Deam BV winnaar innovatieprijs 'Gouden Kans 2006'

Door: Het Pr Bureau  13-09-2006
Trefwoorden: Mkb, Noord-holland, Innovatie

Persbericht

Staatssecretaris Van Gennip houdt week voor Prinsjesdag de ‘ Innovatierede’

Deam BV winnaar Gouden Kans 2006
Amsterdam, woensdag 13 september 2006 – Gisteravond is tijdens het jaarlijkse evenement van Het Kansenkanon, het meerjarig innovatieprogramma van Syntens en de provincie Noord-Holland, de Gouden Kans 2006 uitgereikt aan Deam BV uit Amsterdam. De Gouden Kans is een prijs voor de meest innovatieve ondernemer van Noord-Holland. Deam presenteerde een stuurbaar precisie-instrument voor chirurgische ingrepen. De verkiezing werd vooraf gegaan door de ‘Innovatierede’, die dit jaar werd uitgesproken door staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip.Ook dit jaar streden op deze ‘Tweede Dinsdag van September’ negen genomineerde innovatieve ondernemers om de Gouden Kans. Onder het motto ‘niet kletsen maar knallen’ werd het voltallige publiek gisteravond aan het werk gezet. Aan hen de taak om - verdeeld in verschillende subgroepen - korte presentaties van de genomineerden over hun bedrijf, product of dienst te beoordelen op innovatiewaarde. Uiteindelijk werd Deam BV door een absolute meerderheid van de ruim 120 aanwezigen uitgeroepen tot meest innovatieve ondernemer.


Maatschappelijk belang

Het unieke gepatenteerde stuurmechanisme van Deam maakt het mogelijk om kijkoperaties in de buik eenvoudiger en veiliger uit te voeren. Daarnaast ontwikkelt Deam een serie andere medische instrumenten op het gebied van cardiologie, urologie en oogheelkunde, waarin het stuurmechanisme een grote toegevoegde waarde levert. Bij cardiologische ingrepen zorgt deze stuurbaarheid ervoor dat een bepaalde locatie in het hart sneller bereikt kan worden. Hierdoor wordt de duur van de ingreep van bijvoorbeeld een dotterbehandeling verkort, wat leidt tot vermindering van het operatierisico en lagere kosten. “Het is voor mij altijd zeer belangrijk geweest om te kunnen werken aan producten met een groot maatschappelijk belang. Het Kansenkanon heeft mij enorm geholpen bij het vormen en aanscherpen van mijn plannen voor het starten van een eigen medisch technologisch bedrijf,” aldus dr. ir. Jules Scheltes, oprichter van Deam.


Gouden Kans 2006: ‘stimulans, bevestiging en versnelling’

De genomineerden voor de Gouden Kans werden op basis van drie criteria beoordeeld: mate van vernieuwing, vervulling van een behoefte en kans op succes. Na de presentatierondes gingen drie ondernemers door naar de finale: SBG Innovatie, Deam BV en NPSP Composieten. Zij werden vervolgens door Martijn Meima, projectleider van Het Kansenkanon, onderworpen aan een aantal kritische vragen. Het laatste woord was wederom aan het aanwezige publiek, dat bestond uit een gemêleerd gezelschap van beleidsmakers, kennisinstellingen, ondernemers, politici en journalisten. Deam werd door de overgrote meerderheid tot winnaar verkozen. Drs. Malcolm Begemann, mede-oprichter van Deam en belast met de presentatierondes gisteravond: “De toekenning van de Gouden Kans 2006 is een enorme stimulans voor ons. Bovendien worden wij hiermee bevestigd in de potentie van onze innovatie. Samenwerking met medisch specialisten en andere bedrijven is hierin van cruciaal belang. Door de extra publicitaire mogelijkheden die we met deze prijs krijgen, kan de verdere uitbouw van het bedrijf versneld worden.”Innovatierede 2006

Staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, sprak dit jaar de Innovatierede 2006 uit. Zij prees de aanwezige ondernemers en de genomineerden in het bijzonder om het risico dat zij durven te nemen bij het voorop lopen, het innoveren, het scheppen van kansen voor zichzelf. “Dat is goed voor uzelf en voor onze economie,” aldus Van Gennip.

Tegelijkertijd betreurde zij het feit dat het gros van de ondernemers nog te weinig het goede voorbeeld volgt van de bedrijven die betrokken zijn bij Het Kansenkanon. Daarom benadrukte ze het belang van samenwerking en kennisuitwisseling. Van Gennip: “Het Kansenkanon, een uitstekend initiatief van de provincie Noord-Holland en Syntens, helpt om bruggen te slaan die de benodigde samenwerking mogelijk maken.”Het Kansenkanon

Het Kansenkanon is een initiatief van de provincie Noord-Holland en Syntens. Het Kansenkanon richt zich op ondernemers die winstgevend willen vernieuwen. Het Kansenkanon biedt ondernemers de kortste weg naar succes. Zij doet dit door investeringen te delen, samenwerking te stimuleren en ondernemers te helpen om hun creativiteit om te zetten in marktwaarde. Bij het innovatieprogramma zijn inmiddels zo’n 1000 ondernemers betrokken. Voor meer informatie zie www.kansenkanon.nl.Syntens

Syntens is de organisatie voor ondernemers die willen vernieuwen. Syntens stimuleert en begeleidt ondernemers bij innovatie in de breedste zin van het woord. Syntens draagt met kennis, contacten, diensten en projecten bij aan het versterken van het innovatievermogen van deze bedrijven op technologisch, organisatorisch of bedrijfsmatig gebied. Hiervoor beschikt zij onder andere over een uitgebreid kennisnetwerk van bedrijven en instellingen om de ondernemer te koppelen aan de juiste (markt)partijen. De organisatie telt 15 vestigingen, verspreid over Nederland en een Centraal Kantoor in Den Haag. De activiteiten van Syntens worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Syntens levert voorlichting, advies en clustering. Zie ook www.syntens.nl. Syntens is mede-initiator van Het Kansenkanon: www.kansenkanon.nl.Provincie Noord-Holland

De provincie behartigt de belangen van de Noord-Hollanders en is actief op een breed aantal terreinen: economie, financieel toezicht, bereikbaarheid, bouw van woningen, bedrijventerreinen, veiligheid, zorg voor jongeren en ouderen, musea en podiumkunsten. De provincie werkt hierbij nauw samen met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instellingen. Het provinciebestuur heeft een stimulerende rol bij de economische ontwikkeling van Noord-Holland. De provincie maakt het voor ondernemers makkelijker om te ondernemen en geeft ruimte voor vernieuwing. Hiermee draagt de provincie bij aan een goed ondernemingsklimaat en een economische gezonde regio. Zie ook: www.noord-holland.nl. De provincie Noord-Holland is initiator en financier van Het Kansenkanon: www.kansenkanon.nl.

**NOOT VOOR DE REDACTIE**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Syntens, Martijn Meima op telefoonnummer 020 – 623 1000 en 06 – 22 42 16 65 of met de provincie Noord-Holland, Britta Adema op telefoonnummer 023-5144639. Zie voor meer informatie over Het Kansenkanon: www.kansenkanon.nl.FOTO’S – Er zijn persfoto’s (fotopersbureau Dijkstra) van het evenement en de prijsuitreiking beschikbaar, vrij van rechten te gebruiken en opvraagbaar via Het PR Bureau: 020 – 670 22 32.

Trefwoorden: Chirurg, Deam, Economische Zaken, Endoscoop, Gouden Kans, Innovatie, Kansenkanon, Medisch, Mkb, Noord-holland, Ondernemen, Ondernemer, Provincie, Staatssecretaris, Syntens, Technologie,