Private equity-investeerders vertonen kuddegedrag

Door: Het Pr Bureau  20-09-2007
Trefwoorden: Business, Overname, Acquisitie

- Persbericht -

Proefschrift business analist van Roland Berger:
“Private equity-investeerders vertonen kuddegedrag”

Rotterdam / Amsterdam, donderdag 20 september 2007 – Acquisities door private equity lijken elkaar uit te lokken. Hierdoor ontstaat een golf van investeringen die de economische groei voorbijschiet en kan resulteren in negatieve rendementen. Dit blijkt uit het proefschrift dat Ward van den Berg, business analist bij Roland Berger Strategy Consultants, vandaag verdedigt aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.


Door de specifieke eigenschappen van private equity, zijn investeerders geneigd een afwachtende houding aan te nemen en te kijken naar concurrerende investeerders. “Bij private equity bestaat doorgaans een grote onzekerheid over de waarde van het overnamedoelwit,” verklaart Van den Berg. “Bovendien beschikken de verschillende partijen over verschillende informatie en is er weinig liquiditeit. Het is hierdoor lastig om van een miskoop af te komen en de grote onzekerheid over de waarde leidt ertoe dat investeerders de situatie daarom zo lang mogelijk proberen aan te kijken. Zodra een andere investeerder vervolgens actie onderneemt, kan dit de indruk wekken dat deze iets weet wat de ander nog niet wist, waardoor ook eerstgenoemde tot actie overgaat. Doordat niet altijd bekend is wat nu precies het motief van een investeerder is, kan kuddegedrag ontstaan zonder dat hier een gedegen analyse aan vooraf is gegaan.”

ABN AMRO versus Fortis
Van den Berg presenteert in zijn proefschrift drie modellen die een verklaring geven voor het kuddegedrag. Het eerste model beschrijft de klassieke biedstrijd: een eerste bod onthult informatie aan concurrenten, waardoor ook zij denken een goede inschatting te kunnen maken van de waarde van het doelwit. Afhankelijk van de hoogte van het bod en de overeenkomsten tussen de twee rivaliserende investeerders, besluit vervolgens de rivaal om wel of niet deel te nemen aan de biedstrijd. “Een voorbeeld hiervan is het verhaal rondom ABN AMRO,” vertelt Van den Berg. “Het eerste bod lokte een tegenbod uit van het bankentrio onder aanvoering van Fortis. Door een dergelijke aangewakkerde interesse van andere bieders kan een prijs fors worden opgedreven. In gevallen van een biedstrijd blijkt het gemiddelde rendement zelfs negatief.”

Zwaan kleef aan
Het tweede model beschrijft het volggedrag in de gehele markt van private equity. “De onthulling van informatie is ook hier de sleutel tot het aansporen van actie door anderen,” vervolgt Van den Berg. “Een overname verhoogt bij andere spelers de perceptie van winstgevendheid en attractiviteit van acquisities op dat moment. Op deze manier kan één overname een kettingreactie ontketenen van verschillende overnames. Wanneer de hierdoor ontstane opeenvolgende onthullingen van positieve informatie, de informatie van een individuele speler overstemmen, zal een zwaan-kleef-aan-effect ontstaan. De zondvloed aan positieve informatie maakt vele investeringsmogelijkheden zichtbaar, waardoor veel spelers zich naar de markt haasten, ongeacht hun eigen informatie.”

Consolidatie
In zijn laatste model beschrijft Van den Berg hoe ieder bedrijf binnen een bedrijfstak profiteert van overnames, door de hogere productprijzen die gevraagd kunnen worden na het wegvallen van één van de concurrenten. “Binnen bedrijfstakken vergroot een overname de waarde van een opeenvolgende acquisitie. Hierdoor wordt het steeds interessanter om bedrijven over te nemen en ontstaat een golf aan deals. Het profijt van de eerste overname is voor de koper echter kleiner dan het voordeel van hogere prijzen voor de directe concurrenten. Hierdoor zijn bedrijven in eerste instantie afwachtend om een concurrent over te nemen. Zodra echter de eerste overname is gepleegd, nemen de voordelen van vervolgacquisities toe. De overnameprijs stijgt immers minder hard dan de waarde van de acquisitie. Hierdoor versnelt de consolidatie binnen zo’n bedrijfstak in een snel tempo,” besluit Van den Berg.

Het golfslagbad der private equity
Private informatie over waardecreatie van private equity blijkt uit het onderzoek achtereenvolgens van de best geïnformeerde naar de minst geïnformeerde spelers te bewegen. Dit draagt eraan bij dat de private investeerdermarkt gevoelig is voor cycli. De investeringen in private equity lijken dan ook een golfpatroon aan te nemen. Het aantal buy-outs nam sterk toe in de jaren ‘80, maar de stijging eindigde abrupt in 1989, toen veel bedrijven werden getroffen door financiële moeilijkheden. Hetzelfde gebeurde in de jaren ‘90, maar de hausse stortte in met het barsten van de internetbubbel. Hoewel de investeringsvolumes overduidelijk afhangen van het verwachte rendement, neigt het aantal investeringen door dergelijke volggolven, de ontwikkeling van de economie voorbij te schieten.

Over het onderzoek
Ward van den Berg combineerde voor het onderzoek in zijn proefschrift twee theoretische onderzoeksgebieden binnen corporate finance: de Reële Optietheorie en de Speltheorie. De Reële Optietheorie geeft weer hoe de financiële waarde van een onderneming bepaald wordt door de flexibiliteit van managers om plannen aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen. De Speltheorie analyseert hoe spelers met verschillende belangen de beste keuze maken als ze weten dat hún keuze, de keuze van een ander beïnvloedt. Met het onderzoek promoveert de business analist van Roland Berger aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau met ruim 1.700 medewerkers in 33 kantoren verspreid over 23 landen. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In het Nederlandse kantoor werken ruim 50 mensen. Zie ook www.rolandberger.nl.

- Einde bericht -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ward van den Berg, business analist bij Roland Berger Strategy Consultants, via:

020 – 796 06 00 of per e-mail: [email protected].

Trefwoorden: Acquisitie, Analist, Business, Cyclus, Investering, Kudde, Overname, Rolamd