Nederlandse positie in internationale gasmarkt onder druk

Door: Het Pr Bureau  08-12-2006

Amsterdam, vrijdag 8 december 2006 – Nederland dreigt de boot te missen in de internationale strijd om de gasreserves als het niet snel actie onderneemt. Onze afhankelijkheid van gasimport neemt alleen maar toe, met een grootschalige machtsverschuiving als gevolg. Door de toenemende vraag en uitbreiding van het afzetgebied, creëren gasproducenten een afhankelijk-heidspositie bij de voorheen invloedrijke afnemers. Om onze energievoorziening op langere termijn veilig te stellen, moet Nederland snel de concurrentiestrijd aangaan met andere gas-consumerende landen. Een afwachtende houding maakt vooralsnog dat de concurrentie ons aan alle kanten voorbij rent. Dit alles blijkt uit een rapport van Roland Berger Strategy Consultants.

Terwijl de Europese gasproductie in de nabije toekomst afneemt, zal de energiebehoefte alleen maar groeien. Onze afhankelijkheid van gasimport wordt dan ook steeds groter. Maar niet alleen Nederland en de rest van West-Europa hebben te kampen met een toenemende energievraag. Voor Noord-Amerika en met name voor India en China geldt hetzelfde. Wereldwijd gebruiken de grote gasleveranciers – Rusland en de voormalige Sovjetstaten, het Midden-Oosten en het noorden van Afrika – deze ontwikkeling om hun klantenportfolio te verbreden. Zodoende zijn ze niet langer afhankelijk van een beperkt aantal partijen. “Als we kijken naar Rusland zien we dat zij tot voor kort eigenlijk al hun productie afzetten binnen Europa. Steeds meer moeten wij deze afzet echter delen met het verre oosten en de VS,” aldus Arnoud van der Slot, partner en lid van het Nederlandse management team van Roland Berger.

De concurrentie geeft gas
Zo ontstaat er langzamerhand een concurrentiestrijd tussen landen en regio’s die in toenemende mate afhankelijk zijn van gasimport. Nederland is één van deze landen. In het gevecht om langlopende gasvoorziening veilig te stellen, wordt ingespeeld op de investeringsbehoefte en liquiditeitsproblemen van producerende landen. “Voor de voormalige Sovjetstaten is het bijvoorbeeld van groot belang dat er geïnvesteerd wordt in de infrastructuur voor gaswinning en distributie. Deze structuur is in de Afrikaanse landen prima verzorgd, maar zij hebben juist te kampen met een tekort aan liquide middelen. Nederland kan met haar expertise en financiële middelen inspringen op deze vraag. Maar als we hier niet snel bij zijn, missen we de boot,” waarschuwt Van der Slot.

In love, war en energievoorziening…
Op dit moment zijn landen als China, India en Frankrijk al druk doende om claims te leggen op gasvoorraden. Behalve door het aanbieden van geld en technologie, tevens door handel in economische en politieke belangen – zoals toegang tot de interessante Chinese en Indiase markt – en investeringen in pijpleidingen en andere infrastructuur - zoals het gebruik van ontwikkelingsgelden voor spoorweginvesteringen. Zelfs dreiging van militair ingrijpen wordt ingezet. Zo zijn China en Japan al een tijdlang in conflict over gasrechten in de Oost-Chinese Zee. Met andere woorden, de oorlog om gas staat op het punt om in alle hevigheid los te barsten. “In love, war en energievoorziening is alles geoorloofd, althans zo lijkt het,” vertelt Van der Slot. “Nederland moet oppassen dat het niet de kans laat liggen om haar toekomstige energiebehoefte te vervullen. Onze leveranciers kampen nú namelijk al met geldtekorten en behoeften aan expertise en politieke steun.”

Krachten bundelen
De gezamenlijke AIV-AER commissie (Algemene Energieraad en de Adviesraad Internationale Vraagstukken) heeft begin dit jaar al aangegeven dat Nederland op zo groot mogelijke schaal samenwerking moet zoeken met andere Europese landen. Om ons mannetje te staan in de internationale gasarena is, in nauwe samenwerking met private partijen, een daadkrachtig en vooral snel optreden van de Nederlandse overheid vereist. Roland Berger is van mening dat twee acties cruciaal zijn om succesvol te zijn in de internationale gasmarkt:
A. Ons buitenlands beleid moet veel sterker dan nu gericht zijn op het veiligstellen van onze lange termijn energievoorziening. Zo zijn de landen om ons heen proactief bezig met het versterken van de banden met Rusland en gebruiken middelen als ontwikkelingshulp om relaties op te bouwen met andere producerende landen.
B. In nauwe samenwerking tussen de overheid en de industrie moeten we een strategie ontwikkelen om de sterke marktpositie van onze potentievolle energie-industrie uit te bouwen. Alleen door samenwerking van de overheid met de energiebedrijven kan Nederland een succesvolle positie opbouwen in de internationale gasmarkt.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau met ruim 1.700 medewerkers in 32 kantoren verspreid over 23 landen. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In het Nederlandse kantoor werken ruim 50 mensen. Zie ook www.rolandberger.nl.

- Einde bericht -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud van der Slot, partner en lid van het Nederlandse management team van Roland Berger Strategy Consultants.
Per telefoon op 020 – 79 60 600 of per e-mail via: [email protected]

Het rapport van Roland Berger is opgesteld naar aanleiding van een energiediner eerder dit jaar, waar alle grote partijen bij aanwezig waren. De resultaten van dit diner zijn op te vragen bij Roland Berger via eveneens het bovenstaande nummer.