Nederlandse ziekenhuizen kunnen 100 miljoen besparen

Door: Het Pr Bureau  29-03-2007
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Management, Administratie

- Persbericht -

Roland Berger: financieel management kan slimmer
Nederlandse ziekenhuizen kunnen 100 miljoen besparen

Amsterdam, donderdag 29 maart 2007 – Nederlandse algemene ziekenhuizen kunnen samen circa 100 miljoen euro besparen door een efficiënter gebruik van het werkkapitaal. Hiermee kan de winst met 40 procent omhoog. Verbeteringen in de financiële administratie, het debiteurenbeheer en de medische planning leveren bij een gemiddeld ziekenhuis een besparing op van 920.000 euro. Dit blijkt uit een steekproef van Roland Berger Strategy Consultants onder een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen.

Sinds de invoering van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) is de impact van werkkapitaalmanagement duidelijker zichtbaar geworden. Het werkkapitaal is het benodigde kapitaal dat gefinancierd moet worden om de normale activiteiten uit te voeren. “In het bedrijfsleven is werkkapitaalmanagement al enige tijd een bekend begrip,” aldus Robin Alma, senior consultant en medeoprichter van het Healthcare Competence Center van Roland Berger. “Gezien de omvang van de mogelijke besparingen, wordt het hoog tijd dat deze managementaanpak ook in de zorgsector de aandacht krijgt die het verdient.” Een ziekenhuis wordt er alleen maar beter van: er wordt niet bespaard op de zorg voor patiënten en je hoeft er ook geen bezuinigingen voor door te voeren.

Roland Berger identificeert drie punten waarop relatief gemakkelijk winst kan worden behaald:

Financiële administratie
In 2005 bestond de post ‘nog te factureren’ voor een gemiddeld ziekenhuis uit 7,5 miljoen euro. Een gemiddeld ziekenhuis heeft dus, omgerekend naar maanden omzet, gemiddeld 3,5 weken nodig om na afronding van een behandeling een factuur op te stellen. Zelfs met een goedkope lening onder WfZ-garantie van circa vier procent, kost het ruim 300.000 euro op jaarbasis om dit bedrag voor te financieren. Dit is echter onnodig. Door de administratie te stroomlijnen en IT-verbeteringen door te voeren, kan een factuur immers direct na afronding van een behandeling worden opgesteld.

Debiteurentermijn
Daarnaast had een gemiddeld ziekenhuis in 2005 een bedrag van 25 miljoen euro uitstaan aan debiteuren. Dit betekent dat een zorgverzekeraar een door het ziekenhuis verstuurde factuur pas na ongeveer 2,5 maanden betaalt. Volgens recent onderzoek van ABN AMRO, bedraagt de gemiddelde debiteurentermijn van het Nederlandse bedrijfsleven 42 dagen. Dit is bijna de helft van de ziekenhuistermijn. De lengte van deze termijn kan deels verklaard worden door fouten in de aangeboden factuur. Als een ziekenhuis een maand versnelling weet te realiseren, dan betekent dit 420.000 euro minder financieringskosten op jaarbasis.

Planning
De planning van behandelingen is een derde sturingsmechanisme om het werkkapitaal te beïnvloeden. Stel dat een behandeling bestaat uit drie dure ingrepen in de eerste weken van het behandeltraject en wordt afgesloten met een controlegesprek. Wanneer deze controle vanwege planningsproblemen later plaatsvindt dan nodig, is niet alleen de patiënt ontevreden, het kost het ziekenhuis bovendien een smak geld: de declaratie kan namelijk pas worden verstuurd na het afronden van de behandeling. Een slim ziekenhuis zoekt daarom naar mogelijkheden voor optimalisatie van de planning binnen de medische randvoorwaarden. Twee weken verlaging van de gemiddelde doorlooptijd levert immers al twee ton aan kostenreductie op. Mireille van Reenen, consultant bij het Healthcare Competence Center van Roland Berger, wijst erop dat het in deze sector cruciaal is om het management zorgvuldig af te laten stemmen met de medische staf: “Als je behandelingen wilt veranderen, moet je dit uiteraard in goed overleg doen met de specialisten.”

Over Diagnose Behandel Combinaties
De introductie van Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) op 1 januari 2005, heeft geleid tot een toename van het werkkapitaal in de gezondheidszorg. Van 2004 op 2005 steeg het werkkapitaal van een gemiddeld Nederlands ziekenhuis van 25 naar 55 miljoen euro. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door declaraties die pas na afloop van de gehele behandeltermijn worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Ziekenhuizen ontvangen een vaste vergoeding van de zorgverzekeraar gebaseerd op een gemiddelde DBC-termijn van vijf maanden. Verkorting van de gemiddelde behandelduur levert direct een positief financieel effect op omdat het een vaste vergoeding betreft.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau met ruim 1.700 medewerkers in 32 kantoren verspreid over 23 landen. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In het Nederlandse kantoor werken ruim 50 mensen. Zie ook www.rolandberger.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**NOOT voor de REDACTIE**

Voor vragen en / of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Robin Alma, senior consultant en medeoprichter van het Healthcare Competence Center van Roland Berger Strategy Consultants, of Mireille van Reenen, consultant bij het Healthcare Competence Center van Roland Berger Strategy Consultants.

Beiden zijn bereikbaar op 020 – 79 60 600 of per e-mail via respectievelijk: [email protected] en [email protected]

Trefwoorden: Administratie, Besparing, Dbc, Debiteur, Financieel, Gezondheidszorg, It, Kosten, Management, Medisch, Werkkapitaal, Ziekenhuis, Zorgverzekeraar