Huurrecht advocaat Amsterdam

Door: Bricks Advocaten  15-06-2007
Trefwoorden: Advies, Verhuurder, Verhuurders

BRICKS adviseert aan en procedeert voor onder meer retailers, woningbouwcorporaties, beleggers, financiële instellingen, makelaars en andere vastgoed-professionals bij geschillen en transacties met betrekking tot (commercieel) vastgoed in de ruimste zin des woords.De specialisatiegebieden zijn daarbij onder andere:


Huurrecht met betrekking tot bedrijfs- en woonruimte (zowel aanhuur als verhuur) ter zake van:
Onderhoud / gebreken
Renovatie
Huurprijswijziging
Servicekosten
Bestemmingswijziging
Indeplaatsstelling
Huurbeëindiging
Ontruiming
Incasso
Overlast
Medehuur
OnderhuurHet opstellen en uitonderhandelen van huurcontracten
Koop / verkoop van onroerend goed
Vastgoedgerelateerde (beroeps)aansprakelijkheid (o.a. makelaars en notarissen)
Burenrecht
Zakelijke rechten (appartementsrechten, erfpacht, opstal)
(Verkrijgende) verjaring
Executoriale verkoop

Trefwoorden: Advies, Advocaat, Advocaat Huurrecht, Advocatenkantoor, Bedrijfsruimte, Bedrijfsruimteverhuur, Huur, Huurbeeindiging, Huurincasso, Huurrecht, Huurrecht Advocaat, Huurrechtadvocaten, Huurzaken, Kantoorruimte, Kantoorruimteverhuur, Medehuur, Onderhuur, Overlast Huurprijs, Procederen, Verhuurder, Verhuurders, Woonruimte, Zaak,