Nederlandse jonge vrouw is trots en zelfverzekerd

Door: Het Pr Bureau  17-07-2008
Trefwoorden: Sport, Onderzoek, Zelfvertrouwen

- Persbericht -

Europees onderzoek van Nike: “liever zakenvrouw dan sportpersoonlijkheid”
Nederlandse jonge vrouw is trots en zelfverzekerd

Hilversum, donderdag 17 juli 2008 – In vergelijking met andere Europese landen, is de Nederlandse jonge vrouw trots, heeft zij veel vertrouwen in zichzelf en ervaart ze weinig stress. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Nike, uitgevoerd door TNS NIPO onder meer dan 10.000 vrouwen tussen de 16 en 30 jaar uit negen Europese landen. Russische jonge vrouwen zijn vooral enthousiast over hun uiterlijk en sex appeal, terwijl Françaises zich hier erg onzeker over voelen. Verder blijkt dat het zelfbeeld en zelfvertrouwen positiever worden door te sporten en dat Europese meiden vooral dromen van een carrière als zakenvrouw.

Bijna negen van de tien Nederlandse vrouwen van 16 tot 30 jaar zijn trots op zichzelf (87%) en 83 procent van deze jonge vrouwen heeft vertrouwen in zichzelf. Hiermee scoren de Nederlandsen significant hoger dan leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. Alleen van de aan het onderzoek deelnemende dames uit Turkije is een hoger percentage trots en vol zelfvertrouwen. “Als je naar de resultaten kijkt, zie je dat Nederlandse vrouwen relatief goed in hun vel zitten. Ze zijn niet alleen trotser op zichzelf dan het Europese gemiddelde, ze zijn bovendien erg assertief, want 85 procent zegt voor zichzelf op te komen,” aldus Marloes Jonker, Europese PR-Manager van Nike. “Bovendien ligt het percentage jonge vrouwen dat nooit stress ervaart, in Nederland (samen met Spanje) met 16 procent het hoogste.”

Russinnen sexy?
Als het aankomt op de beoordeling van het uiterlijk, scoren vooral Russinnen opvallend hoog. Terwijl 59 procent van de Nederlandsen zichzelf aantrekkelijk vindt – iets lager dan het Europese gemiddelde van 65 procent – geeft maar liefst 94 procent van de deelnemende Russische dames aan zichzelf aantrekkelijk te vinden. Ook op de stelling ‘ik voel me sexy’ reageerden de Russische dames aanmerkelijk positiever (86%) dan de Nederlandsen (47%). Waar Nederland qua beoordeling van uiterlijk en sex appeal weliswaar schril afsteekt bij Rusland en net onder het totale gemiddelde scoort, lijken jonge vrouwen in Groot-Brittannië en Frankrijk bijna gebukt te gaan onder hun zelfbeeld. Minder dan de helft van de vrouwen in deze landen vindt zichzelf aantrekkelijk en een nog lager percentage voelt zich sexy (42% en 37%). Zelfs minder dan een derde van de jonge Françaises (31%) voelt zich zeker over haar lichaam, tegenover 55 procent in Nederland.

(On)zeker
Hoewel Nederlandse jonge vrouwen internationaal gezien relatief trots, zelfverzekerd en stressbestendig zijn, ze bovendien positief in het leven staan (89%) en zichzelf vaak zien als succesvol (71%), kan het beeld van het eigen uiterlijk nog een stuk positiever. “Het onderzoek laat zien dat de vrouwen die sporten een significant positiever zelfbeeld hebben,” vertelt Jonker. “Ze voelen zich fysiek en mentaal sterker, voelen zichzelf mooier, aantrekkelijker en sexier, ervaren minder stress, meer zelfvertrouwen en hebben een beter idee van wat ze willen. Dit is natuurlijk ideaal! Je voelt je goed, zit lekker in je vel en straalt dat ook uit. Sporten kan veel vrouwen dus een enorme boost geven.”

Zakenvrouw of schrijfster
Ondanks de positieve invloed, doet 43 procent van de vrouwen van 16 tot 30 in Nederland niet aan sport. Tweederde vindt sporten dan ook erg duur (66%) en 57 procent geeft aan dat het erg veel tijd kost. Acht procent van de jonge vrouwen is bij het sporten bovendien bang dat ze te bezweet raken. In Rusland en Groot-Brittannië is een behoorlijk deel van de jonge vrouwen bang door sport haar vrouwelijkheid te verliezen. In Turkije en Italië zijn meiden vooral bang dat sporten hen te gespierd maakt. “Sport blijkt bij vrouwen in Europa om uiteenlopende redenen helaas nog lang niet zo populair als bij mannen,” concludeert Jonker. “56 procent van de jonge Nederlandse vrouwen vindt sport op TV saai en ook de genoemde droombanen bevestigen dit beeld. 25 procent van de 10.000 ondervraagde Europese vrouwen zou het liefste zakenvrouw worden. Daarachter volgen de beroepen schrijfster, (mode)ontwerpster, filmster, zangeres en danseres. Pas daarna zien we sportpersoonlijkheid terug, met slechts drie procent. Ook in Nederland is een sportcarrière met vijf procent niet veel populairder.”

Doe mij maar maandag
Nederlandse vrouwen geven voor het plannen van hun sportactiviteit de voorkeur aan de maandag, en dan in het bijzonder de avonden. Aangezien de populairste sporten bij de dames achtereenvolgens Fitness, zwemmen en fietsen zijn en de uitkomst dat slechts 22 procent sport in competitieverband, lijkt de Nederlandse jonge vrouw hierin behoorlijk flexibel en goed in staat te sporten op de favoriete maandagavond. Wel geeft de helft van de vrouwen (50%) aan dat ze zich bij voorkeur in het zweet werken in gezelschap van vrienden of collega’s, dus dit moet wel even op elkaar worden afgestemd.

Over het onderzoek
Op initiatief van Nike heeft TNS onafhankelijk consumentenonderzoek uitgevoerd in negen Europese landen rond het thema vrouwen en sport. Met het online onderzoek wil Nike meer inzicht krijgen in wat jonge vrouwen beweegt in sport, en wat zij als de belangrijkste voor- en nadelen beschouwen. In het begin van 2008 namen 10.078 vrouwen uit Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Turkije en Rusland in de leeftijd van 16 tot 30 jaar deel aan het onderzoek.

- Einde bericht -


**NOOT VOOR DE REDACTIE** niet bestemd voor publicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephan Lub, PR Manager van Nike Benelux, via
telefoonnummer 06 – 11 02 43 97 of per e-mail: Stephan.Lub@nike.com.  

Hier kunt u tevens kosteloos de uitgebreide onderzoeksamenvatting opvragen, evenals een factsheet over ‘vrouwen & sport’.

Trefwoorden: Kracht, Lub, Mentaal, Onderzoek, Sport, Tns, Vrouw, Zelfvertrouwen,