Kloof tussen beloning overheid en bedrijfsleven nog steeds groot

Door: Het Pr Bureau  04-06-2007
Trefwoorden: Onderzoek, Publieke Sector, Beloning

Zeist, maandag 4 juni 2007 – Topambtenaren verdienden afgelopen jaar slechts één derde van wat er in het bedrijfsleven voor een functie van vergelijkbare zwaarte zou zijn betaald. Ook de kloof tussen ministers en ministers-presidenten ten opzichte van topbestuurders in het bedrijfsleven is aanzienlijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse Europese studie van Hay Group naar topsalarissen in de publieke sector.

Afgelopen jaar waarschuwde Hay Group ook al voor een dreigend tekort aan hooggekwalificeerde mensen bij de overheid. Met name om het behoud van topambtenaren maakt het internationale onderzoeks- en adviesbureau zich zorgen.

Nederland is weliswaar het enige land van de negen onderzochte landen waar topambtenaren (voorlopig nog) meer verdienen dan de ministers en de minister-president, het is nog steeds ondermaats vergeleken met de markt. “We zien dat het salarisgat tussen privaat en publiek nog steeds erg groot is, terwijl het tekort aan talent, mede door de vergrijzing, toeneemt,” aldus Eric van Zelm, consultant bij Hay Group.

Hoewel de Nederlandse situatie wat betreft het salaris van topambtenaren uniek te noemen is, wordt er in Groot-Brittannië iets aan de flexibiliteit van het ambtenarensalaris gedaan. Daar bestaat namelijk een markttoeslag: mensen die uit de private sector worden aangetrokken mogen ook als ambtenaar meer verdienen.

Tussen cash en carrière
Topambtenaren krijgen in verhouding tot het bedrijfsleven wel beter betaald dan de politici voor wie ze werken. Het salarisniveau voor topambtenaren ligt in de meeste landen tussen de twintig en vijfendertig procent van het gemiddelde salaris van iemand met een zelfde functiezwaarte in de private sector. In België is dat zelfs veertig procent.

Bij politici liggen deze percentages op een lager niveau, namelijk op een vijf tot vijftien procent. “We voorzien hier echter minder problemen, want er spelen voor een minister ook veel immateriële inkomsten mee. Het aanzien, de macht en de carrièremogelijkheden die het ministerschap met zich meebrengt zijn onbetaalbaar. Dat dan bijvoorbeeld een verzekeringsagent meer verdient, doet er dan minder toe,” aldus Van Zelm. In zekere mate geldt dit echter voor topambtenaren eveneens: “Het gevoel van zingeving en directe invloed op het overheidsbeleid is voor veel topambtenaren ook een vorm van honorering. Desondanks weegt dit bij een minister of minister-president zwaarder.”

Blair verdiende van alle politieke leiders in 2006 het meest. Zijn salaris steeg afgelopen jaar naar €276.300. Angela Merkel nam met €261.500 een tweede plek in, gevolgd door de voormalige premier van Frankrijk Dominique de Villepin met €248.300.

Balkenende beter betaald in België
Tussen de kleinere Europese landen zijn de verschillen aanmerkelijk groter. Zo verdiende de Belgische premier Verhofstadt bijna zestig procent (58,5%) meer dan Balkenende en neemt met twee ton een vierde plek in op de ranglijst. Mocht de Balkenende-norm dit jaar van kracht worden, dan verdient onze premier nog steeds €30.000 minder dan zijn Belgische collega. De salarissen in Oost-Europa liggen nog een heel stuk lager. De minister-president in Slowakije verdiende slechts €41.400. De beloningen in de publieke sector in Oost-Europa zijn ten opzichte van vorig jaar wel iets gestegen.

[Tabel: Europese salarissen van ministers-presidenten, ministers en topambtenaren]


[Tabel: Europese salarissen van ministers-presidenten, ministers en topambtenaren als percentage van de salarissen met vergelijkbare functiezwaarte in de private sector]


Over het onderzoek
Hay Group voert dit onderzoek voor het derde achtereenvolgende jaar uit. In 2004 en 2005 deden er respectievelijk acht en dertien landen mee aan het onderzoek, afgelopen jaar negen. In het onderzoek worden de salarissen van ministers-presidenten, ministers en topambtenaren met elkaar vergeleken en uitgezet tegen het bedrijfsleven. De vergelijking is op basis van het vaste inkomen (jaarinkomen plus vakantietoeslag, dertiende maand en andere vaste premies), vermeerdert met het variabele inkomen. Onkostenvergoedingen zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Hay Group verzamelt wereldwijd informatie over het beloningsbeleid van bedrijven en overheden en koppelt salarissen aan het ´gewicht´van functies: de zwaarte, het niveau, het risico. Zij vergelijkt ‘gelijkwaardige’ functies. Zo wordt de verantwoordelijkheid van de Britse premier als groter beschouwd dan die van de voormalige Franse premier De Villepin, omdat Blair geen president boven zich heeft.

Hay Group
Hay Group is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van strategie, organisatie en Human Resources. Hay Group is meer dan zestig jaar actief in het ontwikkelen van talent en helpt organisaties beter te werken door mensen te motiveren om optimaal te presteren. Met ruim 2000 mensen, werkzaam in 88 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7000 organisaties. Zie ook www.haygroup.nl.


**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie en het opvragen van een onderzoekssamenvatting, kunt u contact opnemen met:

Het PR Bureau
Suzanna Ruis
Tel. 020 – 670 22 32
E-mail: [email protected]
Zie ook: www.haygroup.nl

Trefwoorden: Beloning, Onderzoek, Publieke Sector, Topambtenaren, Topsalarissen,