huishoudportemonnee loopt 350 euro mis door lakse rijstijl

Door: Edelman Public Relations Worldwide  14-04-2009
Trefwoorden: Auto, Banden, Diesel

Shell Mediacontacten

PERSBERICHT
13/09                               Den Haag, 14 april 2009

Automobilisten rekenen en rijden zich onnodig arm
Door lakse rijstijl loopt huishoudportemonnee 350 euro mis

Is het vooruitzicht op een besparing van 350 euro per jaar op tankkosten genoeg om het gros van de automobilisten zover te krijgen dan toch hun rijstijl aan te passen? Uit internationaal Shell onderzoek blijkt dat Nederlanders ten opzichte van twee jaar geleden nauwelijks in meerdere mate stilstaan bij het belang van zuinig rijden, ook al zijn milieu en portemonnee hierbij gebaat. Ondanks de economische situatie zegt nog steeds minder dan de helft (44%) zich een zuinige rijstijl te hebben aangemeten.

Inschattingsfout…zo’n 200 euro ernaast
Een verklaring hiervoor biedt wellicht het Shell onderzoek waaruit blijkt dat Nederland massaal onderschat hoeveel besparing werkelijk te behalen is: per maand 9,50 euro wordt gemiddeld gedacht. Met deze inschatting (8% besparing) rekent de automobilist zich arm. Shell heeft met internationale consumententesten aangetoond dat een zuinige rijstijl een aanzienlijke brandstofbesparing van bijna een kwart kan opleveren. Dat is al gauw 29,75 euro per maand, dus ruim 350 euro per jaar.

Milieu nog steeds ondergeschikt aan financieel belang
Meer dan 1.800 automobilisten uit zes landen hebben zich uitgesproken over hun kennis en gedragingen rondom zuinig brandstofverbruik en wat hen motiveert om hun rijstijl te veranderen. Ook in 2007 ondervroeg het onderzoeksbureau in opdracht van Shell de Nederlandse automobilist. Net als toen is geldbesparing in 2009 de belangrijkste drijfveer (63%) – boven milieuoverwegingen (46%) – om de banden op de juiste spanning te brengen, tijdig te schakelen of gas terug te nemen.

Ritjes moeten eraan geloven
Enige moeite om op autorijden te besparen onderneemt Nederland wel. De economische situatie en de brandstofkosten sporen 27% van de Nederlandse automobilisten aan de auto vaker te laten staan. We hebben iets minder ritjes gemaakt, gemiddeld ruim twee per jaar. Dat waren de als niet essentieel bestempelde ritjes; winkelen of uitstapjes. Woon-werkverkeer, kinderen chauffeuren en familiebezoek hebben nauwelijks onder bezuinigingen geleden.

Het zuinig rijden burenvergelijk
                                                                                                                                                                                                            Nederland                     Duitsland
Zuinige rijden: Ja dat doe ik                                                                                                                                                                44%                               62%
Toename van automobilisten die sinds 2007 zuinig rijden                                                                                                            4%                               20%
Zuinig rijden doe ik voor geldbesparing                                                                                                                                            63%                               81%
Zuinig rijden doe ik voor milieu                                                                                                                                                           46%                               74%
Aantal zuinig rijden handelingen die automobilist onderneemt                                                                                                   5.98                                7.44
Geschatte maandelijkse besparing door zuinige rijstijl                                                                                                                9,57 euro                    16,91 euro
Automobilisten die minder zijn gaan rijden door brandstofprijs en economische situatie                                                     27%                               48%

Elke druppel telt
Arthur Reijnhart, General Manager van Shell Nederland Verkoopmaatschappij zegt over het onderzoek: “Internationaal geeft 49% van de ondervraagde automobilisten aan een brandstof te willen kopen die zuiniger is. Shell blijft inspelen op die wens door ook met brandstofinnovaties een bijdrage te leveren aan zuiniger brandstofverbruik. ‘Haal het meest uit elke druppel’ is onze boodschap aan klanten. Immers alle druppels die we weten te besparen maken een verschil voor onze portemonnee en het milieu.”

Nederlandse automobilisten kunnen sinds kort ook een zuiniger type benzine tanken. Vanaf 10 april is bij alle Shell stations in Nederland Shell FuelSave Euro 95 verkrijgbaar. De nieuwe benzine vervangt de huidige Euro 95 en wordt aangeboden tegen dezelfde prijs.

Dankzij de unieke productformulering wordt meer energie uit iedere druppel brandstof gehaald en kunnen automobilisten tot een liter per tank besparen. Als alle automobilisten in Nederland overstappen op Shell FuelSave Euro 95, kan dit per jaar meer dan 110 miljoen liter benzine schelen. Dat komt neer op 2.360 tankwagens, of 41.000 keer de wereld rond.

Einde bericht

------------------------------

Noot voor de redactie
Het research ‘An investigation into what drivers in 6 countries are thinking, feeling and doing about fuel efficiency’ is uitgevoerd in opdracht van Shell. Interpretatie en rapportage is opgesteld door StrategyOne Limited. Uitspraken en visies uit dit onderzoek zijn niet van Shell. Over de details:
- Onderzoek uitgevoerd in januari 2009
- Onderzoeksgroep van zo’n 300 automobilisten per land, in zes landen
- Interviews online afgenomen
- Totale populatie 1.816
- 20+ vragen
- Geschatte foutmarge bij deze populatie: 5.6%, met 95% precisie

Voor meer persinformatie:

Edelman
Ivo van den Brand & Olga Hesselink
Telefoon: 020 – 30 10 980
E-mail: ivo.vandenbrand@edelman.com / olga.hesselink@edelman.com

Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 – 377 87 50
E-mail: media-nl@shell.com

Trefwoorden: Auto, Banden, Benzine, Besparen, Besparing, Brandstof, Budget, Diesel, Economie, Euro, File, Financien, Fuelsave, Geld, Huishoudportemonnee, Rijden, Rijstijl, Schakelen, Spanning, Zuinig,

Contact Edelman Public Relations Worldwide

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share