GEBRUIKSGEMAK HOMEPAGES KAN VEEL BETER

Door: Goede Zaken  01-10-2007

In de zapwereld van vandaag blijft een bezoeker gemiddeld maar 27 seconden op een webpagina. Een homepage werkt optimaal als de bezoeker in één oogopslag ziet wat de site te bieden heeft. Ook moet hij zonder nadenken, haast intuïtief, zijn weg kunnen vinden. Alleen een homepage die qua gebruiksgemak zo vanzelfsprekend is ingericht, kan de bezoeker verleiden om verder op de website te kijken.

Ongeschreven regels
Het gebruiksgemak van de homepages is onderzocht aan de hand van twaalf beproefde richtlijnen (zie kader). Eigenlijk zijn deze richtlijnen het best te omschrijven als webconventies. Dat zijn ongeschreven regels die in de loop der jaren gemeengoed zijn geworden op het web. Bezoekers verwachten dat een homepage die conventies respecteert. Negeer je ze, bewust of onbewust, dan laten veel bezoekers je website links liggen. Met nare gevolgen, variërend van minder naamsbekendheid tot het mislopen van nieuwe leden of donaties.

Naast de twintig grootste goede doelen (Volkskrant, 8 augustus 2006) zijn ook tien kleinere organisaties bekeken met inkomsten van minder dan € 1 miljoen. Geen enkel fonds voldoet aan alle richtlijnen. De gemiddelde score van alle fondsen komt uit op 5,9. De grote fondsen scoren gemiddeld iets beter dan de kleinere: 6,1 uit 12 tegen 5,6 uit 12. Dat beeld klopt met de veronderstelling dat grote fondsen meer geld en know how beschikbaar hebben voor webontwikkeling. Maar betaalt zich dat ook uit?

Kijken we naar de ranglijst, dan lijkt het antwoord negatief uit te vallen. Zes fondsen uit de top 10 van grootste fondsen behalen een score van 6 of minder. En van de zestien laagst geplaatste fondsen komt de meerderheid (10) uit de groep grote fondsen. Blijkbaar zijn meer middelen geen garantie voor een beter gebruiksgemak van de homepage.

Gebruiksgemak gaat natuurlijk verder dan alleen de homepage. Ook de rest van de website moet in orde zijn. Maar de homepage is wel het startpunt voor de meeste bezoekers. Vergelijk het met een sollicitatiegesprek: de eerste indruk is allesbepalend.

Door het gebruiksgemak van homepages te verwaarlozen laten goede doelen grote kansen liggen. Dat is jammer, maar geen ramp: van de twaalf in dit onderzoek genoemde ‘fouten’ is zeker de helft gemakkelijk en zonder veel kosten te corrigeren. Overigens, geld en moeite die worden geïnvesteerd in gebruiksgemak, resulteren vaak in een toename van 100% of meer in bezoek aan en conversie via de website (Nielsen, Web research: Believe the data, 1999).

De belangrijkste aanbeveling is dus: ga eerst aan de slag met zaken die snel te verhelpen zijn. Dat zal ook snel rendement op leveren. Maak vervolgens een plan om de meer ingewikkelde kwesties aan te pakken en schakel daarbij vooral deskundige hulp in. Voor € 300-500 hebt u al een quick scan van de website en een lijst van aanbevelingen waarmee u aan de slag kunt. Wilt u het nog grondiger aanpakken, vergeet dan vooral niet te testen! Gebruiksgemak begint en eindigt bij de bezoekers, dus die moet u intensief betrekken bij elke wezenlijke aanpassing van de website.

Een uitgebreide versie van dit artikel is in december 2006 gepubliceerd in het vakblad Fondsenwerving. Het is ook te vinden op de website van de auteur, www.goedezaken.biz