Europese analisten sturen CEO naar huis na vier slechte kwartalen

Door: Hill & Knowlton Nederland  13-03-2006
Trefwoorden: Communicatie, Beleggen, Finance

Amsterdam, 13 maart 2006 - De meerderheid van financieel analisten in Europa vindt dat bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen na maximaal vier kwartalen moeten opstappen als slechte prestaties niet verbeteren. Europese analisten hebben op dit gebied minder geduld dan hun Amerikaanse en Aziatische collega's. Dit blijkt uit de 'Corporate Reputation Watch', een jaarlijks onderzoek van communicatie adviesbureau Hill & Knowlton naar wereldwijde meningen over corporate reputatie.

Voor Corporate Reputation Watch 2006 ondervroeg het bureau MORI in opdracht van Hill & Knowlton enkele honderden financieel analisten in Europa, Noord-Amerika en Azië. Het was voor het eerst dat analisten over hele wereld werd gevraagd hun mening te geven over het onderwerp reputatiemanagement.

Europese analisten lijken het management van een organisatie sneller af te rekenen dan hun collega's in Azië en Noord-Amerika. 54 procent van de Europeanen geeft de CEO's maximaal vier kwartalen om orde op zaken te stellen. Collega's in Azië zijn minder uitgesproken (41 procent). Verrassend genoeg zijn Amerikaanse analisten nog milder in hun oordeel: 'slechts' 39 procent stuurt de CEO weg na een jaar slechte resultaten.

De houding van de Noord-Amerikanen verbaast enigszins: analisten in de VS en Canada zijn meer gefocust op de financiële prestaties van een bedrijf dan hun Europese tegenhangers. Meer dan negentig procent van de Noord-Amerikanen vindt financiële prestaties zeer belangrijk tot extreem belangrijk, tegen 76 procent in Europa (exclusief Engeland).

Niet alleen cijfers
Financiële prestaties is echter niet het enige dat de klok slaat onder de financiële opinieleiders. Bijna net zo belangrijk is de kwaliteit van het management. 86 procent van alle respondenten geeft aan dat de kwaliteit van de directie in grote mate bepalend is voor de beoordeling, en uiteindelijk het investeringsadvies. En ook het waarmaken van beloftes scoort hoog: 85 procent vindt dit zeer belangrijk tot extreem belangrijk. Een derde element dat er uitspringt, is de strategie van de onderneming. Vooral Europese analisten hechten waarde aan een heldere koers. "Deze resultaten laten duidelijk zien dat actief reputatiemanagement, dat verder gaat dan communicatie over de cijfers, noodzakelijk is om de juiste snaar bij analisten te raken en aan vertrouwen te bouwen", zegt Frans van der Grint, CEO van Hill & Knowlton in Nederland.

Daarbij moet duidelijke en consistente communicatie met de stakeholders centraal staan, evenals transparantie in de wijze waarop de visie van het bestuur van de onderneming wordt gedeeld met de buitenwereld. Een duidelijke meerderheid van de geïnterviewde analisten geeft aan in het verleden wel eens negatieve ratings te hebben gegeven omdat CEO's onvoldoende helder communiceerden met stakeholders. Als analisten het ergens over eens zijn, is het over de uitspraak "een bedrijf dat lak heeft aan zijn reputatie zal op termijn financiële schade oplopen". Dit wordt onderschreven door maar liefst 90 procent van de ondervraagden.

Oog voor 'softe' elementen
Ondanks de hardere afrekencultuur onder Europese analisten, is in Europa ook meer oog voor 'softe' elementen die het advies over een onderneming bepalen. Met 67 procent vindt een flinke meerderheid van de Europeanen dat 'verantwoordelijkheid voor maatschappij en omgeving' bijdraagt aan de rating van een bedrijf, tegen 48 procent in Noord-Amerika en 47 procent in Engeland. Eenzelfde beeld geeft de vraag in hoeverre 'focus op maatschappelijke issues' de beoordeling van het leiderschap beïnvloedt. In Europa zegt 64 procent van de respondenten dat dit de beoordeling van de performance van CEO's beïnvloedt, terwijl in Noord-Amerika niet meer dan 32 procent hierop let. Van der Grint: "Het fenomeen 'corporate social responsibility' is in de Angelsaksische cultuur bedacht, maar is hier inmiddels kennelijk sterker verankerd. Het is voor het eerst dat zo duidelijk blijkt dat analisten hun beoordeling en ratings ook op deze minder harde reputatie-elementen baseren. Het is een belangrijk inzicht voor bestuurders - velen zullen hun communicatie breder moeten inrichten."

Trefwoorden: Analisten, Beleggen, Communicatie, Finance,