Symposium Gewetensbezwaren in de beroepspraktijk

Door: Blaise Pascal Instituut  06-03-2007
Trefwoorden: Artsen, Juridisch, Medisch

Wat maakt een gewetensbezwaar zo bijzonder? Er worden in allerlei sectoren van het maatschappelijke leven uitzonderingen gemaakt voor mensen met gewetensbezwaren. Politieagenten bijvoorbeeld die gewetensbezwaren hebben tegen het uitzetten van asielzoekers. Artsen die gewetensbezwaren hebben tegen het meewerken aan abortus of euthanasie. Ambtenaren van de Burgerlijke Stand die het voltrekken van een ‘homohuwelijk’ niet met hun geweten kunnen verenigen. Militairen die gewetensbezwaren hebben tegen bepaalde vredesmissies. Ze worden ontslagen van hun verplichting. Maar waarom eigenlijk?

Wat is er zo bijzonder aan gewetensbezwaren dat een dergelijke bijzondere behandeling kan rechtvaardigen? Zijn ze per definitie ernstiger of belangrijker dan ‘gewone’ bezwaren? Het cruciale verschil lijkt hem in ‘geweten’ te zitten. Maar wat is dat eigenlijk, als het überhaupt iets is? Is niet ieders geweten verschillend? En als dat zo is, (hoe) kan dan ieders geweten evenveel aanspraak maken op een aparte behandeling, op bijzonder respect? Deze vragen worden tijdens het symposium zowel vanuit de theorie (filosofie, recht) als vanuit praktijksituaties belicht.

Deelname is gratis, aanmelden van te voren is gewenst. Voor meer informatie en aanmelding kunt u kijken op www.blaisepascal.nl of contact opnemen met het Blaise Pascal Instituut (020) 59 85 670, [email protected].

Programma
13.00–13.10 uur Opening door de voorzitter, prof.dr. A.W. Musschenga, Blaise Pascal Instituut/Faculteit Wijsbegeerte VU

13.10–13.40 uur Kunnen gewetensbezwaren filosofisch onderbouwd worden?
dr. A. Schinkel, Faculteit Wijsbegeerte VU

13.40–14.10 uur Toetsing van gewetensbezwaren: kan dat?
prof.mr. A. Soeteman, Faculteit Rechtsgeleerdheid VU

14.10–14.40 uur Waarom en tot hoever moet het recht gewetensbezwaren beschermen?
prof.mr. B.P. Vermeulen, Faculteit Rechtsgeleerdheid VU

14.40–15.00 uur koffie en thee

15.00–15.30 uur Gewetensbezwaren in de medische beroepspraktijk,
dr. M.T. Hilhorst, Medische Ethiek, Erasmus MC (gevraagd)

15.30–16.00 uur Gewetensbezwaren van militairen,
prof. D. Verweij, Nederlandse Defensie Academie

16.00–16.30 uur Gewetensbezwaren van politieagenten,
dhr. H. van Duijn, Nederlandse Politiebond

16.30–17.00 uur Afsluitende discussie met aansluitend borrel

Trefwoorden: Agenten, Artsen, Beroepspraktijk, Bezwaren, Blaise Pascal Instituut, Filosofie, Geweten, Gewetensbezwaren, Juridisch, Medisch, Medische Ethiek, Militair, Militairen, Politie, Politieagenten, Recht, Rechten, Rechtsgeleerdheid,