Hippo CMS realiseert toegankelijke overheidsinformatie op internet

Door: Hippo  07-03-2006
Trefwoorden: Internet, It, Computer Software

Amsterdam, 7 maart 2006 - Hippo, leverancier van open source content management-software, is bezig twee pilot-projecten bij de overheid te realiseren, waardoor overheidsinformatie makkelijker toegankelijk wordt via internet. In Schijndel en Wijchen lopen de twee projecten ‘Samenwerkende Catalogi’ en ‘Bekendmakingen’. Deze initiatieven moeten bijdragen aan de gedachte ‘no wrong door’ waaraan het programmabureau Advies.Overheid.nl in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties werkt.

Het project ‘Samenwerkende Catalogi’ beoogt een koppeling te leggen tussen producten- en dienstencatalogi voor alle overheden in Nederland. Er zijn al catalogi voor gemeenten, provincies en het Rijk en de catalogus voor waterschappen is in ontwikkeling. De volgende stap is de ontsluiting van de elektronische dienstverlening door de overheid te verbeteren. Al deze catalogi moeten zo samenwerken dat gebruikers altijd alle informatie kunnen vinden zonder dat het uitmaakt op welke overheidswebsite zij starten met zoeken. Voor burgers en het bedrijfsleven betekent dit dat zij eenvoudiger diensten en producten van de overheid online kunnen vinden. Een gemeente kan burgers en bedrijven daarmee extra van dienst zijn, omdat ze niet alleen online naar informatie over hun eigen producten verwijzen, maar ook naar veel gevraagde producten van andere overheden zoals provincies, waterschappen en het rijk. Het Hippo CMS faciliteert de gemeente zodat de informatie gekoppeld kan worden aan loketten van andere overheden.

Bekendmakingen
Het project ‘Bekendmakingen’ wil ervoor zorgen dat burgers en bedrijven proactief (bijvoorbeeld via e-mail) op de hoogte worden gehouden van alle voor hen relevante bekendmakingen. Het doel van het project ‘bekendmakingen’ is het online beschikbaar stellen en vindbaar maken van bekendmakingen van de overheid. Nu moeten burgers hiervoor nog de lokale huis-aan-huisbladen doorspitten. Door Hippo is een oplossing uitgewerkt, waarbij alle bekendmakingen volgens de landelijke bekendmakingen standaard van Advies.Overheid.nl worden gepubliceerd. Op die manier kan een burger straks zoeken in alle bekendmakingen van alle bestuursorganen (provincies, waterschappen en gemeenten). Na afloop van deze test volgt in april 2006 de landelijke uitrol van het project. De definitieve versie zal in de zomer 2006 voor het publiek via www.overheid.nl te bereiken zijn.

Jacob Ubbels, projectleider bekendmakingen bij Advies.overheid.nl: “Het waardevolle aan het project ‘Bekendmakingen’ is dat het resultaat direct leidt tot een betere informatieverstrekking aan de burgers. Met een relatief beperkte inspanning aan de kant van de gemeente kunnen burgers op de relevante bekendmakingen bij hun in de buurt geattendeerd worden. Hippo werkt dus mee aan het realiseren van een transparante overheid.”

Tjeerd Brenninkmeijer, algemeen directeur van Hippo: “Wij zijn in deze projecten de technische partij die pilots van Advies.overheid.nl test en implementeert voor de verschillende gemeenten. Hippo CMS is zeer geschikt voor deze toepassingen aangezien informatiedeling en meta-datering belangrijke features zijn van ons CMS en wij beschikken over veel expertise op dat gebied.”

Trefwoorden: Computer Software, Contentmanagement Systemen, Internet, It,

Contact Hippo

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share