Recessie geen invloed op studiekeuze jongeren

Door: Edelman Public Relations Worldwide  24-04-2009
Trefwoorden: Onderzoek, Jongeren, Studiekeuze

Recessie geen invloed op studiekeuze jongeren

Studiekeuzeonderzoek:
• Jongeren blijken doordachte beslissers
• Vrouwen baseren studiekeuze op persoonlijkheid, mannen op kansen arbeidsmarkt
• Ouders weinig invloed


Amsterdam, 24 april 2009 – Terwijl de recessie vrijwel alles en iedereen in onze maatschappij raakt, beïnvloedt het jongeren niet bij het maken van hun studiekeuze. 88 procent van de jongeren laat zich bij het maken van een keuze naar eigen zeggen niet leiden door de recessie en maakt een studiekeuze op basis van rationele overwegingen. Mannen kiezen in meerderheid (58 %) een studie waarvan ze het idee hebben dat deze goede kansen op de arbeidsmarkt biedt, terwijl 78 procent van de vrouwen zich vooral de vraag stelt welke opleiding bij hun persoonlijkheid past. Ook blijkt dat jongens vaker dan meisjes thuis blijven wonen en dat ouders nauwelijks invloed hebben op de studiekeuze van hun kinderen. Dit en meer blijkt uit recent onderzoek[1] in opdracht van adviesbureau Vonk Competentie Expertise onder ruim 500 jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar.

Dat jongeren geen onbezonnen keuzes maken blijkt ook uit het feit dat slechts 1 op de 3 respondenten ‘lol hebben in je studie’ als belangrijk keuzecriterium noemt. 67 procent van de geïnterviewden is er van overtuigd dat studiekeuze bepalend is voor de toekomst. 71 procent geeft aan zijn of haar talenten te kennen en te weten welke studie daarbij past. Op de vraag welke opleidingen recessiebestendig zijn, scoren onderwijs, gezondheidszorg, juridische dienstverlening en ICT hoog. Reclame, communicatie, marketing en zakelijke dienstverlening scoren laag.

Mannen blijken moederskindjes
Opvallend is dat mannen vaker moederskindjes zijn; 17 procent van de mannen kiest voor een studie op basis van het criterium ‘thuis kunnen blijven wonen’, in tegenstelling tot 13 procent van de vrouwen. Ruim een kwart van de vrouwen weet al op jonge leeftijd wat ze wil. 16 procent van de mannen laat zich leiden door bekenden die dezelfde studie doen, tegen slechts 7 procent van de vrouwen. Wie denkt dat ouders invloed hebben op studiekeuze, heeft het mis; slechts 13 procent van de jongeren luistert nog naar paps of mams.

Het onderzoek toont aan dat jongeren hun studiekeuze baseren op onderstaande 5 punten:
1. Studie past bij persoonlijkheid (74 %)
2. Diploma biedt goede kans op arbeidsmarkt (56 %)
3. Informatie via internet / brochures (51 %)
4. Informatie via open dag / beurzen / studievoorlichter (41 %)
5. Stad is leuk (31 %)

“Het is goed om te zien dat jongeren hun studiekeuze niet laten beïnvloeden door de recessie. Het is belangrijker dat een beroep bij iemand past. Een studiekeuze moet daarom gebaseerd zijn op competenties en talenten. Ontdek waarvoor je in de wieg gelegd bent en ontwikkel dat verder, dit geeft een voorsprong, want wat je straks doet doe je als vanzelf. Wij zien in onze praktijk teveel mensen van tussen de dertig en veertig jaar die volkomen leeggelopen zijn omdat ze niet de goede dingen doen. Vaak een rechtstreeks gevolg van een verkeerde studiekeuze na hun middelbare schooltijd,” zegt Peter Vonk, directeur van Vonk Competentie Expertise. “Wetend dat een student de overheid jaarlijks 5.300 euro kost en ouders en studenten zelf ook nog 2.325 euro per jaar kwijt zijn aan collegegeld en boeken, is een verkeerde studiekeuze niet alleen vervelend maar ook kostbaar,” aldus Peter Vonk. Daarom heeft de studiekeuzespecialist 3 tips voor jongeren die op het punt staan een (nieuwe) studie te kiezen:
1. Als je het lastig vindt om te bepalen waar je goed in bent, vraag dan eens aan iemand die je goed kent wat volgens hem of haar jouw grootste talent is
2. Kies een studie die voor minimaal 60 procent ‘leuk’ is en accepteer dat de andere 40 procent ‘er nou eenmaal bij hoort’
3. Kies breed als je het nog niet weet

- Einde bericht -

**NOOT voor de REDACTIE** 
Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met:

Edelman
Thomas Cordes
M + 31(0) 61 03 10 778
T +31 (0)20 30 10 980
E Thomas.cordes@edelman.com  

Ellen Bruens
T +31 (0)20 30 10 980
E Ellen.bruens@edelman.com  

Over Vonk Competentie Expertise
Vonk Competentie Expertise, gevestigd in Zwolle en Amsterdam, is een adviesbureau dat mensen en organisaties op basis van psychologisch onderzoek helpt te bepalen of een functie of rol bij een persoon past. Dit doet de organisatie vanuit de overtuiging dat bedrijven beter presteren als de mensen die er werken taken hebben die passen bij hun natuurlijke talenten, vaardigheden en energie, maar ook uitgedaagd worden zich te ontwikkelen en tegelijkertijd niet tè competent zijn. Diensten die Vonk biedt zijn onder andere: competentieprofielanalyse, studieadvies, functieanalyse, outplacement & loopbaanbegeleiding, crisisinterventie bij samenwerkingsproblemen, teamanalyse & samenwerkingadvies, coaching en trainingen voor hr-managers en leidinggevenden.

Zie ook: http://www.ikhebwerkelijkgeenflauwideewatikmoetgaanstuderen.nl  en http://www.vonkcompetentieexpertise.nl/vonk/.  

________________________________________
[1]Onderzoek in maart 2009 uitgevoerd door onderzoeksbureau Panelwizard, het oudste internetpanel van Nederland. Zij hanteren hoge kwaliteitsnormen, zo is het bedrijf onder andere ISO 20252 gecertificeerd.

Trefwoorden: Competentie, Jongeren, Moederskindjes, Onderzoek, Recessie, Studiekeuze, Talenten,

Contact Edelman Public Relations Worldwide

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share