: Verlichting, Maatschappij, Filosofie

In het Westen bestaat, zowel onder niet-Islamitische jongeren als onder Islamitische jongeren, een beperkt en vernauwd beeld van de Islam. De Islam zou niet ‘door de Verlichting zijn heengegaan’en zich niet verdragen met de waarden en praktijken binnen een democratische samenleving. De Islam zou het seculiere en Westerse denken verfoeien. Het Blaise Pascal Instituut en VU-podium willen de discussie over deze (voor)oordelen bevorderen en laten nagaan welke potenties er in de Islam liggen om een bijdrage te leveren aan een democratisch georiënteerde samenleving.

Sadik al-Azm is een van de bekendste filosofen uit de Arabische wereld. Hij was hoogleraar cultuurfilosofie in Damascus, Beiroet en gasthoogleraar aan vele universiteiten in Wets-Europa en de V.S.. Kritiek is kenmerkend voor zijn denken. Het betreft echter nooit vage, transcendentale kritiek, maar kritiek op concrete politieke, sociale en culturele zaken. Pas de laatste tien jaar is hij bekend geworden in het Westen: een buitengewoon erudiet en kritisch denker en cultuurbeschouwer, zowel over de Islam als over de Westerse cultuur. Hij had overigens al een grote naam in de Arabische wereld, waar telkens met spanning op elke nieuwe publicatie van hem gewacht werd. Hij is een groot kenner van de Koran en kenner (en kriticus) van Islamitische en van westerse vormen van fundamentalisme. In 2004 ontving hij de Erasmusprijs.

Meer informatie en inschrijven www.blaisepascal.nl, www.vupodium.nl.

Sadik al-Azm is een vooraanstaande Syrische filosoof en emeritus hoogleraar Moderne Europese Filosofie aan de Universiteit van Damascus.

Asef Bayat is wetenschappelijk directeur van ISIM en bekleedt de Leidse ISIM-leerstoel

Tariq Ramadan is professor of Islamic Studies. Op dit moment is hij als Visiting Professor verbonden aan de EUR.

Abdolkarim Soroush is een vooraanstaande, controversiële denker uit Iran; hij doet onderzoek naar de mogelijke verbindingen van de Islam met open en democratische vormen van denken en handelen. Op dit moment is hij gasthoogleraar bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU en ISIM.

Markha Valenta is post-doc Nieuwste Geschiedenis bij de Faculteit Letteren van de VU. Haar onderzoek richt zich op de consequenties van de samenkomst van de seculiere (post-)protestantse staat en islam met de nadruk op het debat in Nederland en Amerika.

Nasr Abu Zayd is onder andere hoogleraar Humanisme en Islam aan de Universiteit voor Humanistiek. In 2005 won hij de Ibn Rushd Prize for Freedom of Thought.

Trefwoorden: Democratie, Filosofie, Geloof, Islam, Maatschappij, Moslim, Religie, Religietsudies, Verlichting, Wetenschap, Wijsbegeerte,