Industrieel ontwerpbureau over interactie design en brand design

Door: Bluelarix Designworks  12-09-2007
Trefwoorden: Ontwerpbureau, Productontwikkeling, Product Design

Bluelarix biedt een combinatie van kennis van industrieel design, engineering, bescherming, productontwikkeling, interactie design, maar ook van gebieden als business strategie, marketing en branding. Dit maakt Bluelarix een buitengewoon interessante partner voor MKB bedrijven die op zoek zijn naar de uitwerking van nieuwe industriele of consumenten product ideeen, waarbij de interactie belangrijk is. en waarbij het product de uitstraling van het bedrijf moet weerspiegelen.

Interactie design vraagt om een combinatie van invalshoeken vanuit talloze vakgebieden, zoals human-computer interaction, ergonomie, psychologie, industrieel ontwerp, vormgeving, informatica en management. Door deze multidisciplinaire aanpak worden de kennis, vaardigheden en de houding ontwikkeld die benodigd zijn om zowel het denken als het doen in een ontwerpproces te kunnen verwezenlijken. Interaction Design is daarin de rode draad die menswetenschap, techniek en vormgeving integreert. Het is belangrijk dat er kennis aanwezig is van de gebruiker, de mens, en van het te ontwikkelen systeem. Met behulp van vele methoden, observatie en kennis vanuit de menswetenschap is het mogelijk om het gedrag van de consument, van mensen in een ruimte, of van een gebruiker van een apparaat te bestuderen en het ontwerp van het systeem op een voor de eindgebruiker begrijpelijke, prettige en ondersteunende manier te ontwerpen, structureren, inhoudelijk te vullen en ook vorm te geven en te programmeren. Goede kennis van vormgeven en programmeren, om te begrijpen wat de invloeden daarvan zijn op de gebruikerservaring spelen een grote rol.

Interaction Design komt voor in ontelbare systemen, producten en apparaten: van cd-rom's, internetpagina's en dvd's tot aan kaartjesautomaten, polshorloges, mobiele telefoon, dashboard van auto’s, maar ook bijvoorbeeld een digitaal informatie systeem voor artikelen bij de supermarkt, speelgoed voor dieren of een tool voor het delen van foto's/video's van festivalgangers.

Brand design is een discipline waarbij het gaat om de waarden van het bedrijf te vertalen in de vormgeving, in de uitstraling en presentatie van het product, dusdanig dat een klant of consument het product zou herkennen, ook als er geen benaming of logo's op zouden zitten.

Trefwoorden: Industrieel Ontwerp, Interactie Design, Ontwerpbureau, Product Design, Productontwikkeling