ZIEKENHUIS EN PATIËNT PROFITEREN FORS VAN NIEUWE AANPAK ONDERVOEDING

Door: Creative Venue  22-10-2008
Trefwoorden: Ziekenhuizen, Ohra, Ondervoeding

Den Haag, 22 oktober 2008


Geslaagd proefproject in regio Den Haag
ZIEKENHUIS EN PATIËNT PROFITEREN FORS VAN NIEUWE AANPAK ONDERVOEDING

Twee ziekenhuizen in de Haagse regio, het HagaZiekenhuis in Den Haag en ‘t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer, gaan hun voedingsbeleid definitief aanpassen om zo ondervoeding van specifieke risicogroepen patiënten tegen te gaan. Dat is het besluit dat volgt op de positieve bevindingen en uitkomsten van een proef die het afgelopen jaar is uitgevoerd op initiatief van zorgverzekeraar OHRA. Het doel van het project was de effecten van een structurele aanpak van ondervoeding op patiënten en het ziekenhuis zelf te meten en in kaart te brengen. Het HagaZiekenhuis heeft een behandelplan voor de diëtisten in kaart gebracht en de vroegtijdige herkenning van ondervoeding aanzienlijk verbeterd. ’t Lange Land Ziekenhuis concludeert dat zij tot zo’n 500 euro kosten per patiënt kan besparen als gevolg van minder complicaties en een gemiddelde kortere opnameduur van patiënten van circa anderhalve dag.

Zieke mensen eten vaak lange tijd te weinig, waardoor zij ondervoed raken. In slechts een kwart van de gevallen wordt dit tijdig gesignaleerd. Doel van de proef was deze ondervoeding te voorkomen door screening en gerichte behandeling van risicopatiënten. De effecten van deze aanpak zijn een jaar lang structureel in kaart gebracht. Door de screening op ondervoeding bij specifieke patiëntgroepen werd de diëtist eerder bij de behandeling betrokken. Door gerichte dieetadviezen kon de voedingstoestand verbeterd worden en complicaties ten gevolge van ondervoeding teruggedrongen worden.


Screening poliklinische patiënten
In het HagaZiekenhuis richtte de proef zich op het poliklinisch screenen van patiënten met leukemie (bloedkanker), longkanker en COPD. Op de polikliniek werd met een vragenlijst in beeld gebracht of de patiënt in de afgelopen periode onbedoeld veel gewicht verloor. Was er sprake van een hoog risico op ondervoeding dan werd de patiënt doorverwezen naar de diëtist. De diëtist bepaalde aan de hand van het eetpatroon van de patiënt of deze extra voeding nodig had. Op basis daarvan werd een dieetadvies gegeven, met soms speciale drinkvoeding als aanvulling. Linda Groeneveld, diëtiste van het HagaZiekenhuis: “Uit het project blijkt dat het gericht screenen een groot effect heeft op het vroegtijdig herkennen van ondervoeding bij een patiënt. We weten nu wat de meest efficiënte manier is om risicopatiënten te behandelen en te begeleiden en de geteste meetmethode voldoet aan de verwachtingen. Daarom bekijken we nu of het een optie is om het screenen op ondervoeding door te voeren naar andere poliklinieken.”

Pro-actieve aanpak bij operatiepatiënten
De proef in ‘t Lange Land Ziekenhuis richtte zich op patiënten die een grote buikoperatie moesten ondergaan. Het ziekenhuis maakte daarbij gebruik van een vergelijkbare vragenlijst. Was er sprake van een hoog risico op ondervoeding, dan werd samen met een diëtist het eetpatroon doorgenomen en de voeding zo nodig aangevuld. Na de operatie werd zo spoedig mogelijk gestart met sondevoeding voorbij de maag. Volgens ‘t Lange Land Ziekenhuis draagt de nieuwe aanpak bij aan een sneller herstel van patiënten met een hoog risico op ondervoeding. Wendie Hogerwaard, diëtiste van ‘t Lange Land Ziekenhuis: “Er was onder meer een zichtbare afname van het aantal infectieuze complicaties en de gemiddelde opnameduur nam af met circa anderhalve dag.” Ook bleek dat de patiënt eerder op vaste voeding overgaat in geval binnen zes tot vierentwintig uur na operatie wordt gestart met sondevoeding.

Betere levenskwaliteit, sneller herstel én kostenbesparing
Ondervoeding kan een ziekte nadelig beïnvloeden, hetgeen tot uiting komt in langere opnameduur, verhoogd medicijngebruik, toename van de zorgcomplexiteit en afname van de kwaliteit van leven. OHRA is van mening dat elk initiatief om deze spiraal te doorbreken moet worden aangemoedigd en heeft om die reden het proefproject voor een groot deel gefinancierd. Volgens Gertjan van Rossum, Manager Zorginkoop van OHRA, past het onderzoek in de “blijvende zoektocht van zorgverzekeraars om oplossingen te vinden die leiden tot betere levenskwaliteit, kostenbesparing én sneller herstel.” OHRA legt daarbij het accent op projecten waarbij alle partijen voordeel hebben: patiënten, ziekenhuizen én de zorgverzekeraar. “We hanteren bij voorkeur het triple win model”, aldus van Rossum. “Verbetering van de kwaliteit van de zorg, verbetering van de leefkwaliteit en besparing op kosten.”

Nieuwe normen
De betrokken ziekenhuizen zijn blij met het initiatief en financiering van OHRA en de ondersteuning van Nutricia. Volgens een woordvoerder van ‘t Lange Land Ziekenhuis was het project zonder financiële hulp niet mogelijk geweest. Ook het HagaZiekenhuis spreekt van “waardevolle ondersteuning die de kwaliteit van zorg zeker ten goede is gekomen.”
Beide ziekenhuizen bekijken nu hoe zij de nieuwe aanpak breed kunnen doorvoeren in de organisatie. Zo bekijkt ‘t Lange Land Ziekenhuis of de aanpak ook kan worden gebruikt bij niet geplande operaties; het HagaZiekenhuis onderzoekt per polikliniek op welke wijze vroegtijdige screening het best kan worden ingepast in de huidige zorgverlening. Daarnaast komt er een protocol voor de behandeling van ondervoeding, zodat elke diëtist dezelfde handelingen gaat verrichten.

[einde bericht]

Trefwoorden: Hagaziekenhuis, Ohra, Ondervoeding, Voedingsproject, Ziekenhuizen,

Contact Creative Venue

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share