Energie: “focus op gebieden waar Nederland structureel beter in is.”

Door: Het Pr Bureau  26-05-2008
Trefwoorden: Duurzaam, Gas, Energie

- Persbericht -

Roland Berger: “focus op gebieden waar Nederland structureel beter in is.”
Slim investeren in energievoorziening levert Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 20-25 miljard op

Amsterdam, maandag 26 mei 2008 – Investeringen in een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening kunnen het Nederlandse bedrijfsleven in 2020 jaarlijks zo'n 20-25 miljard euro aan inkomsten opleveren. Hiervoor moet echter gericht worden gefocust op de gebieden waar Nederland structureel beter in is dan andere landen. Dit betekent een keuze voor een prominente rol als leverancier aan de offshore olie- en gasindustrie, in de flexibele opslag en levering van gas, en als Europese biomassa-hub, zo blijkt uit internationaal onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants. In het kader van het Energierapport 2008 had het Ministerie van Economische Zaken het adviesbureau gevraagd te onderzoeken waar kansen liggen voor Nederlandse bedrijven gerelateerd aan de energiesector.

De overheid en het Nederlandse bedrijfsleven investeren de komende vier jaar ongeveer zeven miljard euro in de energievoorziening. “Er is veel aandacht voor het energiebeleid in Nederland, maar het is wel zaak dat we daarin gerichte keuzes maken,” vertelt Arnoud van der Slot, lid van het management team van Roland Berger. “Door slim te investeren in de gebieden waarin Nederland zich écht onderscheidt van andere landen, kan niet alleen een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening worden gerealiseerd, maar ook de Nederlandse economie worden versterkt. Investeringen betalen zich dan dubbel en dwars terug aan de Nederlandse samenleving.”

Beter boven goed
Verschillende bronnen wijzen op een groot aantal (mogelijke) sterktes van de Nederlandse energie-industrie, zoals de productie van zonnecellen en windturbines. “Als je echter objectief en vanuit een internationaal perspectief deze kansen en sterktes vergelijkt zoals wij hebben gedaan, zie je dat we op deze gebieden vaak niet structureel beter zijn dan andere landen,” vervolgt Van der Slot. “We zien echter drie grote investeringskansen waar Nederland jarenlang miljarden euro’s mee kan verdienen: de productie van apparatuur en uitrustingen voor de offshore olie- en gasindustrie, de flexibele opslag en levering van gas, en een rol als Europese biomassa-hub. Dit zijn gebieden waar we aantoonbaar en structureel sterker zijn dan de anderen.”

Redenerend vanuit de opbrengst op korte termijn, liggen de grootste mogelijkheden volgens Roland Berger in de productie van apparatuur en uitrustingen voor de offshore olie- en gasindustrie. “Een voorbeeld is de verkenning van het recent ontdekte olieveld voor de kust van Brazilië. Nederland beschikt over een aantal toonaangevende partijen op dit gebied en we hebben het over een reeds grote, maar nog steeds sterk groeiende markt. Voor bedrijven als SBM Offshore, Heerema, Fugro en Van Oord bestaan op dit vlak grote internationale kansen, met mogelijke opbrengsten van tientallen miljarden euro’s,” concludeert Van der Slot.

Onze geografische ligging en de aanwezigheid van lege gasvelden maken Nederland ook interessant voor flexibele gasopslag en -levering. “Nederland beschikt hierin over een unieke positie en kan tevens voortbouwen op jarenlange ervaring in gasvoorziening en internationale gashandel. Gasunie, GasTerra en Shell kunnen hier uitstekend gebruik van maken en de mogelijkheden benutten om gas op te slaan tijdens dalmaanden in de zomer, om dit tijdens piekperioden in de winter weer te distribueren naar buurlanden,” aldus Van der Slot.

De uitstekende logistieke infrastructuur als Europese mainport, de sterke positie in de agro-, food en (petro)chemische sector én de eerdergenoemde gunstige geografische ligging, bieden Nederland bovendien een fantastische uitgangspositie om uit te groeien tot Europese ‘biomassa-hub’. “Je moet dan denken aan het importeren van biomassa, het converteren naar bio-chemicaliën, bio-materialen, biobrandstoffen en bio-energie, en dit vervolgens exporteren naar Europa. Zo doen we dat nu ook al met olie: importeren, bewerken en doorvoeren. Bedrijven als DSM, Akzo Nobel, Vopak, Econcern en energiebedrijven als Eneco kunnen enorm profiteren van deze groeimarkt,” vertelt Van der Slot.

Hulp uit Den Haag
De rol van de Nederlandse overheid is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van deze drie kansrijke mogelijkheden, zo blijkt uit de studie van Roland Berger. “In Denemarken is succesvol gefocust op windenergie, waarbij de overheid over een lange termijn zijn medewerking heeft verleend door in te zetten op onderzoek en ontwikkeling, een gunstige thuismarkt te creëren en barrières in de wet- en regelgeving weg te nemen. In Duitsland zie je vergelijkbare overheidsinspanningen voor zonne-energie, terwijl in Frankrijk een gunstig klimaat is geschapen voor kernenergie,” aldus Van der Slot.

Om de Nederlandse industrie te ondersteunen bij het ontplooien van het potentieel, is het belangrijk dat de overheid gerichte keuzes maakt. “We zijn een klein landje en kunnen nu eenmaal niet overal de beste in zijn. Daarom moeten we focussen op de paar kerngebieden. Voor de biomassa-hub kan de overheid bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 2e Maasvlakte stimuleren. Bij de gasopslag is toegang tot de gasvelden belangrijk, evenals een gelijkwaardig fiscaal speelveld ten opzichte van de ons omringende landen. De offshore-industrie is gebaat bij het voortzetten en uitbreiden van het succesvolle beleid om kleine olie- en gasvelden in de Noordzee te ontwikkelen, zodat technologische innovatie wordt gestimuleerd en de voorsprong op andere landen behouden blijft. De voordelen voor de Nederlandse economie zijn evident. Het levert banen op, het leidt tot een efficiënter gebruik van energie, hogere winsten en belastingopbrengsten, kennisopbouw, internationale handel en een scala aan nieuwe, kennisintensieve Nederlandse ondernemingen.” besluit Van der Slot.

Over het onderzoek
De Nederlandse energiegerelateerde industrie is door Roland Berger vanuit een internationaal perspectief in de afgelopen maanden uitgebreid geanalyseerd. Het strategisch adviesbureau hield hiervoor een groot aantal interviews met Nederlandse en internationale vertegenwoordigers bij relevante bedrijven, instanties en overheden wereldwijd, verrichtte uitgebreid desk research en maakte analyses van internationale (succes)voorbeelden. Roland Berger analyseerde onder meer de kansen voor toeleveranciers en dienstverleners aan de energiesector, de energiebedrijven zelf, de olie- en gasindustrie, de maakindustrie van energiecomponenten, et cetera, Het strategisch adviesbureau heeft hierbij gekeken naar de structurele sterktes van het Nederlandse bedrijfsleven die aansluiten bij interessante energiegerelateerde markten.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau met circa 2.000 medewerkers in 36 kantoren verspreid over 25 landen. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In het Nederlandse kantoor werken ruim 60 mensen. Zie ook www.rolandberger.nl.

- Einde bericht -


**NOOT voor de REDACTIE** Niet bestemd voor publicatie.

Voor vragen, toelichting en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud van der Slot, partner en lid van het management team van Roland Berger Strategy Consultants, via 020 – 79 60 600 of per e-mail: Arnoud_vanderSlot@nl.rolandberger.com.

Hier kunt u eveneens het rapport opvragen, getiteld How to seize the Opportunities in the Dutch Energy Industry.

Trefwoorden: Betrouwbaar, Biomassa, Duurzaam, Energie, Gas, Offshore, Opbrengst, Schoon, Strategie, Wind, Zon