Krapte arbeidsmarkt leidt niet tot excessieve loonstijging

Door: Het Pr Bureau  11-12-2007
Trefwoorden: Onderzoek, Salaris, Arbeidsmarkt

Zeist, dinsdag 4 december 2007

Hay Group: “Werkgevers houden het hoofd koel”
Krapte arbeidsmarkt leidt niet tot excessieve loonstijging

Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, blijven de salarisstijgingen beperkt. Dat concludeert het internationale onderzoeks- en adviesbureau Hay Group op basis van haar jaarlijkse beloningsonderzoek onder meer dan 200 grote en middelgrote ondernemingen, met in totaal 200.000 werknemers.

Werkgevers lijken nog niet in paniek te raken van het tekort aan personeel. “Ondanks het feit dat personeelswerving moeilijker is geworden, houden ze het hoofd koel,” zegt Bart Godthelp, Manager Operations Reward Information Services bij Hay Group. “Het valt op dat de trend van het meer toepassen van prestatiebeloning verder doorzet. Daarnaast is prestatiebeloning ook steeds meer op de langere termijn gericht.” Volgens Hay Group doen werkgevers er goed aan om juist in tijden dat het economisch goed gaat en er schaarste op de arbeidsmarkt is, lange termijn oplossingen in te zetten voor het behouden of aantrekken van mensen.

Vorig jaar voorspelde Hay Group al dat prestatiebeloning verder zou toenemen. Hay Group hanteert wereldwijd een consistente methode om beloningsmarkten te berekenen. Hierdoor krijgen ondernemingen zowel op lokaal als internationaal niveau goed inzicht in de loonverschillen binnen en tussen organisaties. De resultaten van het onderzoek van 2007 zijn vandaag bekend geworden.

Waardevolle bonus
95 procent van de ondernemingen in het onderzoek kent één of meer vormen van variabele beloning. In 2007 was de hoogte van het variabel inkomen gemiddeld 8,5 procent van het jaarsalaris, vorig jaar was dit 7,5 procent. “Een lichte stijging dus, maar grofweg nog steeds ongeveer één extra maandsalaris,” aldus Godthelp.

Meestal is dit variabel inkomen op korte termijn en ‘performance-gekoppeld’ (89 procent). Andere relatief veel gebruikte variabele beloningsvormen zijn een ‘discretionaire bonus’ (46 procent) en winstdeling (29 procent). Discretionair wil zeggen dat er geen maatstaven voor zijn; iemand krijgt dus een bonus, omdat een leidinggevende vindt dat hij die moet krijgen.

Godthelp: “Bonussen die vooraf te berekenen zijn, worden over het algemeen lager gewaardeerd. Er wordt al rekening gehouden met de toekenning van die bonus. Omdat een medewerker een discretionaire bonus niet verwacht, wordt deze bonus ook meestal meer gewaardeerd. Maar het blijft lastig een bonussysteem zó in te richten, dat het ook daadwerkelijk het beoogde effect heeft.

Bijna de helft van de ondernemingen in het onderzoek (48 procent) heeft één of meerdere lange termijn variabele inkomensregelingen. In 2006 was dit nog 42 procent. Bij ondernemingen die een vorm van lange termijn variabel inkomen toepassen, is dit in de helft van de gevallen een aandelenoptieregeling. Daarnaast kiezen steeds meer ondernemingen voor een lange termijn bonusregeling, met een contante uitkering van de bonus.

Jan Modaal 3,5 procent vooruit
Het jaarsalaris van ‘Jan Modaal’ is afgelopen jaar 3,5 procent gestegen. Voor de hogere niveaus, zoals ervaren professionals en managers, is dit zo’n vijf procent. Voor 2008 verwacht Hay Group een licht hogere salarisstijging. Dit wordt met name veroorzaakt door collectieve verhogingen, veelal op basis van CAO-afspraken.

Uitzondering op de regel
Ruim 85 procent van de ondernemingen geeft aan een toegenomen schaarste te ervaren. Iets meer dan 30 procent maakt echter een uitzondering op het reguliere beloningsbeleid, speciaal voor de ‘schaarse’ medewerker. Zoals bijvoorbeeld een arbeidsmarkttoeslag of het hoger indelen in een salarisschaal. Indien er een uitzondering wordt gemaakt, wordt dat niet over de hele linie gedaan, maar bijvoorbeeld voor bepaalde functiegroepen. Dit zijn met name: ‘Finance & Accounting’, ‘Sales’, ‘Engineering’ en ’IT & Telecommunications’.

Over Dynamic Pay Survey
Hay Group doet wereldwijd onderzoek naar beloning. De Dynamic Pay Survey 2007 bevat de gegevens van meer dan 200 grote en middelgrote ondernemingen in Nederland met in totaal 200.000 werknemers. De hier geschetste salarisontwikkelingen hebben betrekking op de periode juli 2006 – juni 2007.

Hay Group
Hay Group is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van strategie, organisatie en Human Resources. Hay Group is meer dan zestig jaar actief in het ontwikkelen van talent en helpt organisaties beter te werken door mensen te motiveren om optimaal te presteren. Met ruim 2000 mensen, werkzaam in 88 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7000 internationale bedrijven en organisaties. Zie ook www.haygroup.nl

- EINDE BERICHT –

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cynthia van Houten, Marketing & Communications
Tel. 030-692 99 41
E-mail: [email protected]

Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Beloning, Bonus, Loon, Onderzoek, Salaris, Schaarste