Payrolling

Door: Dealmatcher  03-06-2011
Trefwoorden: Salarisadministratie, Payroll, Payrolling

Bij payrolling geeft een bedrijf zijn werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van de betreffende payroll-onderneming.Hierdoor ontdoet het bedrijf zich van specialistische juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie, afdracht van sociale premies en bijvoorbeeld pensioenen.

Een bedrijf dat zijn personeel via een payrollbedrijf betaalt doet dat niet meer onder de specifieke collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van de desbetreffende bedrijfstak. Hiermee ontloopt een bedrijf verplichte afdrachten aan sectorfondsen en collectieve pensioenvoorzieningen. Ook kleinere uitzendbureaus maken van deze constructie gebruik door hun geplaatste werknemers bij een payroll-onderneming onder te brengen. Dit heet ook wel back office service.

Payrolling is een groeiend fenomeen in Nederland, vooral in de horecasector. Er is een aantal grote aanbieders actief, maar door de groter wordende vraag zijn ook steeds meer kleinere aanbieders tot de markt toegetreden. Als de keuze voor een payroll-organisatie gemaakt moet worden, is het van belang dat bepaalde criteria in acht worden genomen. Hiervan zijn het voldoen aan de NEN-normering 4400-1 en de aansluiting bij een brancheorganisatie van uitzendondernemingen (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen - (NBBU), Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO)) de belangrijkste.

Naast personeel en uitzendbureaus is payrolling ook geschikt voor freelancers, die geen verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben of kunnen krijgen. De payroll-ondernemingen nemen de freelancers in dienst en verzorgen de facturatie aan de opdrachtgever en de salarisadministratie. Een voordeel zou voor de freelancer hiervan zijn dat zij wel de vrijheden behouden van het ondernemen (het opzoek gaan naar/aannemen van nieuwe opdrachten, bepalen tarief enz.) en tevens de zekerheden behouden van een loondienst (terugvallen op het sociale vangnet).

Trefwoorden: Payroll, Payrolling, Salarisadministratie

Andere producten en diensten van Dealmatcher

03-06-2011

Offerte voor Payrolling aanvragen? http://bit.ly/i9VvZz

Offerte voor Payrolling aanvragen? http://bit.ly/i9VvZz