Verzekeraar en Ministerie contracteren DPA Flex

Door: Dpa Flex Group  14-08-2006

Verzekeringsmaatschappij De Goudse en een Ministerie hebben een mantelovereenkomst afgesloten met DPA Flex voor het leveren van detacheringdiensten.

Als preferred supplier bij De Goudse vervult DPA Flex de behoefte aan tijdelijke expertise binnen de financiële, HR en projectmanagement functie. De overeenkomst met het Ministerie is het resultaat van een Europese aanbesteding en heeft een looptijd van twee jaar, met twee opties op een jaar verlenging. De nieuwe selectie is een voortzetting van het huidige contract voor de financiële functie.

Dit jaar bereikte DPA Flex al overeenstemming met ABN AMRO Bank, DTO en het Ministerie van OCW over uitbreiding van werkzaamheden en werden nieuwe overeenkomsten afgesloten met DICTU, het Ministerie van VROM en de Ministeries van VWS en SZW. Met haar multidisciplinaire dienstenaanbod is DPA Flex zeer goed geëquipeerd om de groei en de verbreding van de vraag te vervullen. De toename van het aantal mantelovereenkomsten vormen een belangrijke bijdrage in de omzetontwikkeling en groei van het aantal interim professionals.

Peter Smit, CEO van DPA Flex Group NV: "De nieuwe contracten zijn voor mij een bevestiging van de ingeslagen route. Beide organisaties zijn al lange tijd bekend met DPA Flex en het is goed te zien dat bestaande relaties gecontinueerd worden en vastgelegd in een overeenkomst voor langere tijd."


Contact Dpa Flex Group

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share