RETAILPARKEN IN OPKOMST IN EUROPA

Door: Cushman & Wakefield  07-02-2008
Trefwoorden: Retail, Vastgoed, Detailhandel

In het rapport wordt de markt van 15 Europese landen geanalyseerd, waaronder de bestaande voorraad, huurprijzen en yields.

Willem Engelberts, Partner Retail Services, Cushman & Wakefield, zegt: “Er vindt een structurele verschuiving plaats in het Europese winkellandschap omdat het retailpark-format steeds vaker wordt toegepast. De totale oppervlakte van retailparken in de pijplijn, zonder vrije units en winkelclusters mee te tellen, is voor de komende twee jaar vastgesteld op ruim negen miljoen vierkante meter.”

Groot-Brittannië heeft de meest volwassen markt voor perifere detailhandel. Hier bestaat 55 procent van de voorraad uit geïntegreerde retailparken. Het aandeel van Engeland in de totale vloeroppervlakte voor perifere detailhandel in Europa is echter gedaald van 80 procent vijf jaar geleden naar 43 procent nu, aangezien ontwikkelingen op dit gebied in de rest van Europa snel toenemen. Deze vinden dan vooral plaats in Zuid- en Centraal- Europa. Ook wordt in Ierland veel ontwikkeld. Naast Groot-Brittannië bestaat momenteel alleen Spanje meer dan de helft van de totale voorraad ruimte voor perifere detailhandel uit retailparken.

Frankrijk heeft met een totaal van 23 miljoen vierkante meter, meer oppervlakte voor perifere detailhandel dan elk ander land in Europa. Maar vijf procent hiervan bestaat echter uit geïntegreerde retailparken en de rest uit vrijstaande units en winkelclusters. Voor de komende twee jaar zit 4,4 miljoen vierkante meter ruimte in de pijplijn, maar voor een gedeelte van deze oppervlakte moet nog de nodige toestemming verkregen worden.

Huurdersbestand verandert
“Wat huurders betreft zien we een groep van 20 internationale retailers opkomen in een aantal Europese landen,” zegt Engelberts. “Dit zijn dan voornamelijk retailers uit de meubel- en doe-het-zelf-branche uit Engeland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zweden. Zij zijn ook het meest actief op de nieuwe markten in Roemenië, Bulgarije, Rusland, Turkije en de Oekraïne.”

“Het type huurders dat actief is op de markt wordt diverser. Naast de van oudsher aanwezige retailers zoals bouwmarkten en meubel- en discountretailers, zien we er ook steeds meer retailers die traditioneel in de winkelstraat en in winkelcentra te vinden zijn. Deze retailers worden aangetrokken door lagere huren en grotere oppervlakten, maar ook door goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen”, aldus Engelberts.

Positief sentiment op Nederlandse markt voor perifere detailhandel
In Nederland ziet de markt voor perifere detailhandel er sinds enige tijd weer goed uit. Er wordt een stijging van de huurprijzen voorzien als gevolg van het positieve marktsentiment. Dit is echter alleen van toepassing voor nieuwe, kwalitatief hoogwaardige perifere ontwikkelingen. De polarisatie tussen nieuwe ontwikkelingen en perifere detailhandelslocaties van de eerste generatie zal toenemen.

Voor de komende vijf jaar zit bijna 1,5 miljoen vierkante meter nieuwe ontwikkelingen in de pijplijn. De verwachting is dat 225.000 vierkante meter hiervan in 2008 wordt opgeleverd. Lokale autoriteiten blijven echter voorzichtig in het toelaten van nieuwe ontwikkelingen om hun binnensteden te beschermen. Het is dus onzeker al deze meters ook gerealiseerd worden.

Engelberts: “Bij plannen voor nieuwe perifere ontwikkelingen is het de kunst om het bestaande en het nieuwe aanbod goed op elkaar af te stemmen. Dan hoeft van een dreiging voor binnensteden geen sprake te zijn. Waarom zouden we modeaanbod beperkt houden tot factory outlets? En waarom zouden we niet toestaan dat er meer echt grote supermarkten op perifere locaties komen? Dan kan Nederland misschien ook mee in de vaart der retailparken.”

/EINDE BERICHT
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of voor het opvragen van het rapport kunt u contact opnemen met:

Cushman & Wakefield - Petra Geerdink - Marketing Communications & PR
E-mail: [email protected]
Telefoon: 020 - 800 2066
Mobiel: 06 - 215 77 266

Cushman & Wakefield is een van de grootste internationale vastgoedadviseurs. De organisatie is opgericht in 1917 en heeft wereldwijd 215 vestigingen in 56 landen met meer dan 12.500 medewerkers. Cushman & Wakefield biedt totaaloplossingen betreffende alle aspecten van vastgoed. Het gaat hierbij zowel om strategisch advies als om de uitvoering en beheersing ervan. Ze bedienen eigenaars, huurders en beleggers in elke fase van het vastgoedproces. Ze staan cliënten bij in het aan- en verkooptraject, de financiering, de aan- en verhuur en het beheer van vastgoed. Ook verzorgen ze taxaties, strategische planning, research, portefeuille-analyse, locatieadvies en talrijke andere services. Voor meer informatie kijk op: www.cushmanwakefield.com

Trefwoorden: Cushman, Detailhandel, Huurders, Retail, Vastgoed