Werkklimaat helpt Nederland verder

Door: Het Pr Bureau  25-09-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Arbeidsmarkt, Schaarste

Werkklimaat helpt Nederland verder

Uit het Hay Group Werkklimaat Survey 2008 blijkt:
Werkplezier geen garantie voor goede prestaties

Het is gezellig op de Nederlandse werkvloer. Op zich goed nieuws. Maar werkplezier leidt niet vanzelf tot goede financiële prestaties en innovatiekracht. Dit en meer blijkt uit het eerste Hay Group Werkklimaat Survey, waarvan het internationale onderzoeks- en adviesbureau vandaag de resultaten bekend maakt ter gelegenheid van het 35-jarige bestaan in Nederland. Het onderzoek verrichtte Hay Group in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Hay Group kondigt ook een breed initiatief aan om het werkklimaat in Nederland te verbeteren.

Nederlandse werkgevers richten zich onder druk van de schaarste op de arbeidsmarkt meer en meer op de werksfeer. “Natuurlijk vinden we gezelligheid heel belangrijk, ook bij ons op kantoor,” vertelt Hans Hemels, Managing Director van Hay Group Nederland. “Een goede werksfeer is alleen niet hetzelfde als een goed werkklimaat. Een goed werkklimaat leidt namelijk over de gehele linie tot betere resultaten. Meer werkplezier, maar ook betere financiële performance en meer innovatiekracht.”

De vier motiverende factoren
Maar wat is dan een goed werkklimaat? Succesvolle organisaties hebben volgens de onderzoekers vier zaken op orde: zij bieden mensen voldoende uitdaging, ze bieden flexibiliteit qua inzet, zij zorgen voor duidelijkheid over wat er wordt verwacht en zij zorgen er voor dat mensen genoeg erkenning krijgen voor hun prestaties, ook in de vorm van passende beloning. Dat is wat Hay Group ‘de vier motiverende factoren’ noemt.

Uitdaging en ambitie
Alle werknemers vinden dat het huidige werkklimaat uitdagender mag en voor de jongeren geldt dit nog sterker dan voor oudere medewerkers. Hemels: “Dat gaat dus veel verder dan een goede sfeer op de werkvloer. Het vraagt om een actieve rol van de werkgever, die voor voldoende prikkeling moet zorgen.” Uit het onderzoek blijkt overigens dat jongere werknemers het werkklimaat positiever ervaren dan ouderen.

De ramen open zetten
Het onderzoek signaleert dat het Nederlandse bedrijfsleven te veel naar binnen is gericht en dit staat innovatie in de weg. “Innovatieve organisaties kenmerken zich door een sterke externe blik. Deze organisaties zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen in de markt,” aldus Hemels. “Bijvoorbeeld door samen te werken met klanten, te investeren in netwerken, of door flexibele samenwerkingsverbanden met partners. Onder invloed van arbeidsschaarste, zijn werkgevers zich teveel intern gaan richten op cohesie en gezelligheid, in plaats van op de markt en de echte drivers achter hun financiële prestaties.”

Verbeter werkklimaat Nederland
Verbetering van het Nederlandse werkklimaat versterkt de internationale concurrentiepositie van Nederland, luidt de oproep van Hay Group. Met een breed initiatief wil het onderzoeks- en adviesbureau de komende vijf jaar werkklimaatverbetering hoog op de agenda zetten. Zo zal Hay Group aanvullend onderzoek doen. Er komt een monitor waarin jaarlijks de voortgang zichtbaar gemaakt wordt.


Een gezond werkklimaat blijkt een voorwaarde te zijn voor werkplezier, benutting van talent, innovatiekracht en financiële performance. Er is veel consensus onder werknemers over hoe een goed werkklimaat eruit moet zien, zo blijkt uit het onderzoek. Bovendien wordt duidelijk wat er aan het Nederlandse werkklimaat moet verbeteren. Het brede initiatief tot verbetering van het werkklimaat in Nederland zal hiermee richting gegeven worden.

Er bestaan veel initiatieven om het werkklimaat te verbeteren, zoals op het terrein van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, participatie en ontwikkeling van talent. Veel van die initiatieven staan op zichzelf en veel zijn grootschalig zonder directe link naar de werkvloer. Hay Group wil deze initiatieven met elkaar verbinden. Hierdoor zal de totale impact toenemen en door de initiatieven steeds aan het werkklimaat te verbinden zullen deze ook op de werkvloer landen.

Wetenschappelijk verantwoord klimaatonderzoek
Het Hay Group Werkklimaat Survey 2008 is het eerste onderzoek naar het Nederlandse werkklimaat. Met dit inventariserende onderzoek onder 600 respondenten uit 110 organisaties, is getracht aanknopingspunten te vinden ter verbetering van het Nederlandse werkklimaat.

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Hay Group hebben hiervoor een diagnose-instrument ontwikkeld. “Met dit instrument zijn we er afgelopen jaar in geslaagd om een complex begrip als werkklimaat te ontrafelen en meetbaar te maken. Hiermee is dit instrument zeer relevant,” aldus dr ir Ad Kleingeld van de Faculteit Technologie Management aan de TU/e.

Uniek aan het diagnose-instrument, is de koppeling aan succes van organisaties. Het Hay Group Werkklimaat Survey meet drie dimensies: ‘Financial Performance’, ‘Innovatie’ en ‘Werkplezier’.

Over Hay Group
Hay Group is een wereldwijd onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van strategie, organisatie en Human Resources. Hay Group is meer dan zestig jaar actief in het ontwikkelen van talent en helpt organisaties beter te werken door mensen te motiveren om optimaal te presteren. Met ruim 2000 mensen, werkzaam in 88 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7000 internationale bedrijven en organisaties. In het Nederlandse kantoor in Zeist werken ruim 200 medewerkers. Zie ook www.haygroup.nl
- EINDE BERICHT –
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**NOOT voor de REDACTIE**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hay Group
Cynthia van Houten, Marketing & Communications
Tel. 030-692 99 41
E-mail: cynthia_van_houten@haygroup.com

Trefwoorden: Arbeidsmarkt, Onderzoek, Schaarste