Nederland ideale proeftuin voor CO2-emissiereductie

Door: Het Pr Bureau  12-09-2007
Trefwoorden: Auto, Gas, Energie

- Persbericht -

Hybride voertuigen zijn geen totaaloplossing
Nederland ideale proeftuin voor CO2-emissiereductie

Amsterdam, woensdag 12 september 2007 – De benodigde reductie van de uitstoot van CO2 door het nationale wagenpark, zal in de komende tien jaar niet worden gerealiseerd door alleen de inzet van hybride voertuigen, gas en biobrandstoffen. Dit blijkt uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants onder de Westerse auto-industrie. Door de hoge kosten zullen fabrikanten zich naast het ontwikkelen van nieuwe technologie, sterk blijven richten op het verbeteren van bestaande technieken. De hierdoor toenemende vraag naar innovatieve, betaalbare energie-efficiënte oplossingen biedt interessante kansen voor de Nederlandse toeleveranciers en daarmee de Nederlandse (kennis)economie.

Om te anticiperen op klimaatveranderingen en te voldoen aan vernieuwde EU-normering op het gebied van de uitstoot van CO2, richt de auto-industrie zich de komende vijf tot tien jaar niet alleen op de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen en hybride voertuigen. Om het gat te dichten en al te hoge kosten te voorkomen, zullen de fabrikanten zich namelijk ook sterk richten op de optimalisatie van bestaande technieken, als middel om de energie-efficiency van voertuigen te verhogen. Volgens Roland Berger Strategy Consultants kan deze wetenschap de overheid helpen haar strategie te bepalen met betrekking tot het halen van de milieudoelstellingen: “Nederland heeft traditioneel een hoge uitstoot van CO2 en bovendien te kampen met een urgent fileprobleem,” aldus René Seyger, lid van het management team van Roland Berger. “Uitgaande van het bestaande wagenpark en mobiliteits-probleem, kan Nederland daarom ideaal als proeftuin dienen voor andere Westerse landen.”

Milieuvriendelijk marktaandeel
De ontwikkeling in de vraag naar efficiëntere technologieën, biedt kansen voor de Nederlandse toeleveranciers. “De groeiende vraag van fabrikanten naar innovatieve oplossingen, is gunstig voor onze kennisintensieve spelers op dit gebied. De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en industrie in het innovatieprogramma High Tech Automotive Systems is in dat verband dan ook erg positief. De zoektocht naar het verhogen van de energie-efficiency, levert fabrikanten en leveranciers de nodige onderzoekskosten op. Dit kan in veel gevallen slechts gedeeltelijk worden doorberekend aan de klant. Door de bundeling van kennis, private en publieke middelen in het recent opgerichte innovatieprogramma, kunnen de Nederlandse spelers de aanwezige kennis gebruiken om meer marktaandeel te veroveren, zonder dat de onderzoekskosten hen opbreken,” aldus Seyger. “Tegelijkertijd is Nederland de perfecte testlocatie om de innovaties snel te evalueren en te implementeren.”

EU legt lat hoog
Volgens de nieuwe EU-wetgeving mag de uitstoot van koolstofdioxide in 2012 nog maximaal 130 g/km bedragen, terwijl in 2005 de uitstoot van een nieuwe auto nog ruwweg 170 g/km bedroeg. Om een dermate grote reductie te bewerkstelligen, heeft de auto-industrie twee opties,” vertelt Seyger. “De eerste is het gebruik van brandstof die aanmerkelijk minder CO2 produceert. De tweede mogelijkheid is het significant verhogen van de energie-efficiency van voertuigen, waardoor het brandstofverbruik wordt gereduceerd. Vooral vanuit kostenoverwegingen, kiest de auto-industrie de komende vijf jaar voor het laatste, waarbij met name bestaande technieken worden geoptimaliseerd, ondersteund met de ontwikkeling van nieuwe technologieën.”

Dure duurzaamheid
“De scherpe emissiedoelstellingen kunnen niet worden gehaald met alleen hybride voertuigen. Onze studie toont aan dat de hybride als oplossing voor de totale emissieproblematiek een utopie is,” vervolgt Seyger. “Ook de emissiebesparing van het gebruik van schonere brandstoffen als gas en biobrandstof op zichzelf is niet toereikend om de nieuwe doelstellingen te halen. De inzet van verschillende technologieën is een vereiste, maar dit brengt kosten met zich mee van gemiddeld 500 tot 1000 euro per auto. Consumenten zijn nog niet bereid dit extra te betalen. Hierdoor legt de Westerse auto-industrie haar prioriteit nu bij het verhogen van de energie-efficiency van voertuigen en focust zij op een scala aan technieken om bestaande auto’s efficiënter te maken.” Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van lichtere onderdelen, kleinere motoren en auto's uitgerust met geavanceerde energy management systemen. “Afgezien van Toyota, heeft de auto-industrie haar marketing nog nauwelijks gericht op het stimuleren van de aanschaf van duurzamere producten. Hierdoor durft zij vooralsnog niet de kostbare sprong te wagen naar de grootschalige ontwikkeling van revolutionair schonere auto’s,” besluit Seyger.

Over het onderzoek
Voor haar rapport Solving the Powertrain Challenge deed Roland Berger van januari tot en met mei van dit jaar onderzoek naar de meest dringende uitdagingen van de Europese auto-industrie op het gebied van emissierichtlijnen. Hiervoor nam zij onder meer interviews af onder topmensen van Europa’s toonaangevende autofabrikanten en toeleveranciers.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau met ruim 1.700 medewerkers in 33 kantoren verspreid over 23 landen. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In het Nederlandse kantoor werken ruim 50 mensen. Zie ook www.rolandberger.nl.  

- Einde bericht -


**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Seyger, partner en lid van het management team van Roland Berger Strategy Consultants.

Hij is bereikbaar op: 020 – 79 60 600 of per e-mail via: [email protected]

Hier kunt u eveneens het uitgebreide onderzoeksrapport opvragen.

Trefwoorden: Auto, Biobrandstof, Co2, Energie, Eu, Gas, Hybride, Milieu, Seyger, Strategie, Uitstoot,