Trigion nieuwe naam beveiligingsbedrijven Falck en PreNed

Door: Creative Venue  12-05-2006
Trefwoorden: Beveiliging, Schoonmaak, Bedrijfsonderhoud

Schiedam - Trigion is de nieuwe naam voor de beveiligingscombinatie Falck/PreNed, de twee beveiligingsbedrijven die vorig jaar november besloten te fuseren. Met het nieuwe gezicht dat vanaf volgende week zichtbaar zal zijn in de markt, is ook formeel het fusieproces afgerond.
Heel bewust is gekozen voor een nieuwe naam. Enerzijds om de bestaande marktposities en waarden van beiden bedrijven gelijkwaardig te borgen, anderzijds om een optimaal startpunt te creëren om de (inter)nationale groeiambities verder vorm te geven. Moederbedrijf Facilicom Services Group koerst op een jaarlijkse groei bij Trigion van 10-15%. In dit kader sluit de in Schiedam gevestigde holding verdere overnames in Nederland en daarbuiten zeker niet uit. Internationaal is Trigion actief in België, Frankrijk en Engeland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Schiedam.

Facilicom Services Group nam vorig jaar juni het bedrijf Falck Security & Services over van het internationale Group4Securicor en heeft sindsdien de activiteiten samengevoegd met die van dochter PreNed Beveiliging.
Trigion is met ruim 6000 medewerkers en een omzet in Nederland van ruim 250 miljoen euro alleen al door haar schaalgrootte toonaangevend en biedt een zeer compleet pakket aan beveiligingsoplossingen en -diensten: van receptiediensten en alarmcentrale, tot aan technische beveiliging en mobiele surveillance. De buitenlandse markt met een omzet van 15 miljoen euro biedt nog volop kansen.

Majeure marktbeweging
De nieuwe directie van Trigion staat onder leiding van Geert van de Laar (47), voorheen directeur van Gom Schoonhouden eveneens onderdeel van Facilicom Services Group. Hij spreekt zelf van een 'majeure' ontwikkeling op de beveiligingsmarkt: 'Onze nieuwe organisatie komt voort uit twee heel krachtige organisaties met elk een sterke individuele identiteit en marktposities. Beide bedrijven vullen elkaar fantastisch aan. Feitelijk kreeg Falck er een alarmcentrale en een technisch beveiligingsbedrijf bij, en PreNed is nu eindelijk ook vertegenwoordigd in de retail. Juist door de schaalgrootte en het complete pakket beveiligingsdiensten kunnen we eindeloos gaan combineren en vernieuwing introduceren op de markt'.

Vanaf volgende week zal de nieuwe naam zichtbaar worden op meer dan 200 surveillancewagens en daarna op de nieuwe uniformen van ruim 6000 medewerkers. Ook start vanaf maandag 15 mei een intensieve naamsbekendheidcampagne. 'Het is cruciaal dat de nieuwe naam snel bekend is en zorgt voor vertrouwen, herkenning en erkenning bij bestaande en nieuwe onze opdrachtgevers alsmede het grote publiek'.

Nieuwe organisatie
De afgelopen zes maanden zijn het voormalige Falck en PreNed organisatorisch samengevoegd. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur, het fysiek bijeenbrengen van de organisatie op hoofdkantoor en regionaal niveau en het integreren van ICT systemen (roosterplanning, verloningssystematiek e.a.). Trigion verwacht door een combinatie van efficiency, kosten en gecombineerde investeringsvoordelen het rendement van de onderneming op termijn te kunnen verbeteren en de concurrentiepositie in de markt te versterken. Op het totale personeelsbestand van 6000 medewerkers zijn uiteindelijk circa 50 medewerkers boventallig geworden.

Publieke domein: enorme groeimarkt
Trigion verwacht de komende jaren vooral groei in het publieke domein.
Algemeen directeur Van de Laar: 'De Tweede Kamer heeft nieuwe wetgeving onderhanden die straks zal zorgen voor een impuls aan meer 'blauw' op straat. Deze 'wet bestuurlijke boete' biedt private beveiligers meer mogelijkheden repressief op te treden tegen misstanden als zwerfvuil, wildplassen, geluidsoverlast, verkeershinder enzovoorts. Overlast die de burger enorm irriteert en waartegen de politie te weinig kan optreden door capaciteitsgebrek en prioriteitsstelling. Er zal na acceptatie van deze wet, die overigens wat ons betreft veel te lang in de Kamer blijft liggen, een grootse beweging op gang komen waarbij Gemeenten en politiekorpsen nauwer gaan samenwerken met private beveiligers.
Gezamenlijk kunnen we overheidsgelden slimmer aanwenden'. Particuliere beveiligers kunnen efficiënter en flexibeler ingezet worden dan politieagenten. 'We zien nu al nieuwe beveiligingsconcepten hun intrede doen waarbij gemeenten onderling samenwerken en gebruik maken van collectieve surveillanceteams via particuliere beveiligers, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast 's nachts, in probleemwijken en op bedrijfsterreinen'.

Beveiliging steeds slimmer
Schaalgrootte in combinatie met een compleet aanbod beveiligingsdiensten is aldus Van de Laar 'the name of the game': 'Je moet ze alleen wel geïntegreerd kunnen toepassen. Dat wil zeggen het koppelen van de alarmcentrale aan mobiele surveillance, intelligente camerasoftware en installatietechniek. Als je daartoe in staat bent, ontstaat er een geheel nieuw perspectief voor opdrachtgevers hoe je beveiliging kunt organiseren, inrichten en betaalbaar kunt houden.' Zo kunnen intelligente camera's een grote bijdrage leveren op het terrein van anti-terreur bestrijding en publieke overlast. Trigion beveiligt nu al de NS stations in Nederland. Verdachte bewegingen en losslingerende bagage zal door de komst van nieuwe technologie en intelligente camerasoftware sneller geregistreerd kunnen worden.

Trefwoorden: Bedrijfsonderhoud, Beveiliging, Schoonmaak

Contact Creative Venue

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share