Veel leiders niet geschikt voor functie

Door: Edelman Public Relations Worldwide  12-03-2009
Trefwoorden: Management, Vrouwen, Leiderschap

Veel leiders niet geschikt voor functie door gebrek aan alfafactor
“Alfafactor cruciaal voor goed leiderschap”

Amsterdam, 12 maart 2009 - In leidinggevende functies wordt teveel geselecteerd op de verkeerde kwaliteiten, waardoor veel van de huidige leidinggevenden niet geschikt zijn voor hun functie, zo concludeert Peter Vonk. Analyses van Vonk, eigenaar van adviesbureau Vonk Competentie Expertise, onder 8000 leidinggevenden, wijzen uit dat bij leidinggevende functies geselecteerd moet worden op de ‘alfafactor’. De alfafactor wordt gevormd door een combinatie van kenmerken waarbij assertiviteit, empathie en zelfkritiek de kern vormen. Momenteel gebeurt dit niet en daarom zit het overgrote deel van de huidige leidinggevenden niet op de juiste plek.

Peter Vonk heeft meer dan 10 jaar ervaring in competentieanalyses en zijn bureau test meer dan 1000 leidinggevenden per jaar. Hij zegt: “Als men in het kader van diversiteit een allochtone vrouw aan de top wil hebben, moet je binnen deze groep zoeken naar kandidaten met de alfafactor en niet, zoals nu gebeurt, binnen een groep leidinggevenden zoeken naar etniciteit of geslacht. Aangezien de alfafactor sterk karakterologisch bepaald is, is het gemakkelijk om al op vroege leeftijd (ongeveer 30 jaar) alfatalenten te scouten en die naar leiderschap toe te laten werken. Als we nu beginnen met het selecteren op basis van de alfafactor, is het probleem van gebrek aan diversiteit aan de top over 10 jaar uit de wereld.”

Mannen en vrouwen gelijkwaardige leiders
De alfafactor draait om de combinatie van kenmerken als assertiviteit, empathie en zelfkritiek en is niet gebonden aan geslacht of etniciteit. Sterker nog; Vonk schat in dat de verdeling van de alfafactor tussen mannen en vrouwen in Nederland, ongeacht de etniciteit ongeveer gelijk ligt. “Mannen die beschikken over de alfafactor hebben ook vrouwelijk gelabelde talenten en vrouwen die de alfafactor hebben, bezitten ook mannelijk gelabelde talenten” aldus Peter Vonk. Recente discussies over de positie van vrouwen in hoge bestuursfuncties die verwachtingen niet waar maken, en discussies over de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in leidinggevende posities, zouden volgens Vonk veel meer vanuit deze invalshoek benaderd moeten worden.

Trefwoorden: Diversiteit, Leiderschap, Management, Vrouwen

Contact Edelman Public Relations Worldwide

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share