Urban Alliance gekozen tot meest innovatieve onderneming

Door: Het Pr Bureau  12-09-2007
Trefwoorden: Mkb, Holland, Innovatie

- Persbericht -

‘Mediatecture’ bezig aan grote internationale opmars
Urban Alliance gekozen tot meest innovatieve onderneming

Amsterdam, woensdag 12 september 2007 – Gisteravond is tijdens het jaarlijkse evenement van Het Kansenkanon, het meerjarig innovatieprogramma van Syntens en de provincie Noord-Holland, de Gouden Kans 2007 uitgereikt aan Urban Alliance uit Amsterdam. De Gouden Kans is de prijs voor de meest innovatieve onderneming van Noord-Holland. De ruim 100 aanwezigen kozen de ondernemersalliantie uit een veld van negen genomineerden, vanwege hun baanbrekende gebruik van bewegend beeld en intelligent licht in de openbare ruimte, ook wel mediatecture genoemd.

Dit jaar streden op deze ‘Tweede Dinsdag van September’ – waarin tevens de Innovatierede wordt uitgesproken – negen genomineerde innovatieve ondernemers om de Gouden Kans. Onder het motto ‘niet kletsen maar knallen’ werd het voltallige publiek gisteravond aan het werk gezet. Aan hen de taak om – verdeeld in verschillende subgroepen – korte presentaties van de genomineerden over hun bedrijf, product of dienst te beoordelen op innovatiewaarde. Uiteindelijk werd Urban Alliance met een nipte meerderheid uitgeroepen tot meest innovatieve ondernemer. In een spannende verkiezingsrace eindigden het Hilversumse Rollerlift en het Zaanse d-Switch op respectievelijk plaats twee en drie.

Film, architectuur, planologie en bouwtechniek
“Deze innovatieprijs is voor ons een geweldige kans,” vertelt Jasper Klinkhamer, een van de vier ondernemers in Urban Alliance. “We winnen hiermee tienduizend euro, te besteden aan onderzoek en Public Relations, en dat is voor ons een aanzienlijk budget. Bovendien komt het precies op het juiste moment, net tussen onze opstart- en doorstartfase in.” De ondernemers zijn met vier man, en hebben ieder een eigen bedrijfje on the side. “Een van ons is planoloog, de ander architect, de derde is gespecialiseerd in bouwtechniek, en ikzelf ben actief in de filmindustrie,” legt Hans van Helden uit. “Al deze disciplines hebben we ondergebracht in één alliantie: Urban Alliance.” Onder de klanten van de jonge onderneming bevinden zich ING Vastgoed, Het Textielmuseum in Tilburg en de Gemeente Amsterdam.

Blikvangers
De Innovatierede 2007 werd dit jaar uitgesproken door EZ-gedeputeerde Jaap Bond. De nieuwe gedeputeerde omarmde Het Kansenkanon expliciet, door zijn wens op verlenging van het innovatieprogramma uit te spreken. Bond toonde zich na afloop enthousiast over het deelnemersveld: “Mooi om te zien hoe verschillend de drie finalisten waren. Eén echt technologische partij, d-Switch met piëzotechniek die in allerhande consumentenproducten kan worden gebruikt. Rollerlift – de nummer twee – heeft letterlijk opnieuw het wiel uitgevonden, en toonde een zwenkwiel waarmee zware containers moeiteloos over hoge drempels worden getrokken. Een treffend voorbeeld van de kracht van eenvoud wat mij betreft. En de winnaar – Urban Alliance – die vanuit een maatschappelijk en artistiek perspectief naar de omgeving heeft gekeken en deze wil gebruiken en verfraaien. Zowel om de sociale veiligheid te verhogen, bijvoorbeeld door hun visuele aankleding van een voetgangersviaduct, als puur voor esthetische doeleinden. Dat vind ik mooi. Ik snap ook heel goed dat veel mensen hier op gestemd hebben, drie echte blikvangers.”

Een ministerieel zetje
Voorafgaand aan de verkiezing prees minister Van der Hoeven van Economische Zaken in een videoboodschap het vraaggerichte karakter van Het Kansenkanon, en noemde zij het programma een voorbeeld van hoe ondernemers via regionale netwerken een zetje in de rug kunnen krijgen. De winnaars deelde de mening van de minister. “Syntens en de provincie Noord-Holland hebben ons echt geholpen onze manier van werken te structureren. Het is werkelijk fantastisch hoe ze ons hebben geholpen en dat nog steeds doen,” vertelt Klinkhamer. “We hopen ook in de toekomst nog heel veel gebruik van Het Kansenkanon te kunnen maken, bijvoorbeeld op het gebied van merkenrecht en met het oog op onze buitenland-ambitie.”

Elevator pitches
De negen genomineerden voor de Gouden Kans moesten in verschillende rondes hun toegevoegde waarde als onderneming in slechts vijf minuten duidelijk zien te maken. Hun zogenoemde elevator pitches werden op basis van drie criteria beoordeeld: (1) de mate van vernieuwing, (2) de vervulling van een behoefte en (3) de kans op succes. Na de verschillende presentatierondes gingen uiteindelijk drie finalisten door naar de laatste ronde waarin ze door Martijn Meima, projectleider van Het Kansenkanon, onderworpen werden aan een aantal kritische vragen. Het laatste woord was weer aan het aanwezige publiek, dat bestond uit een gemêleerd gezelschap van ondernemers, beleidsmakers, kennisinstellingen, politici en journalisten.

Het Kansenkanon
Het Kansenkanon is een initiatief van de provincie Noord-Holland en Syntens. Het Kansenkanon richt zich op ondernemers die winstgevend willen vernieuwen en biedt ondernemers de kortste weg naar succes. Zij doet dit door investeringen te delen, samenwerking te stimuleren en ondernemers te helpen om hun creativiteit om te zetten in marktwaarde. Bij het innovatieprogramma zijn inmiddels zo’n 1000 ondernemers betrokken. Voor meer informatie zie www.kansenkanon.nl.

Syntens
Syntens helpt ondernemers beter, eerder en sneller te innoveren. Daarbij gaat het om vernieuwing van product, dienst, markt, proces en/of bedrijfsvoering.. Hiervoor beschikt het onder andere over een uitgebreid kennisnetwerk van bedrijven en instellingen om de ondernemer te koppelen aan de juiste (markt)partijen. De organisatie telt 15 vestigingen, verspreid over Nederland en een Innovatiehuis in Nieuwegein. De activiteiten van Syntens worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Zie ook www.syntens.nl. Syntens is mede-initiator van Het Kansenkanon.

Provincie Noord-Holland
De provincie behartigt de belangen van de Noord-Hollanders en is actief op een breed aantal terreinen: economie, financieel toezicht, bereikbaarheid, bouw van woningen, bedrijventerreinen, veiligheid, zorg voor jongeren en ouderen, musea en podiumkunsten. De provincie werkt hierbij nauw samen met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instellingen. Het provinciebestuur heeft een stimulerende rol bij de economische ontwikkeling van Noord-Holland. De provincie maakt het voor ondernemers makkelijker om te ondernemen en geeft ruimte voor vernieuwing. Hiermee draagt de provincie bij aan een goed ondernemingsklimaat en een economische gezonde regio. Zie ook: www.noord-holland.nl. De provincie Noord-Holland is initiator en financier van Het Kansenkanon.

- Einde Bericht -


**NOOT VOOR DE REDACTIE**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Martijn Meima, Syntensadviseur en projectleider van Het Kansenkanon, via telefoonnummer: 088 – 444 0 264 of per e-mail: [email protected].

Zie voor meer informatie over Het Kansenkanon ook: www.kansenkanon.nl

Er zijn gratis high res persfoto’s opvraagbaar, geschikt voor drukwerk en vrij van rechten te gebruiken voor publicatie, via Ivo van den Brand en Marnix Geus van Het PR Bureau: 020 – 670 22 32, en [email protected] of [email protected].

Trefwoorden: Bond, D-switch, Gedeputeerde, Genomineerd, Holland, Innovatie, Kans, Minister, Mkb, Ondernemer, Prijs, Provincie, Publiciteit, Rollerlift, Syntens,