Roland Berger: Top Europese overnamegolf nog niet bereikt

Door: Het Pr Bureau  12-03-2007
Trefwoorden: Retail, Bouw, Industrie

- Persbericht -

Roland Berger Strategy Consultants:
Top Europese overnamegolf nog niet bereikt

Amsterdam, maandag 12 maart 2007 – De hausse in het aantal Europese fusies en overnames gaat voorlopig niet liggen. Sterker nog, Europese markten herbergen zo veel kansen voor strategische en financieel gedreven transacties, dat het volume alleen maar toe zal nemen. Ook Nederland zal door ons aantrekkelijke investeringsklimaat actief worden betrokken bij de fusies en overnames. Dit concludeert Roland Berger Strategy Consultants op basis van Europees onderzoek onder dertien verschillende sectoren.

In 2005 kondigde Roland Berger al de forse groei aan van het aantal fusies en overnames, en die verwachting kwam meer dan uit. “Om grootmachten uit met name de VS partij te bieden, waren schaalvergroting en wereldwijde spreiding door Europese bedrijven onontkoombaar. Dit in combinatie met de beschikbaarheid van financiële middelen, maakte dat wij een aantal sectoren aanwezen waarin we veel activiteit voorspelden. De prognoses bleken spot on, maar we hadden hierin de overnames gedreven door private equity (PE) nog niet meegenomen, terwijl zij achteraf een significant aandeel bleken te hebben in de totale M&A-activiteit. Met andere woorden, een groot gedeelte van de strategische acquisitiepotentie is nog onveranderd gebleven. De noodzaak van groei blijft bestaan, er is meer geld voorhanden dan ooit tevoren en de kansen liggen er nog steeds,” verklaart Arnoud van der Slot, lid van het Nederlandse management team van Roland Berger.

Veel potentie, veel private equity en volle portefeuilles
Roland Berger noemt een viertal aspecten die verantwoordelijk zijn voor de aanhoudende golf: allereerst bieden Europese markten dus nog steeds volop kansen voor strategische schaalvergroting. Daar bovenop speelt een rol dat PE-fondsen enorme bedragen hebben verzameld, die zij in de komende periode zullen gebruiken in de strijd om aansprekende overnames. “Hoewel het aantal buy-outs wellicht lager zal liggen dan in 2006, zal het totaal bestede bedrag hoger zijn. We zien dat PE-fondsen nu vaak de financiële middelen bieden voor eerdergenoemde strategische acquisities. Hierdoor versterken zij elkaar.” De twee andere drijfveren van fusies en overnames, zijn de groeiende activiteit van hedge fondsen en andere activistische aandeelhouders, en het feit dat de portefeuilles van een aantal PE-fondsen vol zitten met investeringen die ze nu – na een looptijd van vijf tot zeven jaar – weer in de markt willen zetten. “Kortom, de top is nog niet bereikt,” zegt Van der Slot.

Waar is wat te koop?
De sectoren waarin de meeste activiteit wordt verwacht, zijn vooral de farmaceutische industrie en toeleveranciers van de auto-industrie, op basis van zowel strategische als financiële motieven. Puur gekeken naar de waarschijnlijkheid van fusies en overnames vanuit een strategische overweging – dus gericht op synergie en schaalvergroting – verwacht Roland Berger in het bijzonder beweging in de energiesector, IT dienstverlening, chemische industrie en telecomsector. De bouwsector, uitgeverijen en voedingsmiddelenindustrie kunnen rekenen op veel belangstelling van financiële partijen.

Populaire polder
Nederland zal geen anonieme passant zijn in de Europese aankoopwoede. “Ons land is populair bij buitenlandse investeerders,” aldus Van der Slot. “Hierbij spelen natuurlijk de recente liberalisering en privatisering van een aantal Nederlandse markten een rol, maar ook onze internationale focus en open houding jegens buitenlandse investeerders, vallen goed in de smaak bij buitenlandse fondsen. Deze culturele voordelen compenseren ruimschoots voor de hoge belastinglasten. Daarnaast hebben hedge fondsen en andere activistische aandeelhouders – mede door de recente VNU-deal – het geloof opgedaan dat Nederlandse bedrijven als Shell, ABN-Amro en Unilever succesvol onder druk kunnen worden gezet om bedrijfsonderdelen af te stoten.”

Eten en gegeten worden
Naar verwachting staan diverse Nederlandse bedrijven in de belangstelling van partijen op zoek naar overnames. “Veel Nederlandse spelers zijn erg succesvol, maar beschikken niet over een dermate sterke internationale marktpositie dat zij in staat zijn buitenlandse aanbiedingen af te slaan. Vanuit een synergieoogpunt zijn dit mooie acquisities voor Europese multinationals,” zegt Van der Slot. “Dit zie je bijvoorbeeld in de energiesector. Hoewel Essent en Nuon middels hun fusie zelf ook proberen uit te groeien tot Europese energiereus, bestaat voor hen nog steeds de kans te worden overgenomen. De chemische industrie lijkt een uitzondering. Hoewel van Akzo Nobel en DSM niet mag worden verwacht dat zij op grote schaal overnames plegen, beschikken zij wel over een marktpositie waarbij ze eerder eter zijn, dan eten.”

Over het onderzoek
Roland Berger onderzocht – in navolging van 2005 – dertien Europese sectoren op potentie en waarschijnlijkheid van fusies en overnames. Op basis van zeven verschillende parameters is de verwachting ten aanzien van M&A-activiteit in kaart gebracht. Hierbij werd gekeken naar zowel strategische transacties, als de activiteiten van private equity fondsen en hedge funds.

Roland Berger Strategy Consultants
Roland Berger Strategy Consultants is een internationaal strategisch adviesbureau met ruim 1.700 medewerkers in 32 kantoren verspreid over 23 landen. In Europa behoort de firma tot de top-3 van strategieadviseurs, wereldwijd tot de top-5. In het Nederlandse kantoor werken ruim 50 mensen. Zie ook www.rolandberger.nl.

-EINDE BERICHT-


**NOOT voor de REDACTIE**
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud van der Slot, partner en lid van het management team van Roland Berger Strategy Consultants, bereikbaar op 020 – 79 60 600 of per
e-mail via: [email protected]

Het onderzoeksrapport is eveneens op te vragen via bovenstaand nummer.

Trefwoorden: Bouw, Chemie, Energie, Farmaceut, Fusie, Industrie, It-dienstverlening, Overname, Retail, Slot, Telecom