Facility Innovatie Prijs 2007 voor BSO-box en FlexOffice

Door: Facility Management Magazine  21-09-2007

De Facility Innovatie Prijs (FIP) is een initiatief van Facility Management Magazine, The Bridge Business Innovators en Twynstra Gudde om innovaties in het vakgebied facility management te stimuleren. De FIP werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt aan het meest innovatieve initiatief dat zich in de praktijk heeft bewezen op het gebied van facility services.

Winnaar in de categorie Facilitaire Organisaties: BOinK met haar BSO-box
Vanaf 1 augustus 2007 zijn scholen wettelijk verplicht buitenschoolse opvang te organiseren, maar niet alle scholen hebben daarvoor voldoende ruimte. BoinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) heeft, in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang, de BSO-box ontwikkeld als tijdelijke huisvestingsoplossing in de nabijheid van scholen. De jury was met name enthousiast over de toegevoegde waarde van de BSO-box: “De BSO-box lost het probleem van de kinderopvang op en verbetert de kwaliteit van de huisvesting. Daarnaast is het business potential van de BSO-box enorm. De timing naar aanleiding van de actualiteit is perfect en er blijkt veel behoefte aan te zijn.”

Winnaar in de categorie Facilitaire Dienstverleners: de turnkey huisvestingsoplossing FlexOffice
FlexOffice geeft op een innovatieve manier invulling aan de vraag naar flexibele huisvesting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande leegstand in kantoorgebouwen. Daarnaast faciliteert FlexOffice alle gewenste aanvullende diensten, zoals ICT en facility services. Volgens de jury: “FlexOffice lost de bestaande leegstand op en voorziet in de vraag naar tijdelijke huisvesting. Het doorbreekt de gevestigde orde en is duidelijk onderscheidend van het Regus-model.”

Zij ontvingen de prijs in de vorm van een award en een oorkonde uit handen van Arend Vos, lid van de Raad van Commissarissen van Vebego International en voorzitter van de vakjury. De uitreiking vond plaats in Hotel & Congrescentrum De Reehorst in Ede tijdens het Facility Management Marktevent. Dit platform voor facility managers, dat in het teken stond van ‘Anticiperen op de toekomst!’, ontving opnieuw meer dan 200 deelnemers die ieder hun eigen programma samenstelden door te kiezen uit de 22 verschillende parallelsessies. Deelnemers waren vooral erg enthousiast over de interactiviteit en actualiteit van de sessies, alsmede over de verschillende leermethodes waaruit men kon kiezen. Dit alles maakte het Facility Management Marktevent 2007 zeer geslaagd.

Volgend jaar wordt de FIP wederom uitgereikt en wel op woensdag 17 september 2008. Het Facility Management Marktevent is ook dan weer het podium waar de winnaars bekend gemaakt worden. Voor meer informatie over de Facility Innovatie Prijs 2008: www.fmm.nl/fip.


Contact Facility Management Magazine

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share