Zorgbestuurders krijgen gratis ICT-les

Door: Het Pr Bureau  11-05-2009
Trefwoorden: Domotica, Syntens, Zorgbestuurders

Nieuwegein, 11 mei 2009 – Het Ministerie van VWS is in samenwerking met Syntens een campagne gestart om het ICT-kennisniveau van bestuurders van zorginstellingen drastisch op te krikken. Daarbij ligt het accent op ‘zorg op afstand’. Buitenlandse marktpartijen staan namelijk al aan de landsgrens te trappelen tot de Nederlandse zorgmarkt is geprivatiseerd. “Als instellingen niet snel hun zaakjes op orde krijgen, missen ze de boot,” zo luidt de waarschuwing op de vooravond van de internationale dag van de verpleging.

De zorg in Nederland verandert in hoog tempo. Door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken, neemt de druk op de zorg ernstig toe. Tegelijkertijd verandert ook de zorgvraag: steeds meer patiënten en ouderen die zorg nodig hebben, willen zoveel mogelijk vanuit de thuissituatie worden bediend. “Als je kijkt naar de kosten om iemand op te nemen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling, en het gegeven van toenemende personeelsschaarste in de zorg, is zorg op afstand niet alleen slim, maar hoogstnoodzakelijk,” zegt Nico van den Brink, senior innovatieadviseur bij Syntens. “Deze veranderingen vragen echter wel om een aantal omvangrijke innovaties.”

Zo kwam het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook bij Syntens terecht, dat normaliter vooral in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken MKB-ondernemers helpt met innoveren. Van den Brink: “Hoewel zorginstellingen natuurlijk niet onder het MKB vallen, kunnen wij hen met onze ervaring wel degelijk op weg helpen.” Hoog tijd ook, want de weg is lang en steil. Zo zien zorginstellingen ‘zorg op afstand’ momenteel als één van de oplossingen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren, maar hoe ze dit technologisch moeten realiseren, weet nog vrijwel geen enkele bestuurder.

Workshops e-awareness
Om die reden organiseerde Syntens in opdracht van VWS afgelopen maanden meerdere workshops ‘e-awareness’, specifiek gericht op bestuurders in de zorg. Van den Brink: “Met 48 participerende zorginstellingen bleek de belangstelling enorm groot, iedereen weet dat er gehandeld moet worden. De zorgkosten nemen toe, de privatisering is onomkeerbaar, concurrentie uit het buitenland ligt op de loer. Nederlandse instellingen moeten dus snel met plannen komen, anders missen ze de boot.”

Naar aanleiding van de workshops wordt nog dit jaar een landelijke bijeenkomst georganiseerd waarmee VWS een nog grotere groep bestuurders hoopt te bereiken. Het Ministerie koppelt nu al aan deze workshops concrete steun om innovatie-ideeën verder te kunnen ontwikkelen en waar mogelijk te realiseren. Bestuurders kunnen een onafhankelijk en door het ministerie betaald innovatieadvies krijgen van een Syntens adviseur.

Cases genoeg
Nederland kent op dit moment al enkele tientallen interessante en bewezen toepassingen van zorg op afstand. Zo kunnen patiënten, als ze ongerust zijn over een vreemd plekje op hun huid bij de huisarts een gedetailleerde foto laten maken en deze e-mailen deze naar een dermatoloog. Via een e-mail ontvangen ze binnen enkele dagen de uitslag met daaraan gekoppeld advies. Van den Brink: “Prachtig natuurlijk, dit scheelt al meer dan 45% aan onnodig specialisten bezoek. De kunst is nu om dit soort cases te delen en met elkaar in contact te brengen.”

Visioenen
Volgens Van den Brink zien bestuurders in de zorg ICT-toepassingen momenteel nog vooral als last in plaats van mogelijkheid. Dit komt vooral omdat er te weinig kennis is over slimme en doelmatige toepassingen om de zorgbehoevende beter en sneller aan de juiste zorg te helpen. “Hoog tijd dus om bij te scholen,” zegt hij. “Het goede nieuws is dat vrijwel alle bestuurders enthousiast worden als zij meer over de mogelijkheden leren. Zij krijgen dan namelijk visioenen over hoe het ook kan.”

Over Syntens
Syntens helpt ondernemers beter, eerder en sneller te innoveren. Daarbij gaat het om vernieuwing van product, dienst, markt, proces en/of bedrijfsvoering. Hiervoor beschikt het onder andere over een uitgebreid kennisnetwerk van bedrijven en instellingen om de ondernemer te koppelen aan de juiste (markt)partijen. De organisatie telt 15 vestigingen, verspreid over Nederland en een Innovatiehuis in Nieuwegein. De activiteiten van Syntens worden mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken. Zie ook www.syntens.nl.


- Einde Bericht -


**NOOT VOOR DE REDACTIE** Niet bestemd voor publicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Syntens:
Nico van den Brink
T: 088-444 02 40
E: [email protected]

Het PR Bureau
Ruben Cusell
T: 020 – 670 22 32
M: 06 – 2488 56 47
E: [email protected]

Momenteel zijn er al enkele tientallen interessante en bewezen toepassingen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunnen wij u een overzicht sturen met de huidige cases.

Trefwoorden: Domotica, Syntens, Zorgbestuurders