Industrieel Design voor het MKB

Door: Bluelarix Designworks  10-12-2007
Trefwoorden: Design, Mkb, Productontwikkeling

Wat maakt een product, bijvoorbeeld een fiets, een stuk gereedschap of een sportuitrusting, tot iets goeds? Iets dat niet alleen goed zijn werk doet, lekker in de hand ligt, maar er ook mooi uitziet, logisch aanvoelt, duurzaam is en begrijpelijk? Het nadenken over dit soort vragen is dagelijks werk voor de ontwerpers van Bluelarix Designworks.

Productontwikkeling in het MKB
“Het blijkt dat bijna 90% van de MKB ondernemers productontwikkeling van strategisch belang vinden” vertelt Andreas Knol, creative director van Bluelarix Designworks. “Hoewel veel MKB bedrijven het dus belangrijk vinden en ook daadwerkelijk met productontwikkeling bezig zijn, merken we dat hun eigen ontwikkelaars vaak veelal technisch bezig zijn en minder oog hebben voor gebruikerswensen, design en interactie, om maar een paar deelgebieden van industrieel ontwerpen te noemen. Juist daar kan het zinvol zijn een ontwerpbureau bij het proces te betrekken en als team te werken aan productontwikkeling.”

Partnerschap
“Een ontwerpbureau kan geen garantie op succes geven, vooral omdat het wat ons betreft geen klassieke klant-leverancier verhouding is, maar een partnerschap. Samen werken aan hetzelfde doel. Wel zien we dat het inhuren van een ontwerpbureau vaak leidt tot mooiere en betere producten, die het beter doen op de markt. Andere klanten hebben zelf geen ontwikkelmogelijkheden of willen het ontwikkelproces versnellen door extra capaciteit in te huren” volgens Andreas Knol.

“Wat ik zelf erg belangrijk vind, is dat we als ontwerpbureau een klant helpen om een goed product voor de gebruiker neer te zetten. Voordat we beginnen met schetsen en het maken van concepten, doen we dan ook vaak observaties van en interviews met gebruikers. We inventariseren hun wensen en vertalen die dan later in technische specificaties. Vaak denken MKB bedrijven nog teveel vanuit hun positie als producent, en vaak te technisch, terwijl producten gekocht worden op basis van emoties, gevoel. Juist door dieper na te denken over thema’s als vormen, kleuren, merken en trends in het begin stadium, krijgt een product meer toegevoegde waarde en zal het beter doen op de markt. Daarnaast helpen we ondernemers in het beginstadium, vooral als het gaat om een geheel nieuw product, na te denken over kosten en marges, intellectueel eigendom, distributie, merkenbeleid, bedrijfsidentiteit en andere strategische onderwerpen.”

Duurzaam ontwerpen
“Productontwikkeling is een complex proces, waar vele facetten bij betrokken zijn. Nog een laatste thema dat ik nu zou willen aanstippen is het milieu” zegt Andreas Knol. “Niet om mee te gaan in de hype die momenteel in de media voorbijraast, maar omdat wij ons als ontwerpbureau verantwoordelijk voelen voor de producten die we ontwerpen en we samen met onze klanten ook daadwerkelijk een positieve bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld de keuze van materialen. We worstelen al langer met deze vragen, want ook wij begrijpen dat je er niet bent met slechts een keuze voor de juiste materialen. Wij denken dat het belangrijkste is dat de bedrijfsvoering is ingericht op duurzaamheid, dus de bedrijfsvoering van onze klanten, de MKB bedrijven. Zelf zijn we erg geïnspireerd door de Cradle-to-Cradle strategie, die de laatste tijd in het nieuws is, onder andere in Tegenlicht. Praktisch gebruiken we sinds kort een checklijst met 42 punten om onze ontwerpen te verbeteren op het gebied van duurzaamheid. En met creatieve aanpassingen in de ontwerpen is veel winst te behalen. Producten worden niet alleen beter voor het milieu, maar voor ondernemers is het ook vooral belangrijk dat door deze aanpassingen de ontwerpen vaak goedkoper en lichter worden, eenvoudiger te assembleren en te verpakken en minder energie vergen om te maken. En als ondernemers dan ook meegaan in de ideeën om hun bedrijfsvoering in te richten op terugname van hun producten uit de markt, of producten niet meer te koop aan te bieden maar in bruikleen te geven voor een bepaald bedrag aan klanten, hun product inrichten op hergebruik van onderdelen en grondstoffen, dan kan dat behoorlijk schelen in de kosten. En dat zijn goede redenen om wel over duurzaamheid na te denken en externe partijen als een ontwerpbureau in te schakelen als klankbord en om met creatieve oplossingen te komen.”

Trefwoorden: Cradle-to-cradle, Design, Duurzaam Ontwerpen, Industrieel Design, Industrieel Ontwerpen, Mkb, Productontwikkeling