Benoemingen BVA

Door: Bva/associatie Nederlandse Adverteerders  20-04-2006
Trefwoorden: Media, Communicatie, Marketing

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BVA bond van adverteerders, die plaatsvond op 19 april j.l. in Sotheby’s te Amsterdam, werd ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter, twee bestuursveranderingen en de directeursbenoeming.

BVA voorzitter Cees Bosma kondigde zijn aftreden aan wegens het feit dat zijn bestuurstermijn statutair vervuld is. Hij heeft drie jaar als vice voorzitter en drie jaar als voorzitter van BVA opgetreden. Bosma gaf aan “zeer verheugd te zijn dat de wereld van in- en outstore marketing meer in samenhang is gekomen”. Bosma gaf de voorzittershamer over aan Mark J. de Witte MBA (46) (voorheen Algemeen Directeur van Seagram Nederland en sinds 2000 Algemeen Directeur van Bacardi Nederland), die deze functie per 1 oktober zal gaan uitoefenen. Bosma over de benoeming: “Met Mark de Witte haalt BVA een jonge, doortastende en enthousiaste vakgenoot in huis, die goed aansluit bij het nieuwe elan dat BVA wil uitdragen.”

In de periode van 19 april tot 1 oktober 2006 zal de voorzittersrol tijdelijk ingevuld worden door een duo optreden van de vice voorzitter/secretaris (Frans Cornelis) en de penningmeester (Pim Slierings). Bestuur en staf zijn Cees Bosma buitengewoon erkentelijk voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij BVA. Tijdens zijn ambtsperiode heeft BVA diverse successen beleefd, zoals het kijkonderzoek ‘Schokkend nieuws voor de buis’, de integratie van BVA binnen het CMC en BVA’s interactieve beeldschermcommunicatie proeftuin Broadband Vital Advertisers.

Eind vorig jaar zijn Herwin van den Berg (Heineken) en Astrid van den Oetelaar (P&G) toegetreden tot het Algemeen Bestuur. Zij vervangen Peter Vertregt (voorheen Marketing Directeur Heineken) en Franc Reefman (Directeur Marketing Friesland Foods). De ledenvergadering heeft formeel ingestemd met hun aantreden.

Ook op het BVA bureau vond een verandering plaats. Helen Faasse (41) is door het bestuur officieel benoemd tot Directeur BVA. Faasse is sinds 1 april 2002 bij BVA werkzaam als Senior Project Manager. Hiervoor heeft zij 10 jaar als database management consultant gewerkt bij CCN (nu Experian) en Omnidata (nu Cendris). Sinds 1 april 2004, na het vertrek van de vorige directeur, heeft zij de bureauleiding met succes op zich genomen. Met de titelwijziging van Algemeen Manager naar Directeur werd algemeen ingestemd, dit wordt statutair aangepast.

De veranderingen in het medialandschap (digitalisering), nieuwe doelgroepen, toenemende overheidsbemoeienis en de dynamiek van de relatie tussen adverteerder en bureau, vragen om een pro-actieve adverteerdersbond met visie!

Trefwoorden: Communicatie, Marketing, Media, Personalia

Contact Bva/associatie Nederlandse Adverteerders

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share