Handicap belemmert tienduizenden studenten

Door: Het Pr Bureau  10-10-2007
Trefwoorden: Onderzoek, Studenten, Handicap

- Persbericht -

“Veel te weinig kennis over regelingen en voorzieningen”

Handicap belemmert tienduizenden studenten

Utrecht, woensdag 10 oktober 2007 – Van alle studenten in het hoger onderwijs heeft 16 procent een handicap. Meer dan de helft van hen, bijna 50.000 studenten, ervaart hierdoor ernstig tijdgebrek. Dat maakt expertisecentrum handicap + studie vandaag bekend op basis van onderzoek onder ruim 9.300 studenten en docenten. Morgen start het expertisecentrum de campagne Tijdgebrek, waarmee het de kennis over de beschikbare regelingen en voorzieningen voor studenten met een handicap wil vergroten.

Bijna 90.000 studenten in Nederland hebben een handicap. Dat is maar liefst 16 procent van alle studenten in het hoger onderwijs. Docenten schatten het aantal studenten met een handicap een stuk lager in, zo blijkt uit het onderzoek dat handicap + studie vanmorgen presenteerde. “Dat betekent dat we nog het nodige werk te doen hebben,” aldus Rogier van der Wal, directeur van handicap + studie. Maar ook Van der Wal zelf is verrast door de resultaten: “Tot op heden gingen wij zelf uit van 14 procent. Mogelijk is het probleem dus nog groter.” Ook blijkt uit het onderzoek dat er nog veel te weinig kennis is over de beschikbare regelingen en voorzieningen.

Een handicap, wat is dat?
Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van de term ‘handicap’, zo blijkt uit het onderzoek.
Hoewel er vaker aan zichtbare functiebeperkingen wordt gedacht, vinden de meeste ondervraagden dat diverse niet-zichtbare aandoeningen, zoals dyslexie (woordblindheid), rsi of chronische vermoeidheid, ook handicaps zijn. Deze aandoeningen kunnen namelijk net zo goed tot studievertraging en –uitval leiden.

Om meer duidelijkheid te krijgen werd in het onderzoek de vraag gesteld welke aandoeningen en beperkingen de respondenten als handicap zouden bestempelen en welke niet. Door zowel docenten als studenten werden daarbij slechthorendheid, slechtziendheid en motorische beperkingen het meest genoemd. Voor deze aandoeningen is ook het grootste begrip, zo blijkt. Opvallend is dat docenten, noch studenten goed op de hoogte zijn van een voorziening die slechthorende studenten enorm kan helpen. Bijvoorbeeld de ‘ringleiding’, die erin voorziet dat slechthorenden via een versterkingssysteem in de zaal net zo eenvoudig college kunnen volgen als de anderen, is slechts onder 21 procent van de respondenten bekend.

Een jaar extra studiefinanciering
In het algemeen blijken studenten en docenten onvoldoende op de hoogte van de verschillende soorten regelingen en voorzieningen die er zijn om het studeren met een handicap te vereenvoudigen. Zo weet bijna de helft van de studenten met een handicap niet dat de mogelijkheid bestaat om een jaar extra studiefinanciering te krijgen. Ook de meerderheid van de docenten is hiervan niet op de hoogte. De mogelijkheid van extra tentamentijd kennen de meesten wel.

Veel schaamte
Studenten vinden het lastig om op hun opleiding over hun functiebeperking te praten en de hulp te vragen waar ze wettelijk recht op hebben. Van der Wal: “Uit ons onderzoek blijkt dat ruim één op de drie van hen zich schaamt als zij door een functiebeperking meer tijd nodig heeft voor de studie.”

De campagne Tijdgebrek
De campagne Tijdgebrek beoogt de bekendheid met regelingen en voorzieningen voor studenten met een handicap te vergroten. De komende maanden vinden promotieacties op hogescholen en universiteiten plaats. Morgen, donderdag 11 oktober, is de Wageningen Universiteit als eerste aan de beurt. Daarna volgen acht andere kennisinstellingen die aan de campagne deelnemen. Tevens biedt de website www.tijdgebrek.nl studenten meer informatie over de mogelijkheden.

“Voor veel studenten is tijdgebrek het eerste teken dat hun beperking ze werkelijk hindert bij de studie,” aldus Rogier van der Wal. “Meer dan de helft van de groep studenten met een handicap geeft aan serieus tijdgebrek te ervaren tijdens zijn of haar studie. Wij weten uit ervaring dat dit tot studievertraging kan leiden. Voor een aantal van hen kan dit zelfs aanleiding zijn om helemaal af te haken.”

Over het onderzoek
In totaal deden 9312 respondenten mee aan het onderzoek, van wie 8123 studenten en 1189 docenten. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok|NetPanel in opdracht van handicap + studie. In totaal werkten negen onderwijsinstellingen aan het onderzoek mee, te weten: de Wageningen Universiteit, de hogescholen van InHolland in Haarlem en Rotterdam, de Saxion Hogeschool in Deventer en Enschede, Hogeschool Zuyd in Heerlen, Maastricht en Sittard, Windesheim in Zwolle, de Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool, de Hanze Hogeschool Groningen en de Avans Hogescholen in Den Bosch en Breda.

Handicap + studie
Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, heeft als doel om jongeren met een functiebeperking te helpen om succesvol te kunnen studeren in de opleiding van hun keuze. Handicap + studie wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Meer informatie www.handicap-studie.nl

- Einde bericht -

** NOOT voor de REDACTIE **

Voor inzage in de onderzoeksresultaten en meer informatie kunt u contact opnemen met:
Door Schokkenbroek van handicap + studie, via 030 – 275 33 00 of per mail: Algemeen@Handicap-Studie.nl. Zie voor meer informatie ook www.handicap-studie.nl en www.tijdgebrek.nl.

Trefwoorden: Handicap, Onderzoek, Studenten, Studie, Tijdgebrek